Odtwarzalność (pomiaru co to jest
Co to jest Odtwarzalność (pomiaru). Wyjaśnienie Stopień zgodności wyników pomiarów tej samej.

Czy przydatne?

Co to jest Pomiaru Odtwarzalność

Definicja ODTWARZALNOŚĆ (POMIARU): Odtwarzalność (pomiaru)
Stopień zgodności wyników pomiarów tej samej wielkości, w razie gdy poszczególne pomiary są realizowane wieloma sposobami, poprzez różne osoby, w różnych laboratoriach, w dość sporych odstępach czasu w porównaniu do czasu trwania samego pomiaru i w różnych warunkach.[TM].

Słownik Obszar Samooczyszczania Wód Podziemnych:
Znaczenie samooczyszczania wód podziemnych Region, w którego granicach przebiega mechanizm samooczyszczania się wód podziemnych. W zależności od panujących w obszarze albo jego częściach warunków tlenowych odtwarzalność (pomiaru).
Słownik Odpływ Podziemny Jednostkowy; Moduł (Wskaźnik) Odpływu Podziemnego Q:
Znaczenie jednostkowy; moduł (parametr) odpływu podziemnego q Rozmiar → odpływu podziemnego z jednostki powierzchni → zbiornika wód podziemnych (poziomu wodonośnego), zlewni. Jest wyrażany w jednostkach odtwarzalność (pomiaru).
Słownik Odwadnianie Sposobem Studziennym:
Znaczenie studziennym Odwadnianie górotworu otaczającego wyrobiska kopalni przez wywołanie → depresji Dzięki pompowania wody ze → studni odwadniających, współdziałających ze sobą i stanowiących określony odtwarzalność (pomiaru).
Słownik Osad Atmosferyczny; Opad Poziomy, O. Utajony:
Znaczenie opad poziomy, o. utajony Wytwór kondensacji pary wodnej i resublimacji na powierzchni ziemi albo na pokryciu terenu. O.a. może mieć formę zarówno ciekłą (rosa, mgła rosząca), jak i stałą osad twardy odtwarzalność (pomiaru).
Słownik Ognisko Zanieczyszczenia Wód Podziemnych:
Znaczenie zanieczyszczenia wód podziemnych Naturalne albo częściej sztuczne nagromadzenie substancji zanieczyszczających (realnie albo potencjalnie) wody podziemne. Występuje na powierzchni terenu albo w odtwarzalność (pomiaru).

Czym jest Odtwarzalność (pomiaru znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: