Strefa występowania wód co to jest
Co to jest Strefa występowania wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych 1. Przestrzeń o ustalonych.

Czy przydatne?

Co to jest Strefa występowania wód podziemnych

Definicja STREFA WYSTĘPOWANIA WÓD PODZIEMNYCH: Strefa występowania wód podziemnych
1. Przestrzeń o ustalonych właściwościach i warunkach hydrogeologicznych, na przykład hydrodynamicznych, hydrogeochemicznych. Definicja s.w.w.p., w przeciwieństwie od obszaru hydrogeologicznego, powinno w zasadzie służyć do charakterystyki warunków w pionie (→ piętrowość wód podziemnych). O s.w.w.p. w znaczeniu obszarowym mówi się jednak w odniesieniu do zagrożenia i ochrony wód podziemnych (strefa ochrony bezpośredniej i pośredniej, strefa ochrony sanitarnej), aczkolwiek lepiej byłoby i tu korzystać terminów region, teren. 2. Terminu s.w.w.p. używa się dla najniższej jednostki stratyfikacji hydrogeologicznej w obrębie utworów spękanych albo skrasowiałych w celu odróżnienia od → warstwy wodonośnej. 3. W sensie przestrzeni mówi się także na przykład o →strefie przyotworowej.[AK].

Słownik Skrzynia Przelewowa:
Znaczenie Skrzynia przelewowa Skrzynia w kształcie prostopadłościanu wykorzystywana do pomiaru natężenia przepływu wody (ze źródła, studni pompowej, z samowypływu) z zastawką i → przelewem pomiarowym.[AK strefa występowania wód podziemnych.
Słownik Strefy Ochronne Źródeł I Ujęć Wody; Strefy Ochrony Ujęć:
Znaczenie źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć Region poddany zakazom, nakazom i ograniczeniom w dziedzinie użytkowania gruntów i korzystania z wody, obejmujący ujęcie wody, źródło albo jego część i grunty strefa występowania wód podziemnych.
Słownik Szczelinowanie Skał Strefy Przyotworowej:
Znaczenie strefy przyotworowej Zabieg techniczny realizowany w otworach badawczych, złożowych i studniach, mający na celu powiększenie przepuszczalności warstwy wodonośnej poprzez utworzenie wokół odwiertu strefa występowania wód podziemnych.
Słownik Stiffa Wykres:
Znaczenie Graficzny sposób odwzorowania chemizmu wód w profilach pionowych opracowany w stanach zjednoczonych ameryki w połowie XX w. Na pionowej osi wyskalowanej w metrach wedle głębokością otworu, w strefa występowania wód podziemnych.
Słownik Siła Jonowa Roztworu I:
Znaczenie roztworu I Połowa sumy iloczynów stężeń zawartych w roztworze jonów poprzez kwadraty ich ładunków elektrycznych: gdzie: c1, c2, cn– stężenia molowe wszystkich jonów w roztworze [ML–3], z1, z2, zn – strefa występowania wód podziemnych.

Czym jest Strefa występowania wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: