Otwór hydrogeologiczny co to jest
Co to jest Otwór hydrogeologiczny. Wyjaśnienie wiertniczy zaprojektowany albo wykonany w celu.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczny Otwór

Definicja OTWÓR HYDROGEOLOGICZNY: Otwór hydrogeologiczny
Otwór wiertniczy zaprojektowany albo wykonany w celu ustalenia warunków hydrogeologicznych. Ukończony otwór wiertniczy, przygotowany do eksploatacji, obserwacji i tym podobne, jest nazywany odwiertem hydrogeologicznym; o.h. eksploatacyjny, produkcyjny to → studnia.[AK].

Słownik Obudowa Studni; Cembrowina Studni:
Znaczenie Obudowa studni; cembrowina studni Konstrukcja zabezpieczająca ściany otworu studziennego – cembrowina na przykład z kręgów betonowych albo → kolumna filtrowa studni.[AK otwór hydrogeologiczny.
Słownik Odnawialność Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Warunki uzupełniania zasobów wód podziemnych określonego zbiornika drogą naturalnej → infiltracji w miejsce ich ubytku w konsekwencji drenażu naturalnego i sztucznego. Stopień o.w.p otwór hydrogeologiczny.
Słownik Otwór Przelewowy:
Znaczenie Rodzaj otworu odwadniającego wykonywanego z powierzchni terenu albo z górniczego wyrobiska podziemnego w celu obniżenia →ciśnienia hydrostatycznego w → wodonoścu występującym w spągowej w relacji do otwór hydrogeologiczny.
Słownik Ocena Oddziaływania Na Środowisko OOŚ:
Znaczenie na środowisko OOŚ Jeden z ważniejszych środków wykorzystywanych zapobieganiu zagrożeniom środowiska związanym z wieloma rodzajami działalności człowieka w atmosferze, biosferze, hydrosferze i otwór hydrogeologiczny.
Słownik Odwadnianie Sposobem Studziennym:
Znaczenie studziennym Odwadnianie górotworu otaczającego wyrobiska kopalni przez wywołanie → depresji Dzięki pompowania wody ze → studni odwadniających, współdziałających ze sobą i stanowiących określony otwór hydrogeologiczny.

Czym jest Otwór hydrogeologiczny znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: