Odpływ podziemny okresowy co to jest
Co to jest Odpływ podziemny okresowy. Wyjaśnienie o., przebiegający w górnej strefie saturacji na.

Czy przydatne?

Co to jest Okresowy Podziemny Odpływ

Definicja ODPŁYW PODZIEMNY OKRESOWY: Odpływ podziemny okresowy
O.p.o., przebiegający w górnej strefie saturacji na granicy strefy aeracji, ma charakter krótkookresowy, a przebiegający w środkowej strefie saturacji ma charakter długotrwały i zanika tylko sporadycznie w okresie głębokich, długookresowych niżówek.[AK].

Słownik Opadanie Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie zwierciadła wód podziemnych Obniżający ruch zwierciadła wód podziemnych pod wpływem czynników naturalnych (brak zasilania, parowanie) i/albo sztucznych (→ pompowanie studni, → odwadnianie metodą odpływ podziemny okresowy.
Słownik Odwadnianie Otwarte; Odwadnianie Grawitacyjne:
Znaczenie odwadnianie grawitacyjne Odwadnianie kopalni polegające na grawitacyjnym odprowadzaniu napływających wód dzięki sztolni i otwartych rowów poza region górotworu rozciętego wyrobiskami. Służące w odpływ podziemny okresowy.
Słownik Odpływ Podziemny Bazowy; Odpływ Podziemny Trwały:
Znaczenie bazowy; odpływ podziemny trwały Przebiega w dolnej strefie saturacji wód o zwierciadle swobodnym i w wodach wgłębnych naporowych, ma charakterstały, charakteryzuje się powolną zamianą wód.[AK odpływ podziemny okresowy.
Słownik Odciek:
Znaczenie Zanieczyszczone wody wypływające albo przenikające do podłoża z ognisk zanieczyszczeń typu składowisk komunalnych, przemysłowych i tym podobne W razie odpadów stałych odcieki powstają raczej wskutek odpływ podziemny okresowy.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny Poszukiwawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny poszukiwawczy Otwór wykonany w celu wstępnego ustalenia warunków hydrogeologicznych, głębokości i miąższości poziomów wodonośnych, wstępnej oceny wybranych właściwości odpływ podziemny okresowy.

Czym jest Odpływ podziemny okresowy znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: