Pierwiastki toksyczne co to jest
Co to jest Pierwiastki toksyczne. Wyjaśnienie Pierwiastki, których występowanie w pożywieniu.

Czy przydatne?

Co to jest Toksyczne Pierwiastki

Definicja PIERWIASTKI TOKSYCZNE: Pierwiastki toksyczne
Pierwiastki, których występowanie w pożywieniu człowieka, w tym także w wodzie pitnej, w zbyt wysokich stężeniach wywołuje schorzenia. Dopuszczalny poziom stężeń w wodach pitnych dla poszczególnych p.t. określają regulaminy sanitarne dotyczące → jakości wody. Za w najwyższym stopniu toksyczne dla człowieka są uznawane pierwiastki metaliczne: Hg, Cd, Pb i Cu. Podlegają one intensywnej biokumulacji ze środowiska wodnego. Wpływ toksyczne na organizm człowieka występuje w razie wielu pierwiastków, które jednak przy odpowiednio niskich poziomach stężeń są pożądane i mogą nawet nadawać właściwości lecznicze wodom podziemnym (na przykład F, As, Cu).[AM].

Słownik Potencjał Zasobności Źródła W:
Znaczenie zasobności źródła W Objętość wody podziemnej nagromadzonej w → wodonoścu w okresie zasilania (→ zasilanie wód podziemnych), odpowiadająca momentowi początku wysychania t0 (→ krzywa opadania wydatku pierwiastki toksyczne.
Słownik Parametry Wyługowywania:
Znaczenie wyługowywania P.w. są używane do opisu wymywania substancji z odpadów stałych tworzących typowe → ogniska zanieczyszczeń. Dla substancji rozproszonych w odpadach mechanizmy te dają się zwykle opisać pierwiastki toksyczne.
Słownik Parametry Fizyczne:
Znaczenie Wyznacznikami w sensie fizycznym tytułujemy charakterystyki ilościowe ośrodka albo obszaru, w ogólnym przypadku zmienne w przestrzeni (ośrodki/obszary niejednorodne) i w momencie (ośrodki/obszary pierwiastki toksyczne.
Słownik Pole Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne P.h. przedstawia rozkład przestrzenny strumieni masy w warstwach wodonośnych. W najprostszym opisie przedstawia się je w formie zmiennego w momencie i przestrzeni skalarnego pola pierwiastki toksyczne.
Słownik Prowincja Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Taksonomiczna jednostka hydrogeologiczna, w → regionalizacji hydrogeologicznej nadrzędna w relacji do innych jednostek. Definiowana jest różnie poprzez różnych autorów. B. Paczyński pierwiastki toksyczne.

Czym jest Pierwiastki toksyczne znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: