Skażenie wód podziemnych co to jest
Co to jest Skażenie wód podziemnych. Wyjaśnienie Zanieczyszczenie wody substancjami nie.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Skażenie

Definicja SKAŻENIE WÓD PODZIEMNYCH: Skażenie wód podziemnych
Zanieczyszczenie wody substancjami nie występującymi w niej w stanie naturalnym. Skutkuje ono gwałtowne obniżenie jakości wody. Do typowych należy zaliczyć skażenia:bakteryjne, radioaktywne, ropopochodne, metalami ciężkimi i tym podobne[AS].

Słownik System Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Każdy przedmiot albo układ hydrogeologiczny zdefiniowany i opisany z pewnego punktu widzenia pod względem jego wewnętrznej struktury, zasad organizacji i/ albo działania. Przykłady skażenie wód podziemnych.
Słownik Stabilizacja Zwierciadła Wody:
Znaczenie zwierciadła wody 1. Mechanizm. Podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych w studniach i otworach hydrogeologicznych powiązane z wyrównywaniem się ciśnienia. 2. Sukces. Określenie się poziomu skażenie wód podziemnych.
Słownik Studnia Kombinowana; Studnia Złożona (Szybowa I Wiercona):
Znaczenie studnia złożona (szybowa i wiercona) Studnia szybowa ujmująca płytki poziom wodonośny, połączona ze studnią wierconą ujmującą niższą część tego samego poziomu wodonośnego albo niższe poziomy skażenie wód podziemnych.
Słownik Studnia Eksploatacyjna:
Znaczenie Studnia eksploatacyjna Studnia przeznaczona i przystosowana do trwałego poboru wody dla celów zaopatrzenia i nawodnień rolniczych.[AK skażenie wód podziemnych.
Słownik Sulina Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie chemiczna wód) regulacja chemiczna wód podziemnych opracowana w latach czterdziestych XX w. w Związku Radzieckim, używana do klasyfikacji wód silnie zmineralizowanych, otaczających złoża ropy skażenie wód podziemnych.

Czym jest Skażenie wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: