Perforacja rur okładzinowych co to jest
Co to jest Perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych. Wyjaśnienie perforacja rur.

Czy przydatne?

Co to jest Perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych

Definicja PERFORACJA RUR OKŁADZINOWYCH; PERFORACJA RUR OSŁONOWYCH: Perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych
P.r.o. w otworze wiertniczym jest zabiegiem technicznym mającym na celu odsłonięcie orurowanych poziomów wodonośnych. P.r.o. umożliwia przeprowadzenie elektywnych badań hydrogeologicznych kilku poziomów wodonośnych w otworach orurowanych z zacementowaną strefą przyotworową w momencie likwidowania odwiertu. P.r.o. wykonuje się przy zastosowaniu perforatorów pociskowych albo bezpociskowych. W razie odsłaniania szczelinowych i szczelinowo-krasowych poziomów wodonośnych wskazane jest wykorzystywanie hydroperforacji. W zabiegu tym nośnikiem jest zwykle woda zmieszana z piaskiem. Idealne wyniki uzyskuje się przy wykorzystaniu pomp tłocznych wysokociśnieniowych (około 17 MPa). Czas hydroperforacji wynosi 5-10 min.[AR].

Słownik Przesączanie:
Znaczenie Przepływ, → ruch wody pionowy poprzez strefę aeracji związany z → wsiąkaniem i infiltracją. Terminy → przesiąkanie i przeciekanie zachowuje się dla ruchu wody w strefie saturacji. →Wody podziemne (w perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych.
Słownik Promieniotwórcza Aktywność; Natężenie Promieniowania:
Znaczenie aktywność; natężenie promieniowania Liczba przemian promieniotwórczych → promieniotwórcza przemiana) danego → radionuklidu zachodzących w jednostce czasu wyrażona wzorem: gdzie: at – p.a perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych.
Słownik Próbnik Złoża:
Znaczenie Przyrząd wykorzystywany do pobierania próbek medium nasycającego skały i w wersji rozbudowanej do pomiarów parametrów złożowych badanego odcinka odwiertu. Służący w badaniach roponośności i perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych.
Słownik Poziom Wodonośny Zawieszony:
Znaczenie zawieszony Występuje w strefie aeracji nad kluczowym →poziomem wodonośnym. Może występować zarówno w utworach porowych, jak i szczelinowych. Woda wolna gromadzi się nad przewarstwieniami utworów perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych.
Słownik Prędkość Infiltracji W; Intensywność Infiltracji:
Znaczenie infiltracji W; intensywność infiltracji Szybkość filtracji pionowego strumienia infiltracyjnego w strefie aeracji, zależna od wartości współczynnika → przepuszczalności względnej, zależnej od stopnia perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych.

Czym jest Perforacja rur okładzinowych znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: