Studnia doskonała; studnia co to jest
Co to jest Studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie. Wyjaśnienie doskonała hydraulicznie.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie

Definicja STUDNIA DOSKONAŁA; STUDNIA DOSKONAŁA HYDRAULICZNIE: Studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie
Studnia o takim stanie filtru, który gwarantuje, iż w momencie jej pracy (pompowania albo odbioru wody poprzez studnię chłonną) nie powstają na filtrze dodatkowe spadki hydrauliczne typu → efektu przyściennego. Przewodność filtru s.d. jest znacząco lepsza niż przewodność warstwy w strefie przyfiltrowej.[TM].

Słownik System Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Każdy przedmiot albo układ hydrogeologiczny zdefiniowany i opisany z pewnego punktu widzenia pod względem jego wewnętrznej struktury, zasad organizacji i/ albo działania. Przykłady studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie.
Słownik Studnia Kombinowana; Studnia Złożona (Szybowa I Wiercona):
Znaczenie studnia złożona (szybowa i wiercona) Studnia szybowa ujmująca płytki poziom wodonośny, połączona ze studnią wierconą ujmującą niższą część tego samego poziomu wodonośnego albo niższe poziomy studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie.
Słownik Synergizm; Efekt Synergetyczny:
Znaczenie synergetyczny Zdarzenie współdziałania (współwystępowania) wielu mechanizmów potęgujących zakres i tempo przeobrażenia (zmiany) w środowisku. Może przybierać różne formy, na przykład: na poziomie studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie.
Słownik Stan Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie Stan zwierciadła wód podziemnych Położenie zwierciadła wód podziemnych w relacji do określonego poziomu odniesienia. →Krzywa stanów wód podziemnych.[SK studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie.
Słownik Substancja Szkodliwa (Występująca W Wodzie):
Znaczenie szkodliwa (występująca w wodzie) Substancja, której występowanie albo wysokie stężenie w wodzie jest niepożądane, raczej z racji na zdrowie człowieka. → Substancja zanieczyszczająca, → Substancja studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie.

Czym jest Studnia doskonała; studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: