Parametry nieliniowości co to jest
Co to jest Parametry nieliniowości filtracji n, α. Wyjaśnienie filtracji n, α P.n.f. określają.

Czy przydatne?

Co to jest Parametry nieliniowości filtracji n, α

Parametry nieliniowości filtracji n, α
P.n.f. określają stopień, w jakim filtracja odbiega od filtracji liniowej podlegającej prawu Darcy'ego. Przy opisie filtracji postlinearnej dwuczłonową formułą Dupuita-Forhcheimera wyznacznik nieliniowości: gdzie: n – wykładnik nieliniowości [1], k – współczynnik filtracji [LT-–1], v – szybkość filtracji [LT-–1], g – przyspieszenie ziemskie [LT-–2]. wyraża udział składowej turbulencyjnej w wysokości strat. Przy opisie filtracji postlinearnej wykładniczą formułą Smrekera-Missbacha wyznacznik nieliniowości ma charakter wykładnika nieliniowości n, który wprost ustala, jaką funkcją prędkości są utraty filtracyjne: I = f(vn). Dla n =1 filtracja jest liniowa i podlega prawu Darcy'ego. Dla n = 2 mamy czystą filtrację turbulentną (fluację). Dla wartości n pośrednich filtracja jest postlinearna z różnym udziałem w utratach składowej inercyjnej i turbulencyjnej. → Nieliniowość filtracji. Wymiar: α,n= [1].[TM].

Czym jest Parametry nieliniowości znaczenie w Słownik definicje P