Środowko redukcyjne co to jest
Co to jest Środowisko redukcyjne. Wyjaśnienie Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco.

Czy przydatne?

Co to jest Redukcyjne Środowisko

Definicja ŚRODOWISKO REDUKCYJNE: Środowisko redukcyjne
Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh < 0,4 V dla wód kwaśnych, a Eh < 0,15 V dla wód zasadowych. tosując skalę redoks, za ś.r. są uznawane warunki, gdzie rH < 15. W ś.r. mechanizmy biodegradacji mają ograniczony przebieg, zachodzą mechanizmy → amonifikacji, → denitryfikacji, → desulfatyzacji i redukcji metali (na przykład Fe3+ → Fe2+). Ś.r. jest negatywne dla przebiegu mechanizmów samooczyszczania się wód. → Strefa redukcyjna, → Skala redoks, →Strefowość hydrogeochemiczna, → Środowisko utleniające.[AM].

Słownik Siarkowodór h2 S; Siarczek Wodoru, Sulfan:
Znaczenie siarczek wodoru, sulfan Łatwo rozpuszczalny w wodzie gaz o właściwościach toksycznych, występujący w wodach podziemnych w warunkach redukcyjnych. Wchodzi w reakcje chemiczne z wodą, nie mniej jednak środowisko redukcyjne.
Słownik Strefa Epikrasu:
Znaczenie Strefa występująca w stropie → strefy wadycznej (aeracji) w skałach węglanowych i siarczanowych, gdzie występuje szczególne nasilenie mechanizmów krasowienia i zeszczelinowania górotworu. Umożliwia środowisko redukcyjne.
Słownik Stiffa Wykres:
Znaczenie Graficzny sposób odwzorowania chemizmu wód w profilach pionowych opracowany w stanach zjednoczonych ameryki w połowie XX w. Na pionowej osi wyskalowanej w metrach wedle głębokością otworu, w środowisko redukcyjne.
Słownik System Wodonośny:
Znaczenie 1. Zespół poziomów wodonośnych znajdujących się w → kontakcie hydraulicznym, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i dynamicznie granicami. 2. Odpowiednik terminu → formacja wodonośna. [TM środowisko redukcyjne.
Słownik Substancja Trująca:
Znaczenie Substancja, której występowanie w wodzie jest nie tylko niepożądane ze względów zdrowotnych, ale obecność jej w → wodzie pitnej wywołuje uszczerbek zdrowia człowieka, w tym także zatrucie organizmu środowisko redukcyjne.

Czym jest Środowisko redukcyjne znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: