Perforacja rur okładzinowych co to jest
Co to jest Perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych. Wyjaśnienie perforacja rur.

Czy przydatne?

Co to jest Perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych

Definicja PERFORACJA RUR OKŁADZINOWYCH; PERFORACJA RUR OSŁONOWYCH: Perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych
P.r.o. w otworze wiertniczym jest zabiegiem technicznym mającym na celu odsłonięcie orurowanych poziomów wodonośnych. P.r.o. umożliwia przeprowadzenie elektywnych badań hydrogeologicznych kilku poziomów wodonośnych w otworach orurowanych z zacementowaną strefą przyotworową w momencie likwidowania odwiertu. P.r.o. wykonuje się przy zastosowaniu perforatorów pociskowych albo bezpociskowych. W razie odsłaniania szczelinowych i szczelinowo-krasowych poziomów wodonośnych wskazane jest wykorzystywanie hydroperforacji. W zabiegu tym nośnikiem jest zwykle woda zmieszana z piaskiem. Idealne wyniki uzyskuje się przy wykorzystaniu pomp tłocznych wysokociśnieniowych (około 17 MPa). Czas hydroperforacji wynosi 5-10 min.[AR].

Słownik Poziom Nieprzepuszczalny:
Znaczenie nieprzepuszczalny Warstwa, utwór, pakiet skalny o bardzo małej przepuszczalności, wykluczającej sposobność ujmowania wody, a nawet wytworzenia strumienia przesączającej się wody tranzytowej pomiędzy perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych.
Słownik Prędkość Wlotowa (Dopuszczalna) Do Studni:
Znaczenie Szybkość wlotowa (dopuszczalna) do studni Dopuszczalna szybkość, przy której nie następuje wnoszenie do studni drobnych ziarn. → Piaszczenie studni. Por. PN-77/G-01300.[AK perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych.
Słownik Promień Hydrauliczny Rh:
Znaczenie hydrauliczny Rh Relacja pola powierzchni poprzecznej przewodu (kanału, szczeliny, porów), prostopadłej do kierunku strumienia wody, do obwodu zwilżonego przewodu. Rozmiar „sprowadzająca” przewody o perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych.
Słownik Puaz P:
Znaczenie lepkości dynamicznej w układzie CGS:1P=1 g/cm∙s = 0,1∙N-s/m2. W układzie SI jednostką lepkości dynamicznej jest paskalosekunda: 1 Pas = 1 kg/m∙s. Z wymienionych stosunku wynika, iż 1P=0,1 Pas i 1 Pas perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych.
Słownik Prędkość Infiltracji W; Intensywność Infiltracji:
Znaczenie infiltracji W; intensywność infiltracji Szybkość filtracji pionowego strumienia infiltracyjnego w strefie aeracji, zależna od wartości współczynnika → przepuszczalności względnej, zależnej od stopnia perforacja rur okładzinowych; perforacja rur osłonowych.

Czym jest Perforacja rur okładzinowych znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: