porowatość co to jest
Co to jest porowatość. Wyjaśnienie skalnych wynikająca z obecności w nich pustek wzajemnie.

Czy przydatne?

Co to jest Porowatość

Definicja POROWATOŚĆ: porowatość
Właściwość utworów skalnych wynikająca z obecności w nich pustek wzajemnie skomunikowanych, dostępnych dla przepływu wody (→filtracji). Ilościowo wyraża się ją →współczynnikiem porowatości. Genetycznie wyróżnia się: p. pierwotną i wtórną. Na podstawie cech morfologicznych wyróżnia się: w skałach okruchowych p. międzyziarnową, w skałach zwięzłych p. szczelinową. Z racji na sposobność przepływu wody wyróżnia się: p. ogólną, wynikającą z obecności całkowitej przestrzeni porowej, p. otwartą – pustek kontaktujących się ze sobą, p. zamkniętą – pustek niepołączonych, → p. aktywną – pustek biorących udział w → filtracji. W wąskim znaczeniu pod tym definicją kojarzymy p. międzyziarnową (intergranularną). Zależy ona od jednorodności uziarnienia, kształtu ziarn i metody ich ułożenia. → Pory.[TB i DM].

Słownik Procesy Hydrochemiczne:
Znaczenie hydrochemiczne Mechanizmy zachodzące w wodach podziemnych i powierzchniowych, zmieniające w wymierny sposób ich chemizm w ośrodku skalnym. Teoretycznie w wodach podziemnych nie powinny zachodzić p.h porowatość.
Słownik Parametry Rozpadu I Biodegradacji Zanieczyszczeń:
Znaczenie biodegradacji zanieczyszczeń P.r.ib.z. są wyznaczane dla mechanizmów rozpadu promieniotwórczego pierwiastków, rozkładu substancji zanieczyszczających pod wpływem czynników fizykochemicznych albo porowatość.
Słownik Przesiąkanie;Przeciekanie:
Znaczenie przeciekanie Przepływ, → ruch wody podziemnej pionowy. W szerokim znaczeniu obejmuje przesączanie w strefie aeracji i przesiąkanie właściwe w strefie saturacji (przesiąkanie, przeciekanie w węższym porowatość.
Słownik Prowincja Wód Mineralnych:
Znaczenie mineralnych Region, gdzie budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne są na tyle jednolite, iż występują w nim wody mineralne zbliżonego typu. W Polsce odrębne p.w.m. stanowią na przykład Sudety porowatość.
Słownik Procesy Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne Mechanizmy współdziałania wód podziemnych z ośrodkiem skalnym, zmieniające w wymierny sposób chemizm i właściwości wód i jednocześnie skład chemiczny skał. Definicja niekiedy jest porowatość.

Czym jest porowatość znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: