Utwory hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Utwory hydrogeologiczne. Wyjaśnienie Ogólne ustalenie skał luźnych i zwięzłych.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczne Utwory

Definicja UTWORY HYDROGEOLOGICZNE: Utwory hydrogeologiczne
Ogólne ustalenie skał luźnych i zwięzłych rozpatrywanych pod względem właściwości hydrogeologicznych. Nazwa nawiązuje do utworów petrograficznych (ogólne ustalenie minerałów i skał stworzonych w wyniku ustalonych mechanizmów). W podziale u.h. bierze się raczej pod uwagę ich wodoprzepuszczalność poziomą i pionową mierzoną →współczynnikiem filtracji (poziomej) k i pionowej kz (utwory przepuszczalne w różnym stopniu i utwory izolujące w różnym stopniu) i wodonośność – utwory wodonośne zawierające wodę wolną i niewodonośne niezawierające wody wolnej i słabo wodonośne zawierające małą liczba wody wolnej. Podział utworów niewodonośnych, utworów izolujących wprowadzony poprzez Meinzera w1923 częściowo utrzymał się do dziś także w Europie, aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych lansuje się aktualnie nazwę confining stratum, confining bed, obejmującą wszystkie utwory pół-, słabo i nieprzepuszczalne (ryc. 122). →regulacja właściwości filtracyjnych skał.[AK]Ryc. 122. Utwory hydrogeologiczne.

Słownik Ultrafiltracja:
Znaczenie mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i utwory hydrogeologiczne.
Słownik Urządzenia Wodne:
Znaczenie Budowle i urządzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie wiercone i inne ujęcia wód podziemnych, ujęcia wód powierzchniowych, urządzenia zabezpieczające wody przed zanieczyszczeniem, wyloty utwory hydrogeologiczne.
Słownik Uprzywilejowane Drogi Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie drogi migracji zanieczyszczeń Chmura zanieczyszczeń ma na swoim froncie charakter palczasty (z angielskiego: fingering). Zasadniczy front wyprzedzają zanieczyszczenia migrujące strefami o większej utwory hydrogeologiczne.
Słownik Uzdrowisko:
Znaczenie Miejscowość mająca złoża kopalin leczniczych (wody lecznicze, borowiny) i klimat o właściwościach leczniczych albo jeden z tych czynników i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, jak także sprzyjające utwory hydrogeologiczne.
Słownik Utwór Praktycznie Nieprzepuszczalny; Izolator:
Znaczenie Utwór praktycznie nieprzepuszczalny; izolator Utwór praktycznie wodonieprzepuszczalny, bardzo dobrze i dobrze izolujący. → Poziom nieprzepuszczalny.[AK utwory hydrogeologiczne.

Czym jest Utwory hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: