Studnia co to jest
Co to jest Studnia. Wyjaśnienie aczkolwiek bywa także skośne, kierunkowe) → ujęcie wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia

Definicja STUDNIA: Studnia
Najczęściej pionowe (aczkolwiek bywa także skośne, kierunkowe) → ujęcie wód podziemnych: wyrobisko, otwór wiercony albo kopany sięgający z powierzchni do poziomu wodonośnego i przystosowany dzięki urządzeń technicznych (obudowa, naczynie, kołowrót, pompa, rurociąg) do trwałego poboru albo chłonięcia wody. Studnie dzieli się biorąc pod uwagę wielkość pionowy na s. płytkie (umownie do 25-30 m) i s. głębokie, wielkość poziomy – s. małośrednicowe (umownie do 0,5 m) i s. wielkośrednicowe. Pod względem hydrodynamicznym rozróżnia się → s. doskonałe i → s. niedoskonałe, → s. zupełne (dogłębione) i → s. niezupełne, s. niedogłębione (wiszące) i → s. artezyjskie, a w celach obliczeniowych s. fikcyjne (pozorne). Z racji na sposób wykonania i konstrukcję wyróżnia się s. kopane, s. szybowe, s. wiercone i wbijane, wkręcane, płytkie (s. abisyńska, s. Nortona), s. z obudową (→studnia obudowana) i s. bez obudowy (w skałach litych, silnych), → s. filtrowe i → s. bezfiltrowe. Użytek s. wymaga ich podziału na: s. eksploatacyjne, s. odwodnieniowe (depresyjne), s. chłonne (represyjne) i s. obserwacyjne. S. zapasowa (rezerwowa, awaryjna) to s. czynna (zdatna do użytkowania), bieżąco nieużytkowana. Szczególny rodzaj stanowi → s. promienista. [AK, TM].

Słownik Stała Dyspersji Α:
Znaczenie Stała zdefiniowana poprzez → równanie dyspersji. S.d. α odpowiada w przybliżeniu rozmiarom niejednorodności ośrodka (warstwy wodonośnej), które powodują → dyspersję hydrodynamiczną. W ośrodku studnia.
Słownik Szczukariewa Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie regulacja (chemiczna wód) Oficjalna regulacja chemiczna wód wykorzystująca stężenia głównych anionów i kationów jako kryterium klasyfikacyjne. Opracowana w latach pięćdziesiątych XX w. w Związku studnia.
Słownik Sufozja:
Znaczenie sufozja Mechaniczne albo raczej mechaniczne wypłukiwanie cząstek mineralnych poprzez wody podziemne.[AK studnia.
Słownik Studnia Kombinowana; Studnia Złożona (Szybowa I Wiercona):
Znaczenie studnia złożona (szybowa i wiercona) Studnia szybowa ujmująca płytki poziom wodonośny, połączona ze studnią wierconą ujmującą niższą część tego samego poziomu wodonośnego albo niższe poziomy studnia.
Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna Pionowa:
Znaczenie hydrogeochemiczna pionowa Zmienność chemizmu wód podziemnych w pionie uwarunkowana raczej ograniczeniem wspólnie z głębokością ruchliwości wód, szybkości i intensywności zamiany wód infiltracyjnych studnia.

Czym jest Studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: