Samowypływ; samowypływ wód co to jest
Co to jest Samowypływ; samowypływ wód artezyjskich. Wyjaśnienie artezyjskich Spontaniczny wypływ.

Czy przydatne?

Co to jest Samowypływ; samowypływ wód artezyjskich

Definicja SAMOWYPŁYW; SAMOWYPŁYW WÓD ARTEZYJSKICH: Samowypływ; samowypływ wód artezyjskich
Spontaniczny wypływ wody podziemnej ze studni ujmującej warstwę o zwierciadle napiętym, spowodowany ciśnieniem artezyjskim, przy zwierciadle piezometrycznym o rzędnej większej niż rzędna powierzchni terenu. W warunkach specjalnych, na przykład w dolinach sporych, silnie drenujących rzek, s. jest możliwy także z warstwy o zwierciadle swobodnym, gdy wysokość hydrauliczna na pewnej głębokości jest wyższa niż w partiach przypowierzchniowych warstwy (w warunkach przepływu pionowego w górę).[TM].

Słownik Substancja Organiczna:
Znaczenie organiczna Ogólne definicja obejmujące zespół różnego typu, rodzaju i genezy związków organicznych zarówno rozpuszczalnych, jak i nierozpuszczalnych w wodzie. S.o. wywiera wielki wpływ na warunki samowypływ; samowypływ wód artezyjskich.
Słownik Strefa Potencjalnej Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie migracji zanieczyszczeń Strefa potencjalnie zagrożona zanieczyszczeniem wód podziemnych z określonego ogniska zanieczyszczeń. W ocenach przybliżonych wyznaczają ją skrajne → linie prądu samowypływ; samowypływ wód artezyjskich.
Słownik Słup Wody W Otworze Hydrogeologicznym:
Znaczenie hydrogeologicznym Słup wody mierzony od dna studni do zwierciadła wód podziemnych (wody swobodne) albo do linii ciśnień piezometrycznych (wody naporowe). → Posterunek wód podziemnych (gruntowych samowypływ; samowypływ wód artezyjskich.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna:
Znaczenie powierzchniowo czynna Związek chemiczny wykazujący aktywność powierzchniową, po rozpuszczeniu w wodzie obniża napięcie powierzchniowe. Wyróżniamy → s.p.c. anionowe, → s.p.c. kationowe i → s.p.c samowypływ; samowypływ wód artezyjskich.
Słownik Strumień Cieplny Ziemi:
Znaczenie Ziemi Liczba ciepła przepływająca w jednostce czasu poprzez jednostkę powierzchni ziemi. W warunkach określonych gęstość strumienia cieplnego przepływającego poprzez skały przypowierzchniowe wynosi samowypływ; samowypływ wód artezyjskich.

Czym jest Samowypływ; samowypływ wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: