Parametry sorpcji i co to jest
Co to jest PARAMETRY SORPCJI I DESORPCJI. Wyjaśnienie P.s.id. określają interakcję zanieczyszczeń.

Czy przydatne?

Co to jest Parametry sorpcji i desorpcji

Definicja PARAMETRY SORPCJI I DESORPCJI: Parametry sorpcji i desorpcji
P.s.id. określają interakcję zanieczyszczeń pomiędzy wodą a fazą stałą (skała). Dla stanu równowagi fundamentalne parametry to stałe podziału Kd, KF, KL [L3M–1], obliczane na podstawie → izotermy sorpcji (ryc. 39), i →współczynnik opóźnienia R [1], określający o ile wolniejsza jest migracja składnika ulegającego sorpcji od rzeczywistej prędkości wód podziemnych U (ryc. 75).[SW] Ryc. 75. Metody wyznaczania parametrów sorpcji.

Słownik Prędkość Efektywna U Prędkość Rzeczywista;:
Znaczenie U szybkość rzeczywista; szybkość makroskopowa przepływu wody podziemnej, odniesiona do przekroju przestrzeni porowej, liczbowo równa stosunkowi prędkości filtracji do porowatości efektywnej. Wyraża parametry sorpcji i desorpcji co to jest.
Słownik Pobieranie Automatyczne Próbek (Wody):
Znaczenie Pobieranie automatyczne próbek (wody) → Pobieranie próbek wody bez bezpośredniego udziału człowieka. → Próbka (wody podziemnej).[AM parametry sorpcji i desorpcji definicja.
Słownik Pomiary Parametrów Hydrogeologicznych W Głębokich Otworach (Naft.):
Znaczenie hydrogeologicznych w głębokich otworach (naft.) W razie przypływu wód do otworów poszukiwawczych albo rozpoznających złoże bituminów wykonuje się pomiary parametrów hydrogeologicznych zbiornika (→ parametry sorpcji i desorpcji co znaczy.
Słownik Pecleta Liczba (Dla Transportu Masy):
Znaczenie transportu masy) Bezwymiarowa liczba podobieństwa, w procesie dyspersji wyrażająca relacja transportu adwekcyjnego do transportu dyfuzyjnego: gdzie: U – średnia szybkość wody w przestrzeni porowej parametry sorpcji i desorpcji słownik.
Słownik Promieniotwórcza Równowaga:
Znaczenie równowaga Stan, gdzie → promieniotwórcza aktywność - radionuklidu A i powstałego z jego rozpadu radionuklidu B są takie same. P.r. następuje po upływie dostatecznie długiego czasu, gdy człon parametry sorpcji i desorpcji znaczenie.

Czym jest Parametry sorpcji i desorpcji znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: