Promieniotwórczy szereg co to jest
Co to jest Promieniotwórczy szereg; promieniotwórcza rodzina. Wyjaśnienie promieniotwórcza rodzina.

Czy przydatne?

Co to jest Promieniotwórczy szereg; promieniotwórcza rodzina

Promieniotwórczy szereg; promieniotwórcza rodzina
P.s. istnieje wówczas, gdy każdy jego człon tworzy się poprzez → promieniotwórczą przemianę swego poprzednika, a sam natomiast przemienia się w inny → radionuklid. Końcowym członem p.s. jest → nuklid trwały: A → B → C → ... → Z (trwały). Odpowiednikiem p.s. jest szereg uranowo-radowy, rozpoczynający się od uranu U-238 i kończący się wskutek 12 następnych przemian promieniotwórczych trwałym izotopem ołowiu Pb-208. → Promieniotwórczość, → Radionuklid.[JD].

Czym jest Promieniotwórczy szereg znaczenie w Słownik definicje P