Strefa utleniająca co to jest
Co to jest Strefa utleniająca. Wyjaśnienie występowania w → wodach naturalnych → warunków.

Czy przydatne?

Co to jest Utleniająca Strefa

Definicja STREFA UTLENIAJĄCA: Strefa utleniająca
Strefa występowania w → wodach naturalnych → warunków utleniających. W wodach podziemnych najczęściej wraz ze → strefą aeracji obejmuje wody gruntowe (→ wody podziemne swobodne) i wody wgłębne (→ wody podziemne naporowe), do których dzięki infiltracji wód opadowych następuje dopływ rozpuszczonego w wodzie tlenu. Miąższość s.u. wykazuje zróżnicowania regionalne, może sięgać do głębokości kilkudziesięciu kilkuset metrów. Kryterium występowania s.u. jest wartość → potencjału redoks. → Środowisko utleniające, → Strefowość hydrogeochemiczna, → Skala redoks.[AM].

Słownik Schemat Warstwy Jednorodnej; (O Zwierciadle Napiętym):
Znaczenie Model warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym) Schemat ( model) jednorodnej warstwy wodonośnej (k = const), poziomej i o stałej miąższości (m = const).[TM strefa utleniająca.
Słownik Struktura Systemu Krasowego:
Znaczenie mechanizmu krasowego S.s.k. jest określona organizacją dróg przepływu wód wewnątrz zbiornika wodonośnego, wynikającą z mechanizmów krasowych i ich ewolucją w momencie. Typy struktur krasowych są strefa utleniająca.
Słownik Salmonella (Rodzaj Bakterii):
Znaczenie bakterii) Ekipa tlenowych i beztlenowych bakterii (rodziny Enterobacteriaceae) nietworzących przetrwalników, wywołujących infekcje jelitowe i zatrucia u ludzi i zwierząt. Mogą występować w strefa utleniająca.
Słownik Strefa Wadyczna:
Znaczenie Strefa pomiędzy powierzchnią terenu a swobodnym zwierciadłem wód podziemnych tylko częściowo nasycona wodą, sięgająca do najwyższego poziomu wód podziemnych. Strefa przepływu pionowego. Nazwa służąca strefa utleniająca.
Słownik Substancja Trwała; S. Trudno Rozkładająca Się, S. Konserwatyw Na, S. Refrakcyjna:
Znaczenie s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna Substancje (zanieczyszczenia, → znaczniki), których skład w naturalnych warunkach nie ulega zmianom albo wymienia się bardzo wolno. Nie strefa utleniająca.

Czym jest Strefa utleniająca znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: