Spiętrzenie wód podziemnych co to jest
Co to jest Spiętrzenie wód podziemnych. Wyjaśnienie Podniesienie zwierciadła wód podziemnych w.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Spiętrzenie

Definicja SPIĘTRZENIE WÓD PODZIEMNYCH: Spiętrzenie wód podziemnych
Podniesienie zwierciadła wód podziemnych w wyniku wznoszenia tam (budowli piętrzących) na rzece albo poprzez podniesienie się poziomu wód powierzchniowych w momencie trwania wysokich stanów wody w rzece (ryc. 98). → Odwadnianie obiektów budowlanych, → Piętrzenie wód podziemnych.[AK] Ryc. 98. Spiętrzenie wód podziemnych wskutek wysokiego stanu wody w rzece.

Słownik Systematyka Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Podział wód podziemnych oparty na kryteriach uwzględniających całokształt warunków hydrogeologicznych, gdzie te wody występują, czyli: głębokość występowania wód, ich relacja do spiętrzenie wód podziemnych.
Słownik Sprawność Hydrauliczna Filtru:
Znaczenie hydrauliczna filtru Jednostkowy dopływ do studni przy określonej depresji i przy określonej prędkości wlotowej, uzależniony w ustalonych warunkach hydrogeologicznych od rodzaju i konstrukcji filtru spiętrzenie wód podziemnych.
Słownik Substancja Obca (W Wodzie):
Znaczenie wodzie) Substancja, której występowanie w wodzie podziemnej nie jest powiązane z naturalnymi czynnikami kształtującymi chemizm wód w ich cyklu krążenia przyrodniczego. Definicja z reguły dotyczy spiętrzenie wód podziemnych.
Słownik Studnia Zbiorcza:
Znaczenie Studnia, do której woda jest doprowadzana z całego albo z części ujęcia. Studnia centralna w studni promienistej, studnia, do której prowadzi → lewar ssący w zespole studzien (ryc.112).[AK] Ryc. 112 spiętrzenie wód podziemnych.
Słownik Stagnacja Wód Podziemnych:
Znaczenie Stagnacja wód podziemnych Bezruch, brak ruchu albo bardzo powolny ruch wód podziemnych. → Stagnacja hydrogeochemiczna.[AK spiętrzenie wód podziemnych.

Czym jest Spiętrzenie wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: