Parametry sorpcji i co to jest
Co to jest Parametry sorpcji i desorpcji. Wyjaśnienie P.s.id. określają interakcję zanieczyszczeń.

Czy przydatne?

Co to jest Parametry sorpcji i desorpcji

Definicja PARAMETRY SORPCJI I DESORPCJI: Parametry sorpcji i desorpcji
P.s.id. określają interakcję zanieczyszczeń pomiędzy wodą a fazą stałą (skała). Dla stanu równowagi fundamentalne parametry to stałe podziału Kd, KF, KL [L3M–1], obliczane na podstawie → izotermy sorpcji (ryc. 39), i →współczynnik opóźnienia R [1], określający o ile wolniejsza jest migracja składnika ulegającego sorpcji od rzeczywistej prędkości wód podziemnych U (ryc. 75).[SW] Ryc. 75. Metody wyznaczania parametrów sorpcji.

Słownik Promień Hydrauliczny Rh:
Znaczenie hydrauliczny Rh Relacja pola powierzchni poprzecznej przewodu (kanału, szczeliny, porów), prostopadłej do kierunku strumienia wody, do obwodu zwilżonego przewodu. Rozmiar „sprowadzająca” przewody o parametry sorpcji i desorpcji.
Słownik Pojemność Wymiany Zasad:
Znaczenie zasad Całkowita liczba kationów → metali alkalicznych mogących brać udział w procesach zamiany jonowej zachodzącej w → wodach naturalnych w danych, ściśle ustalonych warunkach. Definicja niekiedy parametry sorpcji i desorpcji.
Słownik Punkt Pomiarowy Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Stanowisko wykonywania pomiarów i pobierania próbek w obrębie wód podziemnych. P.p.w.p. z powtarzalnymi obserwacjami hydrogeologicznymi prowadzonymi poprzez dłuższy moment nazywa się → parametry sorpcji i desorpcji.
Słownik Pojemność Wymiany (Jonowej); Zdolność Wymiany (Jonowej):
Znaczenie jonowej); umiejętność zamiany (jonowej) Cecha sorpcyjna → sorbenta określana zdolnością uczestniczenia w procesach jonowymiennych. Wyraża ją liczba miligramorównoważników jonów, które przy określonym parametry sorpcji i desorpcji.
Słownik Parametry Rozpadu I Biodegradacji Zanieczyszczeń:
Znaczenie biodegradacji zanieczyszczeń P.r.ib.z. są wyznaczane dla mechanizmów rozpadu promieniotwórczego pierwiastków, rozkładu substancji zanieczyszczających pod wpływem czynników fizykochemicznych albo parametry sorpcji i desorpcji.

Czym jest Parametry sorpcji i desorpcji znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: