Strefa przyotworowa; strefa co to jest
Co to jest Strefa przyotworowa; strefa przyfiltrowa. Wyjaśnienie przyfiltrowa Strefa wokół studni.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa przyotworowa; strefa przyfiltrowa

Definicja STREFA PRZYOTWOROWA; STREFA PRZYFILTROWA: Strefa przyotworowa; strefa przyfiltrowa
Strefa wokół studni na zewnątrz filtru, gdzie zaznacza się mocne wpływ pompowania i depresji. W jej obrębie mogą występować: wymywanie drobnych części skalnych i zjawiska → kolmatacji. Por. PN-92/G 01201.[AK].

Słownik Sorpcja:
Znaczenie nazwa ekipy podstawowych → mechanizmów hydrogeochemicznych zachodzących powszechnie w → wodach naturalnych, w tym w wodach podziemnych. Polegają one na gromadzeniu na powierzchni → sorbentów strefa przyotworowa; strefa przyfiltrowa.
Słownik Stopień Ujęcia Warstwy Α:
Znaczenie warstwy α Relacja długości części roboczej filtru studni l do miąższości (m albo h) ujętej warstwy wodonośnej: α = l/m dla warstwy o zwierciadle napiętym, α = l/h dla warstwy o zwierciadle swobodnym strefa przyotworowa; strefa przyfiltrowa.
Słownik Stagnacja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Stan równowagi hydrogeochemicznej współdziałania wód podziemnych, gazów i ośrodka skalnego, teoretycznie możliwy do osiągnięcia na znaczących głębokościach, w strefie stagnacji strefa przyotworowa; strefa przyfiltrowa.
Słownik Studnia Niezupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną nie na całej jej miąższości albo niecałą miąższość strefy nasycenia, dla której → stopień ujęcia warstwy α < 0,95 , jest to długość części roboczej filtru l jest strefa przyotworowa; strefa przyfiltrowa.
Słownik Schoellera Wykres; Schoellera-Berkaloffa Wykres:
Znaczenie Schoellera-Berkaloffa wykres Graficzna sposób odwzorowywania chemizmu wód w układzie prostokątnych współrzędnych. Stężenia poszczególnych jonów, substancji organicznej, gazów nanosi się na pionowych strefa przyotworowa; strefa przyfiltrowa.

Czym jest Strefa przyotworowa; strefa znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: