Próbka (wody podziemnej co to jest
Co to jest Próbka (wody podziemnej). Wyjaśnienie Określona, zazwyczaj niewielka, liczba wody.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnej Wody Próbka

Definicja PRÓBKA (WODY PODZIEMNEJ): Próbka (wody podziemnej)
Określona, zazwyczaj niewielka, liczba wody podziemnej, pobrana z określonej warstwy wodonośnej (struktury hydrogeologicznej), reprezentatywna w określonym momencie czasowym dla jakości wody,jej właściwości fizycznych, chemicznych, organoleptycznych i stanu bakteriologicznego. Pobierana dla zbadania stężenia wytypowanych składników i właściwości wody. Rozmiar p., sposób jej pobrania i utrwalania zależy od przewidywanego zakresu badań (→ badanie hydrogeochemiczna). → Pobieranie próbek (wody).[AM].

Słownik Punktowe Ognisko Zanieczyszczenia (Wód); Punktowe Źródło Zanieczyszczenia (Wód):
Znaczenie zanieczyszczenia (wód); punktowe źródło zanieczyszczenia (wód) Miejsce przenikania zanieczyszczeń do wód podziemnych ograniczone do pojedynczego punktu (na przykład nieszczelnego szamba, miejsca próbka (wody podziemnej).
Słownik Przekształcenia Antropogeniczne Zlewni:
Znaczenie antropogeniczne zlewni Przekształcenia takie jak: zmiany sieci hydrograficznej, obniżenie bazy erozyjnej, osuszenia poprzez drenaż rolniczy powierzchni i strefy aeracji, podtopienia i zatopienia próbka (wody podziemnej).
Słownik Próg Zapachu (Wody):
Znaczenie Próg zapachu (wody) Najniższa intensywność zapachu wyczuwalna w wodzie węchem poprzez osobę oceniającą. Jest wielkością subiektywną albo ustalaną statystycznie.[AM próbka (wody podziemnej).
Słownik Poziom Glejowy; Poziom Oglejenia:
Znaczenie poziom oglejenia Strefa wód i skał (albo wód i gleb) wyróżniana regularnie w profilach pionowych na różnej głębokości, ale raczej płytko, w obrębie której zachodzą mechanizmy glejowe (→ strefowość próbka (wody podziemnej).
Słownik Przepływ Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Ruch wody (mechanizm płynięcia) poprzez określony przekrój poziomu wodonośnego, strumienia wód podziemnych, gdzie na ustalonych odcinkach następuje dopływ i odpływ wód podziemnych. → próbka (wody podziemnej).

Czym jest Próbka (wody podziemnej znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: