Studnia bezfiltrowa; studnia co to jest
Co to jest Studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru. Wyjaśnienie bez filtru Studnia wykonana w.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru

Definicja STUDNIA BEZFILTROWA; STUDNIA BEZ FILTRU: Studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru
Studnia wykonana w spękanych utworach zwięzłych bez kolumny filtrowej albo w skałach luźnych w warunkach wód naporowych w obrębie → wodonośca niewielkiej miąższości (ryc. 105). W drugim przypadku dopływ następuje poprzez sztucznie wytworzoną kawernę (wypełnioną żwirem) w formie odwróconego stożka w stropowej części utworów luźnych z wodą pod ciśnieniem. Taką studnię nazywa się także studnią denną. Por. BN 90/8755-05iPN77/G-01300.[AK] Ryc. 105. Studnia bezfiltrowa wykonana w obrębie naporowego poziomu wodonośnego niewielkiej miąższości (strop nad lejem czerpnym, wypełniony zasypką, winien być wytrzymały).

Słownik Strefa Aktywnego Dopływu Do Studni; Strefa Dopływu Wody Do Studni:
Znaczenie dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni W razie otworu hydrogeologicznego niedogłębionego ta część poziomu wodonośnego, którą należy w obliczeniach traktować jako decydującą o wielkości studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru.
Słownik Studnia:
Znaczenie pionowe (aczkolwiek bywa także skośne, kierunkowe) → ujęcie wód podziemnych: wyrobisko, otwór wiercony albo kopany sięgający z powierzchni do poziomu wodonośnego i przystosowany dzięki urządzeń studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru.
Słownik Sufozja:
Znaczenie sufozja Mechaniczne albo raczej mechaniczne wypłukiwanie cząstek mineralnych poprzez wody podziemne.[AK studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru.
Słownik Strefy Hydrogeologiczne W Krasie:
Znaczenie hydrogeologiczne w krasie W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru.
Słownik Stężenie Letalne lc50:
Znaczenie Stężenie letalne LC50 Stężenie substancji toksycznej powodujące śmierć połowy ekipy populacji organizmów testowych. Definicja używane przy ocenach zanieczyszczenia wód substancjami toksycznymi.[AM studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru.

Czym jest Studnia bezfiltrowa; studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: