Parametry sorpcji i co to jest
Co to jest PARAMETRY SORPCJI I DESORPCJI. Wyjaśnienie P.s.id. określają interakcję zanieczyszczeń.

Czy przydatne?

Co to jest Parametry sorpcji i desorpcji

Definicja PARAMETRY SORPCJI I DESORPCJI: Parametry sorpcji i desorpcji
P.s.id. określają interakcję zanieczyszczeń pomiędzy wodą a fazą stałą (skała). Dla stanu równowagi fundamentalne parametry to stałe podziału Kd, KF, KL [L3M–1], obliczane na podstawie → izotermy sorpcji (ryc. 39), i →współczynnik opóźnienia R [1], określający o ile wolniejsza jest migracja składnika ulegającego sorpcji od rzeczywistej prędkości wód podziemnych U (ryc. 75).[SW] Ryc. 75. Metody wyznaczania parametrów sorpcji.

Słownik Próbnik Złoża:
Znaczenie Przyrząd wykorzystywany do pobierania próbek medium nasycającego skały i w wersji rozbudowanej do pomiarów parametrów złożowych badanego odcinka odwiertu. Służący w badaniach roponośności i parametry sorpcji i desorpcji co znaczy.
Słownik Prędkość Filtracji V; Prędkość Przesączania:
Znaczenie v; szybkość przesączania Fikcyjna makroskopowa szybkość przepływu wody podziemnej w ośrodku nasyconym. Wyraża natężenie strumienia filtracji przypadające na jednostkowy przekrój poprzeczny parametry sorpcji i desorpcji krzyżówka.
Słownik Profil Hydrogeochemiczny:
Znaczenie hydrogeochemiczny Opisowe albo graficzne ujęcie zmienności chemizmu wód podziemnych z głębokością. Regularnie przedstawia się p.h. w formie krzywej albo zespołu krzywych mineralizacji, stężenia parametry sorpcji i desorpcji co to jest.
Słownik Prognoza Zawodnienia Kopalni:
Znaczenie Prognoza zawodnienia kopalni Przewidywane natężenie dopływu wody do kopalni. → Sposoby prognozowania zawodnienia kopalń.[MR parametry sorpcji i desorpcji słownik.
Słownik Prawo Geologiczne I Górnicze:
Znaczenie górnicze Obowiązuje ustawa z 4 lutego 1994 r. (DzURP nr 27, poz. 96) wspólnie z późniejszymi zmianami, stanowiąca regulację prawną działalności górniczej i geologicznej. Kluczowym obiektem tej parametry sorpcji i desorpcji czym jest.

Czym jest Parametry sorpcji i desorpcji znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: