Strefa występowania wód co to jest
Co to jest Strefa występowania wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych 1. Przestrzeń o ustalonych.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa występowania wód podziemnych

Definicja STREFA WYSTĘPOWANIA WÓD PODZIEMNYCH: Strefa występowania wód podziemnych
1. Przestrzeń o ustalonych właściwościach i warunkach hydrogeologicznych, na przykład hydrodynamicznych, hydrogeochemicznych. Definicja s.w.w.p., w przeciwieństwie od obszaru hydrogeologicznego, powinno w zasadzie służyć do charakterystyki warunków w pionie (→ piętrowość wód podziemnych). O s.w.w.p. w znaczeniu obszarowym mówi się jednak w odniesieniu do zagrożenia i ochrony wód podziemnych (strefa ochrony bezpośredniej i pośredniej, strefa ochrony sanitarnej), aczkolwiek lepiej byłoby i tu korzystać terminów region, teren. 2. Terminu s.w.w.p. używa się dla najniższej jednostki stratyfikacji hydrogeologicznej w obrębie utworów spękanych albo skrasowiałych w celu odróżnienia od → warstwy wodonośnej. 3. W sensie przestrzeni mówi się także na przykład o →strefie przyotworowej.[AK].

Słownik Solność:
Znaczenie aktualnie stosowanej klasyfikacji hydrochemicznej → wód podziemnych, zaproponowanej poprzez Palmera, kluczowa w okolicy →zasadowości cecha tych wód. Wynika z połączenia w wodach podziemnych anionów strefa występowania wód podziemnych.
Słownik Siarka S:
Znaczenie Pierwiastek niemetaliczny, biofilny, cyklicznie krążący w przyrodzie, występujący w wodach podziemnych na czterech stopniach utlenienia:jako S2– (na przykład siarkowodór, jony HS– i S2–), So (siarka strefa występowania wód podziemnych.
Słownik Substancja Trwała; S. Trudno Rozkładająca Się, S. Konserwatyw Na, S. Refrakcyjna:
Znaczenie s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna Substancje (zanieczyszczenia, → znaczniki), których skład w naturalnych warunkach nie ulega zmianom albo wymienia się bardzo wolno. Nie strefa występowania wód podziemnych.
Słownik Siatka Hydrauliczna; Siatka Hydrodynamiczna:
Znaczenie siatka hydrodynamiczna Siatka ortogonalna → linii prądu i → hydroizohips odtwarzająca strukturę hydrodynamiczną strumienia płaskiego, stanowiąca graficzny obraz rozwiązania równania Laplace'a albo strefa występowania wód podziemnych.
Słownik Stopień Ujęcia Warstwy Α:
Znaczenie warstwy α Relacja długości części roboczej filtru studni l do miąższości (m albo h) ujętej warstwy wodonośnej: α = l/m dla warstwy o zwierciadle napiętym, α = l/h dla warstwy o zwierciadle swobodnym strefa występowania wód podziemnych.

Czym jest Strefa występowania wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: