Podatność zbiornika co to jest
Co to jest Podatność zbiornika krasowego na zanieczyszczenie. Wyjaśnienie na zanieczyszczenie.

Czy przydatne?

Co to jest Podatność zbiornika krasowego na zanieczyszczenie

Podatność zbiornika krasowego na zanieczyszczenie
Podatność na zanieczyszczenia antropogeniczne jest naturalną cechą → zbiornika wód podziemnych. P.z.k.nz. jest uzależniona od następujących czynników: typu i szybkości drenażu (→ drenaż wód podziemnych) zbiornika krasowego, warunków przepływu, miąższości i wykształcenia strefy glebowej, miąższości i stopnia skawernowania węglanowej → strefy wadycznej, charakteru zasilania (punktowe albo rozproszone) i zmian warunków zasilania. → Wrażliwość zbiorników wód podziemnych.[AR].

Czym jest Podatność zbiornika krasowego znaczenie w Słownik definicje P