Strefowość hydrogeochemiczna co to jest
Co to jest Strefowość hydrogeochemiczna pionowa. Wyjaśnienie pionowa Zmienność chemizmu wód.

Czy przydatne?

Co to jest Pionowa Hydrogeochemiczna Strefowość

Definicja STREFOWOŚĆ HYDROGEOCHEMICZNA PIONOWA: Strefowość hydrogeochemiczna pionowa
Zmienność chemizmu wód podziemnych w pionie uwarunkowana raczej ograniczeniem wspólnie z głębokością ruchliwości wód, szybkości i intensywności zamiany wód infiltracyjnych, przedłużeniem czasu współdziałania wód podziemnych z ośrodkiem skalnym i zmianą warunków fizycznych. Stosując kryterium mineralizacji wody od powierzchni terenu, wyróżnia się strefę → wód słodkich, wód akratopegowych (→ akratopegi) i → wód mineralnych. Kryterium warunków utleniająco-redukcyjnych pozwala wydzielić strefę → warunków utleniających, warunków glejowych (→ poziom glejowy) i → warunków redukcyjnych. Chemizm wód, opisany relacją stężeń głównych jonów, w warunkach klimatów umiarkowanych pozwala wydzielić wspólnie z głębokością strefy typów wód: HCO3–Ca, SO4–Cl–Na–Ca, Cl–Na, Cl–Na–Ca i najgłębiej, w strefie → stagnacji hydrogeochemicznej, wody typu Cl–Ca (ryc.102). → Anomalia hydrogeochemiczna.[AM] Ryc. 102. Uproszczony model zmienności warunków hydrogeochemicznych wspólnie z głębokością.

Słownik Strefa Wadyczno-Freatyczna:
Znaczenie Strefa wadyczno-freatyczna Strefa przejściowa pomiędzy → strefą wadyczną i → strefą freatyczną.[AR strefowość hydrogeochemiczna pionowa.
Słownik Strumień Wód Podziemnych; Strumień Filtracji:
Znaczenie podziemnych; strumień filtracji 1. Układ linii prądu i hydroizohips opisujących strukturę hydrodynamiczną mechanizmu hydrogeologicznego z podziałem na względnie jednorodne strumienie składowe (→ strefowość hydrogeochemiczna pionowa.
Słownik Studnia Wiercona:
Znaczenie Studnia wiercona Studnia wykonana jedną z metod wiertniczych z obudową studzienną całkowitą albo częściową, średnica przeważnie mniejsza od 0,5 m.[AK strefowość hydrogeochemiczna pionowa.
Słownik Siatka Hydrauliczna; Siatka Hydrodynamiczna:
Znaczenie siatka hydrodynamiczna Siatka ortogonalna → linii prądu i → hydroizohips odtwarzająca strukturę hydrodynamiczną strumienia płaskiego, stanowiąca graficzny obraz rozwiązania równania Laplace'a albo strefowość hydrogeochemiczna pionowa.
Słownik Studnia Niedoskonała; Studnia Niedoskonała Hydraulicznie:
Znaczenie niedoskonała; studnia niedoskonała hydraulicznie Studnia, gdzie w momencie jej pracy (pompowania albo zalewania czy zatłaczania przy studni chłonnej) powstają dodatkowe utraty hydrauliczne, w strefowość hydrogeochemiczna pionowa.

Czym jest Strefowość hydrogeochemiczna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: