Samowypływ; samowypływ wód co to jest
Co to jest Samowypływ; samowypływ wód artezyjskich. Wyjaśnienie artezyjskich Spontaniczny wypływ.

Czy przydatne?

Co to jest Samowypływ; samowypływ wód artezyjskich

Definicja SAMOWYPŁYW; SAMOWYPŁYW WÓD ARTEZYJSKICH: Samowypływ; samowypływ wód artezyjskich
Spontaniczny wypływ wody podziemnej ze studni ujmującej warstwę o zwierciadle napiętym, spowodowany ciśnieniem artezyjskim, przy zwierciadle piezometrycznym o rzędnej większej niż rzędna powierzchni terenu. W warunkach specjalnych, na przykład w dolinach sporych, silnie drenujących rzek, s. jest możliwy także z warstwy o zwierciadle swobodnym, gdy wysokość hydrauliczna na pewnej głębokości jest wyższa niż w partiach przypowierzchniowych warstwy (w warunkach przepływu pionowego w górę).[TM].

Słownik Synergizm; Efekt Synergetyczny:
Znaczenie synergetyczny Zdarzenie współdziałania (współwystępowania) wielu mechanizmów potęgujących zakres i tempo przeobrażenia (zmiany) w środowisku. Może przybierać różne formy, na przykład: na poziomie samowypływ; samowypływ wód artezyjskich.
Słownik Samooczyszczanie Się Wód Podziemnych:
Znaczenie się wód podziemnych Zespół naturalnych i współdziałających mechanizmów fizycznych, chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych zachodzących w czasie przepływu zanieczyszczonych wód podziemnych samowypływ; samowypływ wód artezyjskich.
Słownik Stężenie Roztworu:
Znaczenie Liczba substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika. Wyróżniamy stężenie procentowe (s.p.), jest to liczbę jednostek masy (s.p. masowe), objętości (s.p. objętościowe) albo moli (s.p samowypływ; samowypływ wód artezyjskich.
Słownik Stiffa Wykres:
Znaczenie Graficzny sposób odwzorowania chemizmu wód w profilach pionowych opracowany w stanach zjednoczonych ameryki w połowie XX w. Na pionowej osi wyskalowanej w metrach wedle głębokością otworu, w samowypływ; samowypływ wód artezyjskich.
Słownik Średnica Studni D, D, Φ:
Znaczenie D, φ Podwojona odległość od osi studni do zewnętrznej powierzchni konstrukcji filtrującej filtru (na przykład siatki albo obsypki żwirowej). Wymiar: [L].Jednostki: m, cm, mm, cale.[TM samowypływ; samowypływ wód artezyjskich.

Czym jest Samowypływ; samowypływ wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: