Otwór wyprzedzający co to jest
Co to jest Otwór wyprzedzający; przedwiert. Wyjaśnienie przedwiert Otwór wiertniczy realizowany z.

Czy przydatne?

Co to jest Przedwiert Wyprzedzający Otwór

Definicja OTWÓR WYPRZEDZAJĄCY; PRZEDWIERT: Otwór wyprzedzający; przedwiert
Otwór wiertniczy realizowany z przodka albo ociosu drążonego wyrobiska chodnikowego w kierunku postępu przodka albo w kierunku domniemanego źródła zagrożenia wodnego. O.w. są wiercone dzięki wiertarek używanych do wykonywania otworów strzałowych. Charakteryzują się one małymi średnicami (do 50 mm), długościami najczęściej od 6 do 10 m i brakiem rur obsadowych. O.w. w kierunku postępu przodka są sukcesywnie pogłębiane.[MR].

Słownik Odtwarzalność (Pomiaru):
Znaczenie pomiaru) Stopień zgodności wyników pomiarów tej samej wielkości, w razie gdy poszczególne pomiary są realizowane wieloma sposobami, poprzez różne osoby, w różnych laboratoriach, w dość sporych otwór wyprzedzający; przedwiert.
Słownik Oporność Filtracyjna Koryta ΔL:
Znaczenie filtracyjna koryta ΔL Dodatkowa oporność filtracyjna w strefie przykorytowej cieków, spowodowana → kolmatacją, niezupełnością koryta i tym podobne, wyrażana równoważnym wydłużeniem strumienia (o otwór wyprzedzający; przedwiert.
Słownik Opróbowanie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Czynności powiązane z metodycznym pobieraniem → próbek wody, gazu albo utworów skalnych z punktu opróbowania hydrogeologicznego: źródła, wycieku i tym podobne W czasie opróbowania otwór wyprzedzający; przedwiert.
Słownik Oddziaływanie Górnictwa Na Środowisko Wodne:
Znaczenie środowisko wodne Wskutek eksploatacji górniczej na terenach działalności górniczej naturalne warunki wodne ulegają przekształceniu. Górnictwo ingeruje w naturalne środowisko wodne zarówno pod otwór wyprzedzający; przedwiert.
Słownik Ochrona Środowiska:
Znaczenie podjęcie albo zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie albo przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta bazuje zwłaszcza na: a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu otwór wyprzedzający; przedwiert.

Czym jest Otwór wyprzedzający znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: