Prędkość efektywna U co to jest
Co to jest Prędkość efektywna U prędkość rzeczywista;. Wyjaśnienie rzeczywista; szybkość.

Czy przydatne?

Co to jest Prędkość efektywna U prędkość rzeczywista;

Definicja PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA U PRĘDKOŚĆ RZECZYWISTA;: Szybkość skuteczna U szybkość rzeczywista;
szybkość makroskopowa przepływu wody podziemnej, odniesiona do przekroju przestrzeni porowej, liczbowo równa stosunkowi prędkości filtracji do porowatości efektywnej. Wyraża więc rzeczywistą
szybkość średnią wody w przestrzeni porowej. Wymiar: [LT–1] .Jednostki: m/s, m/h, m/d, m/a.[TM].

Słownik Przekształcenia Antropogeniczne Zlewni:
Znaczenie antropogeniczne zlewni Przekształcenia takie jak: zmiany sieci hydrograficznej, obniżenie bazy erozyjnej, osuszenia poprzez drenaż rolniczy powierzchni i strefy aeracji, podtopienia i zatopienia prędkość efektywna u prędkość rzeczywista;.
Słownik Poziom Wodonośny; Poziom Wód Podziemnych, Horyzont Wodonośny, Kolektor:
Znaczenie poziom wód podziemnych, horyzont wodonośny, kolektor 1. W szerokim znaczeniu, to samo co → wodonosiec, zbiorowisko wód podziemnych (w strefie saturacji) pozostające w łączności hydraulicznej, czyli → prędkość efektywna u prędkość rzeczywista;.
Słownik Przekrój Hydrogeochemiczny:
Znaczenie hydrogeochemiczny Graficzne odwzorowanie na przyjętej płaszczyźnie pionowej → warunków hydrogeochemicznych, wedle wymogami przyjmowanymi dla przekrojów geologicznych. Uwzględnia się zazwyczaj → prędkość efektywna u prędkość rzeczywista;.
Słownik Promień Hydrauliczny Rh:
Znaczenie hydrauliczny Rh Relacja pola powierzchni poprzecznej przewodu (kanału, szczeliny, porów), prostopadłej do kierunku strumienia wody, do obwodu zwilżonego przewodu. Rozmiar „sprowadzająca” przewody o prędkość efektywna u prędkość rzeczywista;.
Słownik Parametry Hydrodynamiczne; Parametry Hydrogeodynamiczne:
Znaczenie hydrodynamiczne; parametry hydrogeodynamiczne P.h. odzwierciedlają mechanizmy i ich efekty zachodzące w środowisku skalnym w czasie ruchu w nim wód podziemnych (tab. 2). W różniczkowych liniowych prędkość efektywna u prędkość rzeczywista;.

Czym jest Prędkość efektywna U prędkość znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: