Środowko redukcyjne co to jest
Co to jest Środowisko redukcyjne. Wyjaśnienie Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco.

Czy przydatne?

Co to jest Redukcyjne Środowisko

Definicja ŚRODOWISKO REDUKCYJNE: Środowisko redukcyjne
Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh < 0,4 V dla wód kwaśnych, a Eh < 0,15 V dla wód zasadowych. tosując skalę redoks, za ś.r. są uznawane warunki, gdzie rH < 15. W ś.r. mechanizmy biodegradacji mają ograniczony przebieg, zachodzą mechanizmy → amonifikacji, → denitryfikacji, → desulfatyzacji i redukcji metali (na przykład Fe3+ → Fe2+). Ś.r. jest negatywne dla przebiegu mechanizmów samooczyszczania się wód. → Strefa redukcyjna, → Skala redoks, →Strefowość hydrogeochemiczna, → Środowisko utleniające.[AM].

Słownik Strefy Hydrogeologiczne W Krasie:
Znaczenie hydrogeologiczne w krasie W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca środowisko redukcyjne.
Słownik Starzenie (Się) Studni:
Znaczenie studni → Studnia jak każda konstrukcja ma określony wiek (moment działania), aczkolwiek dąży się do jej trwałości. S.s., a więc obniżanie się jej sprawności, jest przyspieszane z czasem poprzez środowisko redukcyjne.
Słownik Symulacja:
Znaczenie mechanizmów fizycznych zachodzących w interesującym nas układzie (na przykład filtracji wód podziemnych w warstwie wodonośnej), zwanym oryginałem, przez obserwację zachowania się innego, specjalnie w środowisko redukcyjne.
Słownik Sorpcja:
Znaczenie nazwa ekipy podstawowych → mechanizmów hydrogeochemicznych zachodzących powszechnie w → wodach naturalnych, w tym w wodach podziemnych. Polegają one na gromadzeniu na powierzchni → sorbentów środowisko redukcyjne.
Słownik Stacja Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Posterunek ze stałą obsadą osobową i odpowiednimi urządzeniami do dokonywania i przekazywania danych obserwacyjnych i pomiarowych. → Pkt. pomiarowy wód podziemnych, → Posterunek wód środowisko redukcyjne.

Czym jest Środowisko redukcyjne znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: