Punkt pomiarowy wód co to jest
Co to jest Punkt pomiarowy wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Stanowisko wykonywania pomiarów.

Czy przydatne?

Co to jest Punkt pomiarowy wód podziemnych

Definicja PUNKT POMIAROWY WÓD PODZIEMNYCH: Pkt. pomiarowy wód podziemnych
Stanowisko wykonywania pomiarów i pobierania próbek w obrębie wód podziemnych. P.p.w.p. z powtarzalnymi obserwacjami hydrogeologicznymi prowadzonymi poprzez dłuższy moment nazywa się → posterunkiem wód podziemnych. → Piezometr, → Stacja hydrogeologiczna, → Posterunek wód podziemnych (gruntowych).[AK].

Słownik Promieniotwórcza Przemiana; Promieniotwórczy Rozpad:
Znaczenie przemiana; promieniotwórczy rozpad Samorzutna przemiana jednych jąder atomowych w inne połączona z emisją promieniowania jądrowego. Do najczęściej występujących p.p. należą: p.p. α (wskutek emisji punkt pomiarowy wód podziemnych.
Słownik Poprawność (Pomiaru):
Znaczenie P. znaczy stopień zgodności pomiędzy wartością średnią uzyskaną z dużej liczby wyników pomiarów a przyjętą wartością odniesienia, na przykład wartością prawdziwą albo wartością prawidłową (→ błąd punkt pomiarowy wód podziemnych.
Słownik Piętrzenie Wód Podziemnych:
Znaczenie Piętrzenie wód podziemnych Wprowadzenie pod powierzchnię terenu urządzeń w celu zahamowania przepływu i dla spiętrzenia wód podziemnych w celu poprawienia warunków ich zastosowania.[SK punkt pomiarowy wód podziemnych.
Słownik Perforacja Rur Okładzinowych; Perforacja Rur Osłonowych:
Znaczenie okładzinowych; perforacja rur osłonowych P.r.o. w otworze wiertniczym jest zabiegiem technicznym mającym na celu odsłonięcie orurowanych poziomów wodonośnych. P.r.o. umożliwia przeprowadzenie punkt pomiarowy wód podziemnych.
Słownik Poziom Wodonośny (Warstwa W.) O Zwierciadle Swobodnym; Poziom Wodonośny Swobodny:
Znaczenie warstwa w.) o zwierciadle swobodnym; poziom wodonośny swobodny Warstwa wodonośna mająca zwierciadło swobodne i wykształconą strefę aeracji (niepełnego nasycenia). Regularnie w takim sensie mówimy o punkt pomiarowy wód podziemnych.

Czym jest Punkt pomiarowy wód znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: