Studnia bezfiltrowa; studnia co to jest
Co to jest Studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru. Wyjaśnienie bez filtru Studnia wykonana w.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru

Definicja STUDNIA BEZFILTROWA; STUDNIA BEZ FILTRU: Studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru
Studnia wykonana w spękanych utworach zwięzłych bez kolumny filtrowej albo w skałach luźnych w warunkach wód naporowych w obrębie → wodonośca niewielkiej miąższości (ryc. 105). W drugim przypadku dopływ następuje poprzez sztucznie wytworzoną kawernę (wypełnioną żwirem) w formie odwróconego stożka w stropowej części utworów luźnych z wodą pod ciśnieniem. Taką studnię nazywa się także studnią denną. Por. BN 90/8755-05iPN77/G-01300.[AK] Ryc. 105. Studnia bezfiltrowa wykonana w obrębie naporowego poziomu wodonośnego niewielkiej miąższości (strop nad lejem czerpnym, wypełniony zasypką, winien być wytrzymały).

Słownik Strefowość Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Definicja s.h. jest powiązane z przestrzenną zmiennością warunków hydrogeologicznych zarówno w pionie (→ piętrowość hydrogeologiczna), jak i w poziomie (→ regionalizacja studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru.
Słownik Salmonella (Rodzaj Bakterii):
Znaczenie bakterii) Ekipa tlenowych i beztlenowych bakterii (rodziny Enterobacteriaceae) nietworzących przetrwalników, wywołujących infekcje jelitowe i zatrucia u ludzi i zwierząt. Mogą występować w studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru.
Słownik Strefa Przyotworowa; Strefa Przyfiltrowa:
Znaczenie strefa przyfiltrowa Strefa wokół studni na zewnątrz filtru, gdzie zaznacza się mocne wpływ pompowania i depresji. W jej obrębie mogą występować: wymywanie drobnych części skalnych i zjawiska → studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru.
Słownik Solanki Tarcz Kontynentalnych:
Znaczenie kontynentalnych Wysokostężone wody typu Cl–Na–Ca, stwierdzone między innymi na sporych głębokościach w utworach krystalicznych tarczy kanadyjskiej, tarczy fennoskandzkiej i in., a również w głębokim studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru.
Słownik Synergizm; Efekt Synergetyczny:
Znaczenie synergetyczny Zdarzenie współdziałania (współwystępowania) wielu mechanizmów potęgujących zakres i tempo przeobrażenia (zmiany) w środowisku. Może przybierać różne formy, na przykład: na poziomie studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru.

Czym jest Studnia bezfiltrowa; studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: