Strefowość hydrogeochemiczna co to jest
Co to jest Strefowość hydrogeochemiczna pionowa. Wyjaśnienie pionowa Zmienność chemizmu wód.

Czy przydatne?

Co to jest Pionowa Hydrogeochemiczna Strefowość

Definicja STREFOWOŚĆ HYDROGEOCHEMICZNA PIONOWA: Strefowość hydrogeochemiczna pionowa
Zmienność chemizmu wód podziemnych w pionie uwarunkowana raczej ograniczeniem wspólnie z głębokością ruchliwości wód, szybkości i intensywności zamiany wód infiltracyjnych, przedłużeniem czasu współdziałania wód podziemnych z ośrodkiem skalnym i zmianą warunków fizycznych. Stosując kryterium mineralizacji wody od powierzchni terenu, wyróżnia się strefę → wód słodkich, wód akratopegowych (→ akratopegi) i → wód mineralnych. Kryterium warunków utleniająco-redukcyjnych pozwala wydzielić strefę → warunków utleniających, warunków glejowych (→ poziom glejowy) i → warunków redukcyjnych. Chemizm wód, opisany relacją stężeń głównych jonów, w warunkach klimatów umiarkowanych pozwala wydzielić wspólnie z głębokością strefy typów wód: HCO3–Ca, SO4–Cl–Na–Ca, Cl–Na, Cl–Na–Ca i najgłębiej, w strefie → stagnacji hydrogeochemicznej, wody typu Cl–Ca (ryc.102). → Anomalia hydrogeochemiczna.[AM] Ryc. 102. Uproszczony model zmienności warunków hydrogeochemicznych wspólnie z głębokością.

Słownik Sprawność Hydrauliczna Filtru:
Znaczenie hydrauliczna filtru Jednostkowy dopływ do studni przy określonej depresji i przy określonej prędkości wlotowej, uzależniony w ustalonych warunkach hydrogeologicznych od rodzaju i konstrukcji filtru strefowość hydrogeochemiczna pionowa.
Słownik Studnia Niedoskonała; Studnia Niedoskonała Hydraulicznie:
Znaczenie niedoskonała; studnia niedoskonała hydraulicznie Studnia, gdzie w momencie jej pracy (pompowania albo zalewania czy zatłaczania przy studni chłonnej) powstają dodatkowe utraty hydrauliczne, w strefowość hydrogeochemiczna pionowa.
Słownik Strefa Potencjalnej Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie migracji zanieczyszczeń Strefa potencjalnie zagrożona zanieczyszczeniem wód podziemnych z określonego ogniska zanieczyszczeń. W ocenach przybliżonych wyznaczają ją skrajne → linie prądu strefowość hydrogeochemiczna pionowa.
Słownik Stężenie Roztworu:
Znaczenie Liczba substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika. Wyróżniamy stężenie procentowe (s.p.), jest to liczbę jednostek masy (s.p. masowe), objętości (s.p. objętościowe) albo moli (s.p strefowość hydrogeochemiczna pionowa.
Słownik Stężenie Jonów Wodorowych:
Znaczenie wodorowych S.j.w. nadaje wodzie określony odczyn (→odczyn wody) wyrażany w skali pH (→ wartość pH). W rozważaniach hydrogeochemicznych zamiast s.j.w. należy uwzględniać aktywność jonów hydroniowych strefowość hydrogeochemiczna pionowa.

Czym jest Strefowość hydrogeochemiczna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: