Prowincja wód mineralnych co to jest
Co to jest Prowincja wód mineralnych. Wyjaśnienie Region, gdzie budowa geologiczna i warunki.

Czy przydatne?

Co to jest Mineralnych Wód Prowincja

Definicja PROWINCJA WÓD MINERALNYCH: Prowincja wód mineralnych
Region, gdzie budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne są na tyle jednolite, iż występują w nim wody mineralne zbliżonego typu. W Polsce odrębne p.w.m. stanowią na przykład Sudety, Niż, zapadlisko przedkarpackie i Karpaty. Odpowiednikiem wyodrębnionej podprowincji są w obrębie Karpat Tatry i niecka Podhala.[JD].

Słownik Prognoza Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Oparte na prawdopodobieństwie przewidywanie zmian w warunkach reżimu, a więc ustroju wód podziemnych pod wpływem klimatu (raczej opadów) i innych czynników naturalnych, i prowincja wód mineralnych.
Słownik Prędkość Efektywna U Prędkość Rzeczywista;:
Znaczenie U szybkość rzeczywista; szybkość makroskopowa przepływu wody podziemnej, odniesiona do przekroju przestrzeni porowej, liczbowo równa stosunkowi prędkości filtracji do porowatości efektywnej. Wyraża prowincja wód mineralnych.
Słownik Poziom Glejowy; Poziom Oglejenia:
Znaczenie poziom oglejenia Strefa wód i skał (albo wód i gleb) wyróżniana regularnie w profilach pionowych na różnej głębokości, ale raczej płytko, w obrębie której zachodzą mechanizmy glejowe (→ strefowość prowincja wód mineralnych.
Słownik Pompowanie Oczyszczające; Pompowanie Wstępne:
Znaczenie oczyszczające; pompowanie wstępne Pompowanie studni po jej wybudowaniu albo renowacji realizowane w celu oczyszczenia studni (także z racji na przeprowadzoną dezynfekcję), filtru i jego otoczenia, w prowincja wód mineralnych.
Słownik Parowanie Podziemne:
Znaczenie 1. Przemiana fazowa wody w parę wywołana wzrostem temperatury wspólnie z głębokością. Teoria p.p. tłumaczy przyrost stężenia soli w wodach podziemnych wraz ze wzrostem głębokości.[JD] 2. Parowanie prowincja wód mineralnych.

Czym jest Prowincja wód mineralnych znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: