Pałeczka okrężnicy co to jest
Co to jest Pałeczka okrężnicy; Escherichia coli. Wyjaśnienie Escherichia coli Bakteria – p.o.

Czy przydatne?

Co to jest Pałeczka okrężnicy; Escherichia coli

Definicja PAŁECZKA OKRĘŻNICY; ESCHERICHIA COLI: Pałeczka okrężnicy; Escherichia coli
Bakteria – p.o., oznaczana przy ocenie stanu higieniczno-sanitarnego wody, jest traktowana jako parametr fekalnego zanieczyszczenia wody. Żyje w jelitach ludzi i zwierząt, jest wydalana z kałem. P.o. jest nieszkodliwa dla organizmu, lecz jej obecność w wodzie wskazuje na sposobność występowania wielu innych bakterii, w tym patogennych (chorobotwórczych). → Miano coli, → Indeks coli, → Organizmy fekalne.[AM].

Słownik Pojemność Wymiany Kationów:
Znaczenie kationów Całkowita liczba kationów mogących brać udział w procesach zamiany jonowej w danych, ściśle ustalonych warunkach (warunkach standardowych). Wyraża się ją w miliwalach na 100 g suchego pałeczka okrężnicy; escherichia coli.
Słownik Przewodność Pionowa (Warstwy Rozdzielającej) T'; Współczynnik Przesączania:
Znaczenie warstwy rozdzielającej) T'; współczynnik przesączania Miara przepuszczalności pionowej warstwy półprzepuszczalnej rozdzielającej warstwy wodonośne, wyrażająca jednostkowe (odniesione do jej pałeczka okrężnicy; escherichia coli.
Słownik Parametry Wyługowywania:
Znaczenie wyługowywania P.w. są używane do opisu wymywania substancji z odpadów stałych tworzących typowe → ogniska zanieczyszczeń. Dla substancji rozproszonych w odpadach mechanizmy te dają się zwykle opisać pałeczka okrężnicy; escherichia coli.
Słownik Puaz P:
Znaczenie lepkości dynamicznej w układzie CGS:1P=1 g/cm∙s = 0,1∙N-s/m2. W układzie SI jednostką lepkości dynamicznej jest paskalosekunda: 1 Pas = 1 kg/m∙s. Z wymienionych stosunku wynika, iż 1P=0,1 Pas i 1 Pas pałeczka okrężnicy; escherichia coli.
Słownik Pompowanie Studni:
Znaczenie Wydobywanie wody podziemnej ze studni dzięki urządzeń technicznych (urządzeń pompowych) umożliwiających ten zabieg w celu jej komunalno-przemysłowego zastosowania, odwodnienia albo ustalenia pałeczka okrężnicy; escherichia coli.

Czym jest Pałeczka okrężnicy znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: