Strefowość hydrogeochemiczna co to jest
Co to jest Strefowość hydrogeochemiczna pionowa. Wyjaśnienie pionowa Zmienność chemizmu wód.

Czy przydatne?

Co to jest Pionowa Hydrogeochemiczna Strefowość

Definicja STREFOWOŚĆ HYDROGEOCHEMICZNA PIONOWA: Strefowość hydrogeochemiczna pionowa
Zmienność chemizmu wód podziemnych w pionie uwarunkowana raczej ograniczeniem wspólnie z głębokością ruchliwości wód, szybkości i intensywności zamiany wód infiltracyjnych, przedłużeniem czasu współdziałania wód podziemnych z ośrodkiem skalnym i zmianą warunków fizycznych. Stosując kryterium mineralizacji wody od powierzchni terenu, wyróżnia się strefę → wód słodkich, wód akratopegowych (→ akratopegi) i → wód mineralnych. Kryterium warunków utleniająco-redukcyjnych pozwala wydzielić strefę → warunków utleniających, warunków glejowych (→ poziom glejowy) i → warunków redukcyjnych. Chemizm wód, opisany relacją stężeń głównych jonów, w warunkach klimatów umiarkowanych pozwala wydzielić wspólnie z głębokością strefy typów wód: HCO3–Ca, SO4–Cl–Na–Ca, Cl–Na, Cl–Na–Ca i najgłębiej, w strefie → stagnacji hydrogeochemicznej, wody typu Cl–Ca (ryc.102). → Anomalia hydrogeochemiczna.[AM] Ryc. 102. Uproszczony model zmienności warunków hydrogeochemicznych wspólnie z głębokością.

Słownik Strefa Przyotworowa; Strefa Przyfiltrowa:
Znaczenie strefa przyfiltrowa Strefa wokół studni na zewnątrz filtru, gdzie zaznacza się mocne wpływ pompowania i depresji. W jej obrębie mogą występować: wymywanie drobnych części skalnych i zjawiska → strefowość hydrogeochemiczna pionowa.
Słownik Samooczyszczanie Się Wód Podziemnych:
Znaczenie się wód podziemnych Zespół naturalnych i współdziałających mechanizmów fizycznych, chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych zachodzących w czasie przepływu zanieczyszczonych wód podziemnych strefowość hydrogeochemiczna pionowa.
Słownik Systematyka Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Podział wód podziemnych oparty na kryteriach uwzględniających całokształt warunków hydrogeologicznych, gdzie te wody występują, czyli: głębokość występowania wód, ich relacja do strefowość hydrogeochemiczna pionowa.
Słownik Studnia Chłonna:
Znaczenie Studnia, do której woda jest wlewana albo zatłaczana bądź dla sztucznego wzbogacania zasobów warstwy wodonośnej, bądź dla przejęcia wód z odwodnień, których nie ma dokąd odprowadzić, bądź dla strefowość hydrogeochemiczna pionowa.
Słownik Stopień Twardości (Wody):
Znaczenie wody) Jednostka → twardości wody. Obowiązującą w Polsce jednostką twardości wody jest 1 mg CaCO3/dm3 wody, znana w poezji jako stopień amerykański. Poprzednio służącą jednostką był 1 strefowość hydrogeochemiczna pionowa.

Czym jest Strefowość hydrogeochemiczna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: