Strefa przyotworowa; strefa co to jest
Co to jest Strefa przyotworowa; strefa przyfiltrowa. Wyjaśnienie przyfiltrowa Strefa wokół studni.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa przyotworowa; strefa przyfiltrowa

Definicja STREFA PRZYOTWOROWA; STREFA PRZYFILTROWA: Strefa przyotworowa; strefa przyfiltrowa
Strefa wokół studni na zewnątrz filtru, gdzie zaznacza się mocne wpływ pompowania i depresji. W jej obrębie mogą występować: wymywanie drobnych części skalnych i zjawiska → kolmatacji. Por. PN-92/G 01201.[AK].

Słownik Substancja Mineralna:
Znaczenie mineralna 1. Substancja pochodzenia mineralnego. Definicja regularnie przeciwstawiane → substancji organicznej. 2. Substancja występująca w specjacjach nieorganicznych, bez względu na genezę, na strefa przyotworowa; strefa przyfiltrowa.
Słownik Składowisko Kontrolowane:
Znaczenie kontrolowane Z punktu widzenia hydrogeologicznego to jest składowisko odpadów zlokalizowane w takim miejscu i w taki sposób, by zapewnić min. imisję zanieczyszczeń do środowiska wód podziemnych strefa przyotworowa; strefa przyfiltrowa.
Słownik Studnia Odwadniająca Górnicza:
Znaczenie odwadniająca górnicza Otwór wykonany w górotworze z powierzchni terenu albo w spągu górniczego wyrobiska podziemnego z zainstalowanym w nim na stałe albo okresowo urządzeniem do pompowania wody w strefa przyotworowa; strefa przyfiltrowa.
Słownik Środowisko Utleniające:
Znaczenie utleniające Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh > 0,4 V dla wód kwaśnych, a wartością strefa przyotworowa; strefa przyfiltrowa.
Słownik Sorpcja:
Znaczenie nazwa ekipy podstawowych → mechanizmów hydrogeochemicznych zachodzących powszechnie w → wodach naturalnych, w tym w wodach podziemnych. Polegają one na gromadzeniu na powierzchni → sorbentów strefa przyotworowa; strefa przyfiltrowa.

Czym jest Strefa przyotworowa; strefa znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: