Puaz P co to jest
Co to jest Puaz P. Wyjaśnienie dynamicznej w układzie CGS:1P=1 g/cm∙s = 0,1∙N-s/m2. W układzie SI.

Czy przydatne?

Co to jest P Puaz

Definicja PUAZ P: Puaz P
Jednostka lepkości dynamicznej w układzie CGS:1P=1 g/cm∙s = 0,1∙N-s/m2. W układzie SI jednostką lepkości dynamicznej jest paskalosekunda: 1 Pas = 1 kg/m∙s. Z wymienionych stosunku wynika, iż 1P=0,1 Pas i 1 Pas = 10 P. Wymiar: [ML–1T–1].Jednostki: P, cP.[TM].

Słownik Punktowe Ognisko Zanieczyszczenia (Wód); Punktowe Źródło Zanieczyszczenia (Wód):
Znaczenie zanieczyszczenia (wód); punktowe źródło zanieczyszczenia (wód) Miejsce przenikania zanieczyszczeń do wód podziemnych ograniczone do pojedynczego punktu (na przykład nieszczelnego szamba, miejsca puaz p.
Słownik Parametry Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie zanieczyszczeń Parametry konieczne do oceny zachowania się → substancji zanieczyszczających w momencie ich przepływu w wodach podziemnych. W najwyższym stopniu przydatne do takiej oceny są: → puaz p.
Słownik Projekt Prac Geologicznych:
Znaczenie geologicznych Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, gdzie na podstawie zebranych i zweryfikowanych materiałów archiwalnych zostały określone prace i badania geologiczne. Zatwierdzony p puaz p.
Słownik Pompowanie Studni:
Znaczenie Wydobywanie wody podziemnej ze studni dzięki urządzeń technicznych (urządzeń pompowych) umożliwiających ten zabieg w celu jej komunalno-przemysłowego zastosowania, odwodnienia albo ustalenia puaz p.
Słownik Poziom Wodonośny (Warstwa W.) Jednorodny:
Znaczenie warstwa w.) jednorodny Warstwa wodonośna o stałych w przestrzeni → parametrach hydrogeologicznych, takich jak: k, T, S, D, α. Gdy parametry są funkcją położenia i zmieniają się w przestrzeni, warstwę puaz p.

Czym jest Puaz P znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: