Strefa występowania wód co to jest
Co to jest Strefa występowania wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych 1. Przestrzeń o ustalonych.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa występowania wód podziemnych

Strefa występowania wód podziemnych
1. Przestrzeń o ustalonych właściwościach i warunkach hydrogeologicznych, na przykład hydrodynamicznych, hydrogeochemicznych. Definicja s.w.w.p., w przeciwieństwie od obszaru hydrogeologicznego, powinno w zasadzie służyć do charakterystyki warunków w pionie (→ piętrowość wód podziemnych). O s.w.w.p. w znaczeniu obszarowym mówi się jednak w odniesieniu do zagrożenia i ochrony wód podziemnych (strefa ochrony bezpośredniej i pośredniej, strefa ochrony sanitarnej), aczkolwiek lepiej byłoby i tu korzystać terminów region, teren. 2. Terminu s.w.w.p. używa się dla najniższej jednostki stratyfikacji hydrogeologicznej w obrębie utworów spękanych albo skrasowiałych w celu odróżnienia od → warstwy wodonośnej. 3. W sensie przestrzeni mówi się także na przykład o →strefie przyotworowej.[AK].

Czym jest Strefa występowania wód znaczenie w Słownik definicje S