Poziom nieprzepuszczalny co to jest
Co to jest Poziom nieprzepuszczalny. Wyjaśnienie Warstwa, utwór, pakiet skalny o bardzo małej.

Czy przydatne?

Co to jest Nieprzepuszczalny Poziom

Definicja POZIOM NIEPRZEPUSZCZALNY: Poziom nieprzepuszczalny
Warstwa, utwór, pakiet skalny o bardzo małej przepuszczalności, wykluczającej sposobność ujmowania wody, a nawet wytworzenia strumienia przesączającej się wody tranzytowej pomiędzy warstwami wodonośnymi rozdzielonymi poprzez p.n. W hydrogeologii praktycznej traktowany jako definicja hipotetyczne. →Warstwa wodonośna, → Współczynnik filtracji pionowej, → Utwory hydrogeologiczne.[AK, TM].

Słownik Prędkość Efektywna U Prędkość Rzeczywista;:
Znaczenie U szybkość rzeczywista; szybkość makroskopowa przepływu wody podziemnej, odniesiona do przekroju przestrzeni porowej, liczbowo równa stosunkowi prędkości filtracji do porowatości efektywnej. Wyraża poziom nieprzepuszczalny.
Słownik Porowatość:
Znaczenie Właściwość utworów skalnych wynikająca z obecności w nich pustek wzajemnie skomunikowanych, dostępnych dla przepływu wody (→filtracji). Ilościowo wyraża się ją →współczynnikiem porowatości poziom nieprzepuszczalny.
Słownik Prognoza Zawodnienia Kopalni:
Znaczenie Prognoza zawodnienia kopalni Przewidywane natężenie dopływu wody do kopalni. → Sposoby prognozowania zawodnienia kopalń.[MR poziom nieprzepuszczalny.
Słownik Prognoza Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Przewidywanie zmian → warunków hydrogeochemicznych (w momencie i przestrzeni) zachodzących pod wpływem ustalonych czynników. P.h. jest zazwyczaj realizowana przy ocenie wpływu poziom nieprzepuszczalny.
Słownik Polichlorowane Bifenyle, PCB:
Znaczenie bifenyle, PCB Liczne związki (ponad 200) zanieczyszczające wody, trwałe w środowisku, kumulujące się w łańcuchach pokarmowych, mające szkodliwy wpływ na organizmy żywe. PCB jest umowną nazwą ekipy poziom nieprzepuszczalny.

Czym jest Poziom nieprzepuszczalny znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: