porowatość co to jest
Co to jest POROWATOŚĆ. Wyjaśnienie skalnych wynikająca z obecności w nich pustek wzajemnie.

Czy przydatne?

Co to jest Porowatość

Definicja POROWATOŚĆ: porowatość
Właściwość utworów skalnych wynikająca z obecności w nich pustek wzajemnie skomunikowanych, dostępnych dla przepływu wody (→filtracji). Ilościowo wyraża się ją →współczynnikiem porowatości. Genetycznie wyróżnia się: p. pierwotną i wtórną. Na podstawie cech morfologicznych wyróżnia się: w skałach okruchowych p. międzyziarnową, w skałach zwięzłych p. szczelinową. Z racji na sposobność przepływu wody wyróżnia się: p. ogólną, wynikającą z obecności całkowitej przestrzeni porowej, p. otwartą – pustek kontaktujących się ze sobą, p. zamkniętą – pustek niepołączonych, → p. aktywną – pustek biorących udział w → filtracji. W wąskim znaczeniu pod tym definicją kojarzymy p. międzyziarnową (intergranularną). Zależy ona od jednorodności uziarnienia, kształtu ziarn i metody ich ułożenia. → Pory.[TB i DM].

Słownik Przejawy Wód Podziemnych (W Kopalni]):
Znaczenie podziemnych (w kopalni]) Zależnie od natężenia p.w.p. wyróżnia się i oznacza na mapach i planach kopalnianych:zawilgocenia, a więc mokre partie, wykroplenia i wycieki kroplowe, wypływy, a więc porowatość co znaczy.
Słownik Piaszczenie Studni:
Znaczenie Przedostawanie się do wnętrza studni wierconej drobnych ziaren (piaszczystych). Zdarzenie negatywne z racji na zapełnienie roboczej przestrzeni studziennej i z uwagi na niszczenie pomp i przewodów porowatość krzyżówka.
Słownik Polichlorowane Bifenyle, PCB:
Znaczenie bifenyle, PCB Liczne związki (ponad 200) zanieczyszczające wody, trwałe w środowisku, kumulujące się w łańcuchach pokarmowych, mające szkodliwy wpływ na organizmy żywe. PCB jest umowną nazwą ekipy porowatość co to jest.
Słownik Profil Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny 1. Graficzne i/albo opisowe, punktowe przedstawienie w pionie danych hydrogeologicznych na tle litologii i stratygrafii, na przykład jako p.h. otworu hydrogeologicznego. → Przekrój porowatość słownik.
Słownik Piezometr:
Znaczenie Urządzenie, w hydrogeologii najczęściej małośrednicowy otwór, wykorzystywane do pomiaru wysokości ciśnienia piezometrycznego w określonym punkcie warstwy wodonośnej (a tym samym → wysokości porowatość czym jest.

Czym jest porowatość znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: