Oporność filtracyjna pionowa co to jest
Co to jest Oporność filtracyjna pionowa φ’. Wyjaśnienie φ’ Odwrotność → przewodności pionowej.

Czy przydatne?

Co to jest Oporność filtracyjna pionowa φ’

Definicja OPORNOŚĆ FILTRACYJNA PIONOWA Φ’: Oporność filtracyjna pionowa φ’
Odwrotność → przewodności pionowej (warstwy rozdzielającej) T'. Wymiar: [T].Jednostki: h, d.[TM].

Słownik Osuszanie Terenu:
Znaczenie Mechanizm i zdarzenie obniżania zwierciadła wód podziemnych, synonim → zatopienia powierzchni terenu. O.t. może być spowodowane poprzez brak → opadów atmosferycznych, →odwadnianie metodą górniczym, → oporność filtracyjna pionowa φ’.
Słownik Ogólna Ilość Substancji Stałych; (Występujących W Wodzie):
Znaczenie substancji stałych; (występujących w wodzie) Suma substancji stałych rozpuszczonych i zawieszonych występujących w wodzie. Wyrażana w mg/dm3 wody (ryc. 113). → Substancje stałe rozpuszczone, → oporność filtracyjna pionowa φ’.
Słownik Odwadnianie (Kopalniane, Budowlane, Rolnicze):
Znaczenie kopalniane, budowlane, rolnicze) Czynności powiązane z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych, na przykład w celu udostępnienia złoża, osuszenia wykopów fundamentowych, poprawienia warunków oporność filtracyjna pionowa φ’.
Słownik Otwór Wyprzedzający; Przedwiert:
Znaczenie przedwiert Otwór wiertniczy realizowany z przodka albo ociosu drążonego wyrobiska chodnikowego w kierunku postępu przodka albo w kierunku domniemanego źródła zagrożenia wodnego. O.w. są wiercone oporność filtracyjna pionowa φ’.
Słownik Obszar Ochrony; Obszar Ochronny:
Znaczenie region ochronny region zasilania zbiornika albo poziomu wód podziemnych, gdzie podejmuje się działania zmierzające do powstrzymania postępującej degradacji wód. O.o. ustanawia się w nawiązaniu do oporność filtracyjna pionowa φ’.

Czym jest Oporność filtracyjna pionowa znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: