Parametry nieliniowości co to jest
Co to jest Parametry nieliniowości filtracji n, α. Wyjaśnienie filtracji n, α P.n.f. określają.

Czy przydatne?

Co to jest Parametry nieliniowości filtracji n, α

Definicja PARAMETRY NIELINIOWOŚCI FILTRACJI N, Α: Parametry nieliniowości filtracji n, α
P.n.f. określają stopień, w jakim filtracja odbiega od filtracji liniowej podlegającej prawu Darcy'ego. Przy opisie filtracji postlinearnej dwuczłonową formułą Dupuita-Forhcheimera wyznacznik nieliniowości: gdzie: n – wykładnik nieliniowości [1], k – współczynnik filtracji [LT-–1], v – szybkość filtracji [LT-–1], g – przyspieszenie ziemskie [LT-–2]. wyraża udział składowej turbulencyjnej w wysokości strat. Przy opisie filtracji postlinearnej wykładniczą formułą Smrekera-Missbacha wyznacznik nieliniowości ma charakter wykładnika nieliniowości n, który wprost ustala, jaką funkcją prędkości są utraty filtracyjne: I = f(vn). Dla n =1 filtracja jest liniowa i podlega prawu Darcy'ego. Dla n = 2 mamy czystą filtrację turbulentną (fluację). Dla wartości n pośrednich filtracja jest postlinearna z różnym udziałem w utratach składowej inercyjnej i turbulencyjnej. → Nieliniowość filtracji. Wymiar: α,n= [1].[TM].

Słownik Potencjał Ewaporacyjny; Moc Ewaporacyjna Atmosfery:
Znaczenie Potencjał ewaporacyjny; moc ewaporacyjna atmosfery Max. liczba pary wodnej, jaką może wchłonąć powietrze atmosferyczne (nad określonym obszarem).[SK parametry nieliniowości filtracji n, α.
Słownik Posmak (Wody):
Znaczenie Uboczne odczucia smakowe dotyczące wody, a nie mieszczące się w kategoriach i zakresie oznaczania → smaku wody. Wyróżniamy na przykład p. metaliczny (spowodowany związkami żelaza), fenolowy parametry nieliniowości filtracji n, α.
Słownik Pobieranie Próbek (Wody):
Znaczenie wody) Czynność pobrania reprezentatywnej ilości wody podziemnej (próbki) dla zbadania stężenia wytypowanych składników, → składu bakteriologicznego wody i → właściwości (fizycznych, chemicznych parametry nieliniowości filtracji n, α.
Słownik Przelew Pomiarowy:
Znaczenie Przegroda, zastawka ustawiona w cieku albo w skrzyni pomiarowej z wycięciem: trójkątnym (przelew Thomsona), trapezowym, prostokątnym (przelewy Bazina i Ponceleta), półkolistym, wykorzystywana do parametry nieliniowości filtracji n, α.
Słownik Poziom Wodonośny (Warstwa W.) O Zwierciadle Swobodnym; Poziom Wodonośny Swobodny:
Znaczenie warstwa w.) o zwierciadle swobodnym; poziom wodonośny swobodny Warstwa wodonośna mająca zwierciadło swobodne i wykształconą strefę aeracji (niepełnego nasycenia). Regularnie w takim sensie mówimy o parametry nieliniowości filtracji n, α.

Czym jest Parametry nieliniowości znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: