Otwór wyprzedzający co to jest
Co to jest Otwór wyprzedzający; przedwiert. Wyjaśnienie przedwiert Otwór wiertniczy realizowany z.

Czy przydatne?

Co to jest Przedwiert Wyprzedzający Otwór

Definicja OTWÓR WYPRZEDZAJĄCY; PRZEDWIERT: Otwór wyprzedzający; przedwiert
Otwór wiertniczy realizowany z przodka albo ociosu drążonego wyrobiska chodnikowego w kierunku postępu przodka albo w kierunku domniemanego źródła zagrożenia wodnego. O.w. są wiercone dzięki wiertarek używanych do wykonywania otworów strzałowych. Charakteryzują się one małymi średnicami (do 50 mm), długościami najczęściej od 6 do 10 m i brakiem rur obsadowych. O.w. w kierunku postępu przodka są sukcesywnie pogłębiane.[MR].

Słownik Ognisko Zanieczyszczenia Wód Podziemnych:
Znaczenie zanieczyszczenia wód podziemnych Naturalne albo częściej sztuczne nagromadzenie substancji zanieczyszczających (realnie albo potencjalnie) wody podziemne. Występuje na powierzchni terenu albo w otwór wyprzedzający; przedwiert.
Słownik Ośrodek Szczelinowaty; Ośrodek Szczelinowy:
Znaczenie szczelinowaty; ośrodek szczelinowy Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły, gdzie woda raczej przemieszcza się w sieci otwartych szczelin (wykazujących mocną anizotropię) dzielących otwór wyprzedzający; przedwiert.
Słownik Odpływ Ścieków:
Znaczenie Definicja dotyczy najczęściej ścieków oczyszczonych (podczyszczonych) odprowadzanych z oczyszczalni ścieków. Niewłaściwie przeprowadzany o.ś. stanowi zagrożenie dla jakości wód podziemnych. → Ściek otwór wyprzedzający; przedwiert.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny Badawczy; Otwór Hydrogeologiczny Rozpoznawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny badawczy; otwór hydrogeologiczny rozpoznawczy Otwór hydrogeologiczny wykonany w celu szczegółowego rozpoznania warunków hydrogeologicznych, zasobności i jakości wód. Por. PN92/G otwór wyprzedzający; przedwiert.
Słownik Okres Półtrwania; Okres Połowicznego Rozpadu, Półokres Trwania, Czas Połowicznego Zaniku:
Znaczenie moment połowicznego rozpadu, półokres trwania, czas połowicznego zaniku 1. Czas, po upływie którego pierwotna liczba atomów → radionuklidu zmaleje do połowy. Pomiędzy o.p. a stałą rozpadu otwór wyprzedzający; przedwiert.

Czym jest Otwór wyprzedzający znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: