Studnia bezfiltrowa; studnia co to jest
Co to jest Studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru. Wyjaśnienie bez filtru Studnia wykonana w.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru

Studnia bezfiltrowa; studnia bez filtru
Studnia wykonana w spękanych utworach zwięzłych bez kolumny filtrowej albo w skałach luźnych w warunkach wód naporowych w obrębie → wodonośca niewielkiej miąższości (ryc. 105). W drugim przypadku dopływ następuje poprzez sztucznie wytworzoną kawernę (wypełnioną żwirem) w formie odwróconego stożka w stropowej części utworów luźnych z wodą pod ciśnieniem. Taką studnię nazywa się także studnią denną. Por. BN 90/8755-05iPN77/G-01300.[AK] Ryc. 105. Studnia bezfiltrowa wykonana w obrębie naporowego poziomu wodonośnego niewielkiej miąższości (strop nad lejem czerpnym, wypełniony zasypką, winien być wytrzymały).

Czym jest Studnia bezfiltrowa; studnia znaczenie w Słownik definicje S