Studnia co to jest
Co to jest STUDNIA. Wyjaśnienie aczkolwiek bywa także skośne, kierunkowe) → ujęcie wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia

Definicja STUDNIA: Studnia
Najczęściej pionowe (aczkolwiek bywa także skośne, kierunkowe) → ujęcie wód podziemnych: wyrobisko, otwór wiercony albo kopany sięgający z powierzchni do poziomu wodonośnego i przystosowany dzięki urządzeń technicznych (obudowa, naczynie, kołowrót, pompa, rurociąg) do trwałego poboru albo chłonięcia wody. Studnie dzieli się biorąc pod uwagę wielkość pionowy na s. płytkie (umownie do 25-30 m) i s. głębokie, wielkość poziomy – s. małośrednicowe (umownie do 0,5 m) i s. wielkośrednicowe. Pod względem hydrodynamicznym rozróżnia się → s. doskonałe i → s. niedoskonałe, → s. zupełne (dogłębione) i → s. niezupełne, s. niedogłębione (wiszące) i → s. artezyjskie, a w celach obliczeniowych s. fikcyjne (pozorne). Z racji na sposób wykonania i konstrukcję wyróżnia się s. kopane, s. szybowe, s. wiercone i wbijane, wkręcane, płytkie (s. abisyńska, s. Nortona), s. z obudową (→studnia obudowana) i s. bez obudowy (w skałach litych, silnych), → s. filtrowe i → s. bezfiltrowe. Użytek s. wymaga ich podziału na: s. eksploatacyjne, s. odwodnieniowe (depresyjne), s. chłonne (represyjne) i s. obserwacyjne. S. zapasowa (rezerwowa, awaryjna) to s. czynna (zdatna do użytkowania), bieżąco nieużytkowana. Szczególny rodzaj stanowi → s. promienista. [AK, TM].

Słownik Studnia Próżniowa:
Znaczenie Studnia odwadniająca wykonana w spągu wyrobiska podziemnego, wyposażona w specjalną głowicę albo tampon izolujący od ciśnienia atmosferycznego, wykorzystywana do wytworzenia w studni podciśnienia, a studnia co to jest.
Słownik Spiętrzenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Podniesienie zwierciadła wód podziemnych w wyniku wznoszenia tam (budowli piętrzących) na rzece albo poprzez podniesienie się poziomu wód powierzchniowych w momencie trwania wysokich studnia definicja.
Słownik Strefa Epikrasu:
Znaczenie Strefa występująca w stropie → strefy wadycznej (aeracji) w skałach węglanowych i siarczanowych, gdzie występuje szczególne nasilenie mechanizmów krasowienia i zeszczelinowania górotworu. Umożliwia studnia co znaczy.
Słownik Studnia Filtrowa:
Znaczenie Studnia filtrowa → Studnia wiercona, gdzie założono → kolumnę filtrową, studnia wyposażona w → filtr studzienny synonim studni bezfiltrowej.[AK studnia słownik.
Słownik Sieć Opróbowania (Wód Podziemnych); Sieć Pobierania Próbek (Wody):
Znaczenie wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody) Ustalony przestrzenny układ punktów opróbowania używany najczęściej przy →monitoringu wód podziemnych albo przy jednorazowym, kontrolnym opróbowaniu studnia znaczenie.

Czym jest Studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: