Punkt pomiarowy wód co to jest
Co to jest Punkt pomiarowy wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Stanowisko wykonywania pomiarów.

Czy przydatne?

Co to jest Punkt pomiarowy wód podziemnych

Pkt. pomiarowy wód podziemnych
Stanowisko wykonywania pomiarów i pobierania próbek w obrębie wód podziemnych. P.p.w.p. z powtarzalnymi obserwacjami hydrogeologicznymi prowadzonymi poprzez dłuższy moment nazywa się → posterunkiem wód podziemnych. → Piezometr, → Stacja hydrogeologiczna, → Posterunek wód podziemnych (gruntowych).[AK].

Czym jest Punkt pomiarowy wód znaczenie w Słownik definicje P