Strefa utleniająca co to jest
Co to jest Strefa utleniająca. Wyjaśnienie występowania w → wodach naturalnych → warunków.

Czy przydatne?

Co to jest Utleniająca Strefa

Definicja STREFA UTLENIAJĄCA: Strefa utleniająca
Strefa występowania w → wodach naturalnych → warunków utleniających. W wodach podziemnych najczęściej wraz ze → strefą aeracji obejmuje wody gruntowe (→ wody podziemne swobodne) i wody wgłębne (→ wody podziemne naporowe), do których dzięki infiltracji wód opadowych następuje dopływ rozpuszczonego w wodzie tlenu. Miąższość s.u. wykazuje zróżnicowania regionalne, może sięgać do głębokości kilkudziesięciu kilkuset metrów. Kryterium występowania s.u. jest wartość → potencjału redoks. → Środowisko utleniające, → Strefowość hydrogeochemiczna, → Skala redoks.[AM].

Słownik System Wodnogospodarczy:
Znaczenie Mechanizm wodnogospodarczy Mechanizm łącznego gospodarowania wodą podziemną i powierzchniową w obrębie naturalnych jednostek hydrogeologicznych i hydrologicznych.[SK strefa utleniająca.
Słownik Strefa Potencjalnej Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie migracji zanieczyszczeń Strefa potencjalnie zagrożona zanieczyszczeniem wód podziemnych z określonego ogniska zanieczyszczeń. W ocenach przybliżonych wyznaczają ją skrajne → linie prądu strefa utleniająca.
Słownik Salmonella (Rodzaj Bakterii):
Znaczenie bakterii) Ekipa tlenowych i beztlenowych bakterii (rodziny Enterobacteriaceae) nietworzących przetrwalników, wywołujących infekcje jelitowe i zatrucia u ludzi i zwierząt. Mogą występować w strefa utleniająca.
Słownik Substancje Nierozpuszczalne:
Znaczenie nierozpuszczalne Kolokwialnie: substancje nie wchodzące w reakcje z wodą i nie rozpuszczające się. Ściśle naukowo: substancje w kontakcie z wodą przechodzące do → roztworu wodnego w ilościach strefa utleniająca.
Słownik Studnia Zbiorcza:
Znaczenie Studnia, do której woda jest doprowadzana z całego albo z części ujęcia. Studnia centralna w studni promienistej, studnia, do której prowadzi → lewar ssący w zespole studzien (ryc.112).[AK] Ryc. 112 strefa utleniająca.

Czym jest Strefa utleniająca znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: