Próbka bakteriologiczna co to jest
Co to jest Próbka bakteriologiczna (wody podziemnej); próbka (wody podziemnej) do badań bakte.

Czy przydatne?

Co to jest Próbka bakteriologiczna (wody podziemnej); próbka (wody podziemnej) do badań bakte riologicznych

Definicja PRÓBKA BAKTERIOLOGICZNA (WODY PODZIEMNEJ); PRÓBKA (WODY PODZIEMNEJ) DO BADAŃ BAKTE RIOLOGICZNYCH: Próbka bakteriologiczna (wody podziemnej); próbka (wody podziemnej) do badań bakte riologicznych
→ Próbka wody podziemnej pobrana do badań bakteriologicznych. Należy ją pobrać sterylnie do wyjałowionego pojemnika i przechowywać w temperaturze zbliżonej do temperatury w złożu. W zależności od oznaczanych parametrów należy ją dostarczyć do laboratorium w ciągu kilku-kilkunastu godz.. → Pobieranie próbek (wody).[AM].

Słownik Przekrój Hydrogeochemiczny:
Znaczenie hydrogeochemiczny Graficzne odwzorowanie na przyjętej płaszczyźnie pionowej → warunków hydrogeochemicznych, wedle wymogami przyjmowanymi dla przekrojów geologicznych. Uwzględnia się zazwyczaj → próbka bakteriologiczna (wody podziemnej); próbka (wody podziemnej) do badań bakte riologicznych.
Słownik Promień Zastępczy (Studni) Rz; Promień Równoważny:
Znaczenie studni) rz; promień równoważny → Promień skuteczny studni o złej konstrukcji albo poddanej mechanizmom „starzenia”, o powiększonych oporach filtracyjnych na filtrze albo w strefie przyfiltrowej próbka bakteriologiczna (wody podziemnej); próbka (wody podziemnej) do badań bakte riologicznych.
Słownik Pojemność Wodna Polowa:
Znaczenie polowa Termin stosowany w gleboznawstwie. Max. liczba wody, jaka może się utrzymać w strefie aeracji wbrew sile ciężkości. Jest uzależniona od zawartości cząstek drobnoziarnistych w glebie. W próbka bakteriologiczna (wody podziemnej); próbka (wody podziemnej) do badań bakte riologicznych.
Słownik Przenikliwość Hydrauliczna A; Dyfuzywność Hydrauliczna, Piezoprzewodność:
Znaczenie hydrauliczna a; dyfuzywność hydrauliczna, piezoprzewodność Wyznacznik wyrażający rozprzestrzenianie wymuszenia w warstwie nasyconej, równy stosunkowi przewodności T do współczynnika pojemności S: a próbka bakteriologiczna (wody podziemnej); próbka (wody podziemnej) do badań bakte riologicznych.
Słownik Pomiary Parametrów Hydrogeologicznych W Głębokich Otworach (Naft.):
Znaczenie hydrogeologicznych w głębokich otworach (naft.) W razie przypływu wód do otworów poszukiwawczych albo rozpoznających złoże bituminów wykonuje się pomiary parametrów hydrogeologicznych zbiornika (→ próbka bakteriologiczna (wody podziemnej); próbka (wody podziemnej) do badań bakte riologicznych.

Czym jest Próbka bakteriologiczna (wody znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: