Próbka (wody podziemnej co to jest
Co to jest Próbka (wody podziemnej). Wyjaśnienie Określona, zazwyczaj niewielka, liczba wody.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnej Wody Próbka

Definicja PRÓBKA (WODY PODZIEMNEJ): Próbka (wody podziemnej)
Określona, zazwyczaj niewielka, liczba wody podziemnej, pobrana z określonej warstwy wodonośnej (struktury hydrogeologicznej), reprezentatywna w określonym momencie czasowym dla jakości wody,jej właściwości fizycznych, chemicznych, organoleptycznych i stanu bakteriologicznego. Pobierana dla zbadania stężenia wytypowanych składników i właściwości wody. Rozmiar p., sposób jej pobrania i utrwalania zależy od przewidywanego zakresu badań (→ badanie hydrogeochemiczna). → Pobieranie próbek (wody).[AM].

Słownik Piaszczenie Studni:
Znaczenie Przedostawanie się do wnętrza studni wierconej drobnych ziaren (piaszczystych). Zdarzenie negatywne z racji na zapełnienie roboczej przestrzeni studziennej i z uwagi na niszczenie pomp i przewodów próbka (wody podziemnej).
Słownik Projekt Prac Geologicznych:
Znaczenie geologicznych Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, gdzie na podstawie zebranych i zweryfikowanych materiałów archiwalnych zostały określone prace i badania geologiczne. Zatwierdzony p próbka (wody podziemnej).
Słownik Prawo Geologiczne I Górnicze:
Znaczenie górnicze Obowiązuje ustawa z 4 lutego 1994 r. (DzURP nr 27, poz. 96) wspólnie z późniejszymi zmianami, stanowiąca regulację prawną działalności górniczej i geologicznej. Kluczowym obiektem tej próbka (wody podziemnej).
Słownik Parametry Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie zanieczyszczeń Parametry konieczne do oceny zachowania się → substancji zanieczyszczających w momencie ich przepływu w wodach podziemnych. W najwyższym stopniu przydatne do takiej oceny są: → próbka (wody podziemnej).
Słownik Prędkość Efektywna U Prędkość Rzeczywista;:
Znaczenie U szybkość rzeczywista; szybkość makroskopowa przepływu wody podziemnej, odniesiona do przekroju przestrzeni porowej, liczbowo równa stosunkowi prędkości filtracji do porowatości efektywnej. Wyraża próbka (wody podziemnej).

Czym jest Próbka (wody podziemnej znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: