Parametry sorpcji i co to jest
Co to jest Parametry sorpcji i desorpcji. Wyjaśnienie P.s.id. określają interakcję zanieczyszczeń.

Czy przydatne?

Co to jest Parametry sorpcji i desorpcji

Definicja PARAMETRY SORPCJI I DESORPCJI: Parametry sorpcji i desorpcji
P.s.id. określają interakcję zanieczyszczeń pomiędzy wodą a fazą stałą (skała). Dla stanu równowagi fundamentalne parametry to stałe podziału Kd, KF, KL [L3M–1], obliczane na podstawie → izotermy sorpcji (ryc. 39), i →współczynnik opóźnienia R [1], określający o ile wolniejsza jest migracja składnika ulegającego sorpcji od rzeczywistej prędkości wód podziemnych U (ryc. 75).[SW] Ryc. 75. Metody wyznaczania parametrów sorpcji.

Słownik Przepustowość Filtru:
Znaczenie filtru Rozmiar przepływu, natężenia przepływu. Liczba wody, która przy dopuszczalnej prędkości dopływu może przepłynąć poprzez filtr w jednostce czasu. Wynika z właściwości konstrukcyjnych filtru, → parametry sorpcji i desorpcji.
Słownik Parametry Przenoszenia Konwekcyjnego (Adwekcyjnego):
Znaczenie przenoszenia konwekcyjnego (adwekcyjnego) P.p.k. to: → współczynnik filtracjik LT–1], →porowatość aktywna na [1], średnia → szybkość filtracji v [LT–1] i średnia → szybkość rzeczywista wód parametry sorpcji i desorpcji.
Słownik Próbka Bakteriologiczna (Wody Podziemnej); Próbka (Wody Podziemnej) Do Badań Bakte Riologicznych:
Znaczenie bakteriologiczna (wody podziemnej); próbka (wody podziemnej) do badań bakte riologicznych → Próbka wody podziemnej pobrana do badań bakteriologicznych. Należy ją pobrać sterylnie do wyjałowionego parametry sorpcji i desorpcji.
Słownik Parametry Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Wszelakie → parametry fizyczne definiujące ilościowo zachowanie (działanie/ewolucję) →mechanizmu hydrogeologicznego, wynikające ze umiejętności tego →→mechanizmu do magazynowania wód parametry sorpcji i desorpcji.
Słownik Prędkość Filtracji V; Prędkość Przesączania:
Znaczenie v; szybkość przesączania Fikcyjna makroskopowa szybkość przepływu wody podziemnej w ośrodku nasyconym. Wyraża natężenie strumienia filtracji przypadające na jednostkowy przekrój poprzeczny parametry sorpcji i desorpcji.

Czym jest Parametry sorpcji i desorpcji znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: