Parametr badany (jakości co to jest
Co to jest Parametr badany (jakości wody). Wyjaśnienie wody) Parametr jakości wody objęty badaniem.

Czy przydatne?

Co to jest Parametr badany (jakości wody)

Definicja PARAMETR BADANY (JAKOŚCI WODY): Wyznacznik badany (jakości wody)
Parametr jakości wody objęty badaniem albo programem badań. → Parametry jakości wody.[AM].

Słownik Poprawność (Pomiaru):
Znaczenie P. znaczy stopień zgodności pomiędzy wartością średnią uzyskaną z dużej liczby wyników pomiarów a przyjętą wartością odniesienia, na przykład wartością prawdziwą albo wartością prawidłową (→ błąd parametr badany (jakości wody).
Słownik Pomiary Parametrów Hydrogeologicznych W Głębokich Otworach (Naft.):
Znaczenie hydrogeologicznych w głębokich otworach (naft.) W razie przypływu wód do otworów poszukiwawczych albo rozpoznających złoże bituminów wykonuje się pomiary parametrów hydrogeologicznych zbiornika (→ parametr badany (jakości wody).
Słownik Parametry Fizyczne:
Znaczenie Wyznacznikami w sensie fizycznym tytułujemy charakterystyki ilościowe ośrodka albo obszaru, w ogólnym przypadku zmienne w przestrzeni (ośrodki/obszary niejednorodne) i w momencie (ośrodki/obszary parametr badany (jakości wody).
Słownik Pojemność Środowiska:
Znaczenie środowiska Umiejętność środowiska do ponoszenia obciążeń antropogenicznych, szczególnie związanych z działalnością produkcyjną człowieka. Definicja stosowane przy ocenach poziomu zanieczyszczenia parametr badany (jakości wody).
Słownik Pojemność Wymiany Kationów:
Znaczenie kationów Całkowita liczba kationów mogących brać udział w procesach zamiany jonowej w danych, ściśle ustalonych warunkach (warunkach standardowych). Wyraża się ją w miliwalach na 100 g suchego parametr badany (jakości wody).

Czym jest Parametr badany (jakości wody znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: