Perforacja rur okładzinowych co to jest
Co to jest PERFORACJA RUR OKŁADZINOWYCH; PERFORACJA RUR OSŁONOWYCH. Wyjaśnienie perforacja rur.

Czy przydatne?

Co to jest Perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych

Definicja PERFORACJA RUR OKŁADZINOWYCH; PERFORACJA RUR OSŁONOWYCH: Perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych
P.r.o. w otworze wiertniczym jest zabiegiem technicznym mającym na celu odsłonięcie orurowanych poziomów wodonośnych. P.r.o. umożliwia przeprowadzenie elektywnych badań hydrogeologicznych kilku poziomów wodonośnych w otworach orurowanych z zacementowaną strefą przyotworową w momencie likwidowania odwiertu. P.r.o. wykonuje się przy zastosowaniu perforatorów pociskowych albo bezpociskowych. W razie odsłaniania szczelinowych i szczelinowo-krasowych poziomów wodonośnych wskazane jest wykorzystywanie hydroperforacji. W zabiegu tym nośnikiem jest zwykle woda zmieszana z piaskiem. Idealne wyniki uzyskuje się przy wykorzystaniu pomp tłocznych wysokociśnieniowych (około 17 MPa). Czas hydroperforacji wynosi 5-10 min.[AR].

Słownik Podatność Na Biodegradację:
Znaczenie Podatność na biodegradację Stopień umiejętności substancji organicznej do ulegania → biodegradacji. → Biodegradacja całkowita.[AM perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych co to jest.
Słownik Piętro Rozdzielające (Izolacyjne):
Znaczenie Piętro rozdzielające (izolacyjne) Termin służący w hydrogeologii regionalnej na ustalenie jednostki hydrostratygra-ficznej, dzielącej → piętra wodonośne. → Piętrowość wód podziemnych.[AK perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych definicja.
Słownik Porowatość Aktywna Na:
Znaczenie na Cecha skały wyrażająca się stosunkiem średniej → prędkości filtracji v do rzeczywistej prędkości przepływu U(→ szybkość skuteczna) w przestrzeni porowej (→ pory, → porowatość). Ustala się ją ze perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych co znaczy.
Słownik Poziom Wodonośny (Warstwa W.) Jednorodny:
Znaczenie warstwa w.) jednorodny Warstwa wodonośna o stałych w przestrzeni → parametrach hydrogeologicznych, takich jak: k, T, S, D, α. Gdy parametry są funkcją położenia i zmieniają się w przestrzeni, warstwę perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych słownik.
Słownik Pory:
Znaczenie przestrzenie występujące w skale pomiędzy ziarnami mineralnymi – p. międzyziarnowe. W szerszym znaczeniu definicja to kojarzymy jako wszelakie pustki w skale, czyli p. właściwe międzyziarnowe perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych znaczenie.

Czym jest Perforacja rur okładzinowych znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: