Siatka hydrauliczna; siatka co to jest
Co to jest Siatka hydrauliczna; siatka hydrodynamiczna. Wyjaśnienie hydrodynamiczna Siatka.

Czy przydatne?

Co to jest Siatka hydrauliczna; siatka hydrodynamiczna

Definicja SIATKA HYDRAULICZNA; SIATKA HYDRODYNAMICZNA: Siatka hydrauliczna; siatka hydrodynamiczna
Siatka ortogonalna → linii prądu i → hydroizohips odtwarzająca strukturę hydrodynamiczną strumienia płaskiego, stanowiąca graficzny obraz rozwiązania równania Laplace'a albo dla warstw niejednorodnych ogólnego równania filtracji.[TM].

Słownik Strefa Wadyczno-Freatyczna:
Znaczenie Strefa wadyczno-freatyczna Strefa przejściowa pomiędzy → strefą wadyczną i → strefą freatyczną.[AR siatka hydrauliczna; siatka hydrodynamiczna.
Słownik Strefa Aeracji:
Znaczenie Region zawarty pomiędzy powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego. W spółka akcyjna pustki skalne wypełniają powietrze i woda, występująca w formie pary wodnej, wody związanej (→ woda siatka hydrauliczna; siatka hydrodynamiczna.
Słownik Szkody Górnicze Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Szkody górnicze powstałe wskutek zakłócenia warunków hydrogeologicznych poprzez działalność górniczą. Najczęściej spotykane s.g.h. to:– zaniki wody w studniach wskutek drenażu siatka hydrauliczna; siatka hydrodynamiczna.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Kationowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna kationowa → Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy dodatnio naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową siatka hydrauliczna; siatka hydrodynamiczna.
Słownik Szkielet Gleby; Szkielet Gruntu:
Znaczenie szkielet gruntu Znajdujące się w glebie (gruncie) w miarę trwałe i niepodlegające łatwo transportowi ziarna o wielkości ponadkoloidalnej, powstałe wskutek mechanizmów glebotwórczych (na przykład siatka hydrauliczna; siatka hydrodynamiczna.

Czym jest Siatka hydrauliczna; siatka znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: