Otwór wyprzedzający co to jest
Co to jest OTWÓR WYPRZEDZAJĄCY; PRZEDWIERT. Wyjaśnienie przedwiert Otwór wiertniczy realizowany z.

Czy przydatne?

Co to jest Przedwiert Wyprzedzający Otwór

Definicja OTWÓR WYPRZEDZAJĄCY; PRZEDWIERT: Otwór wyprzedzający; przedwiert
Otwór wiertniczy realizowany z przodka albo ociosu drążonego wyrobiska chodnikowego w kierunku postępu przodka albo w kierunku domniemanego źródła zagrożenia wodnego. O.w. są wiercone dzięki wiertarek używanych do wykonywania otworów strzałowych. Charakteryzują się one małymi średnicami (do 50 mm), długościami najczęściej od 6 do 10 m i brakiem rur obsadowych. O.w. w kierunku postępu przodka są sukcesywnie pogłębiane.[MR].

Słownik Obudowa Studni; Cembrowina Studni:
Znaczenie Obudowa studni; cembrowina studni Konstrukcja zabezpieczająca ściany otworu studziennego – cembrowina na przykład z kręgów betonowych albo → kolumna filtrowa studni.[AK otwór wyprzedzający; przedwiert co znaczy.
Słownik Okres Półtrwania; Okres Połowicznego Rozpadu, Półokres Trwania, Czas Połowicznego Zaniku:
Znaczenie moment połowicznego rozpadu, półokres trwania, czas połowicznego zaniku 1. Czas, po upływie którego pierwotna liczba atomów → radionuklidu zmaleje do połowy. Pomiędzy o.p. a stałą rozpadu otwór wyprzedzający; przedwiert krzyżówka.
Słownik Odwadnianie Sposobem Studziennym:
Znaczenie studziennym Odwadnianie górotworu otaczającego wyrobiska kopalni przez wywołanie → depresji Dzięki pompowania wody ze → studni odwadniających, współdziałających ze sobą i stanowiących określony otwór wyprzedzający; przedwiert co to jest.
Słownik Ochrona Środowiska:
Znaczenie podjęcie albo zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie albo przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta bazuje zwłaszcza na: a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu otwór wyprzedzający; przedwiert słownik.
Słownik Otwór Przelewowy:
Znaczenie Rodzaj otworu odwadniającego wykonywanego z powierzchni terenu albo z górniczego wyrobiska podziemnego w celu obniżenia →ciśnienia hydrostatycznego w → wodonoścu występującym w spągowej w relacji do otwór wyprzedzający; przedwiert czym jest.

Czym jest Otwór wyprzedzający znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: