Utwory hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Utwory hydrogeologiczne. Wyjaśnienie Ogólne ustalenie skał luźnych i zwięzłych.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczne Utwory

Utwory hydrogeologiczne
Ogólne ustalenie skał luźnych i zwięzłych rozpatrywanych pod względem właściwości hydrogeologicznych. Nazwa nawiązuje do utworów petrograficznych (ogólne ustalenie minerałów i skał stworzonych w wyniku ustalonych mechanizmów). W podziale u.h. bierze się raczej pod uwagę ich wodoprzepuszczalność poziomą i pionową mierzoną →współczynnikiem filtracji (poziomej) k i pionowej kz (utwory przepuszczalne w różnym stopniu i utwory izolujące w różnym stopniu) i wodonośność – utwory wodonośne zawierające wodę wolną i niewodonośne niezawierające wody wolnej i słabo wodonośne zawierające małą liczba wody wolnej. Podział utworów niewodonośnych, utworów izolujących wprowadzony poprzez Meinzera w1923 częściowo utrzymał się do dziś także w Europie, aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych lansuje się aktualnie nazwę confining stratum, confining bed, obejmującą wszystkie utwory pół-, słabo i nieprzepuszczalne (ryc. 122). →regulacja właściwości filtracyjnych skał.[AK]Ryc. 122. Utwory hydrogeologiczne.

Czym jest Utwory hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje U