Studnia co to jest
Co to jest Studnia. Wyjaśnienie aczkolwiek bywa także skośne, kierunkowe) → ujęcie wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia

Definicja STUDNIA: Studnia
Najczęściej pionowe (aczkolwiek bywa także skośne, kierunkowe) → ujęcie wód podziemnych: wyrobisko, otwór wiercony albo kopany sięgający z powierzchni do poziomu wodonośnego i przystosowany dzięki urządzeń technicznych (obudowa, naczynie, kołowrót, pompa, rurociąg) do trwałego poboru albo chłonięcia wody. Studnie dzieli się biorąc pod uwagę wielkość pionowy na s. płytkie (umownie do 25-30 m) i s. głębokie, wielkość poziomy – s. małośrednicowe (umownie do 0,5 m) i s. wielkośrednicowe. Pod względem hydrodynamicznym rozróżnia się → s. doskonałe i → s. niedoskonałe, → s. zupełne (dogłębione) i → s. niezupełne, s. niedogłębione (wiszące) i → s. artezyjskie, a w celach obliczeniowych s. fikcyjne (pozorne). Z racji na sposób wykonania i konstrukcję wyróżnia się s. kopane, s. szybowe, s. wiercone i wbijane, wkręcane, płytkie (s. abisyńska, s. Nortona), s. z obudową (→studnia obudowana) i s. bez obudowy (w skałach litych, silnych), → s. filtrowe i → s. bezfiltrowe. Użytek s. wymaga ich podziału na: s. eksploatacyjne, s. odwodnieniowe (depresyjne), s. chłonne (represyjne) i s. obserwacyjne. S. zapasowa (rezerwowa, awaryjna) to s. czynna (zdatna do użytkowania), bieżąco nieużytkowana. Szczególny rodzaj stanowi → s. promienista. [AK, TM].

Słownik Skażenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zanieczyszczenie wody substancjami nie występującymi w niej w stanie naturalnym. Skutkuje ono gwałtowne obniżenie jakości wody. Do typowych należy zaliczyć skażenia:bakteryjne studnia.
Słownik Studnia Eksploatacyjna:
Znaczenie Studnia eksploatacyjna Studnia przeznaczona i przystosowana do trwałego poboru wody dla celów zaopatrzenia i nawodnień rolniczych.[AK studnia.
Słownik Subregion Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Jednostka hydrogeologiczna niższego rzędu od regionu w podziale regionalnym Polski Paczyńskiego (1995). → Regionalizacja hydrogeologiczna (ryc. 86), → Subzbiornik wód podziemnych, → studnia.
Słownik Studnia Promienista, S. Drenażowa, S. Złożona, S. Z Drenami Poziomymi:
Znaczenie s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi Ujęcie wód podziemnych składające się z dwóch przedmiotów: drenów poziomych albo skośnych doprowadzających wodę i → studni zbiorczej (ryc. 109).[AK studnia.
Słownik Studnia Obudowana:
Znaczenie Studnia obudowana Studnia, gdzie zabezpieczono, obudowano (zarurowano) ściany. → Obudowa studni, →Studnia bez obudowy.[AK studnia.

Czym jest Studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: