Studnia bezfiltrowa; studnia co to jest
Co to jest Studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru. Wyjaśnienie bez filtru Studnia wykonana w.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru

Definicja STUDNIA BEZFILTROWA; STUDNIA BEZ FILTRU: Studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru
Studnia wykonana w spękanych utworach zwięzłych bez kolumny filtrowej albo w skałach luźnych w warunkach wód naporowych w obrębie → wodonośca niewielkiej miąższości (ryc. 105). W drugim przypadku dopływ następuje poprzez sztucznie wytworzoną kawernę (wypełnioną żwirem) w formie odwróconego stożka w stropowej części utworów luźnych z wodą pod ciśnieniem. Taką studnię nazywa się także studnią denną. Por. BN 90/8755-05iPN77/G-01300.[AK] Ryc. 105. Studnia bezfiltrowa wykonana w obrębie naporowego poziomu wodonośnego niewielkiej miąższości (strop nad lejem czerpnym, wypełniony zasypką, winien być wytrzymały).

Słownik Salmonella (Rodzaj Bakterii):
Znaczenie bakterii) Ekipa tlenowych i beztlenowych bakterii (rodziny Enterobacteriaceae) nietworzących przetrwalników, wywołujących infekcje jelitowe i zatrucia u ludzi i zwierząt. Mogą występować w studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru.
Słownik Sztolnia Wodna:
Znaczenie Sztolnia wodna Wyrobisko korytarzowe lekko nachylone w kierunku ujścia, usytuowane na stoku, wykorzystywane do ujmowania wód podziemnych w celu zaopatrzenia albo → odwadniania metodą górniczym.[AK studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru.
Słownik Suma Składników Stałych; Całkowita Zawartość Substancji Stałych:
Znaczenie stałych; całkowita zawartość substancji stałych Parametr jakości wód rozumiany jako suma → substancji stałych rozpuszczonych i substancji stałych występujących w wodzie w formie → zawiesin.[AM studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru.
Słownik Stopień Ujęcia Warstwy Α:
Znaczenie warstwy α Relacja długości części roboczej filtru studni l do miąższości (m albo h) ujętej warstwy wodonośnej: α = l/m dla warstwy o zwierciadle napiętym, α = l/h dla warstwy o zwierciadle swobodnym studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru.
Słownik Struktura Systemu Krasowego:
Znaczenie mechanizmu krasowego S.s.k. jest określona organizacją dróg przepływu wód wewnątrz zbiornika wodonośnego, wynikającą z mechanizmów krasowych i ich ewolucją w momencie. Typy struktur krasowych są studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru.

Czym jest Studnia bezfiltrowa; studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: