Studnia doskonała; studnia co to jest
Co to jest Studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie. Wyjaśnienie doskonała hydraulicznie.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie

Definicja STUDNIA DOSKONAŁA; STUDNIA DOSKONAŁA HYDRAULICZNIE: Studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie
Studnia o takim stanie filtru, który gwarantuje, iż w momencie jej pracy (pompowania albo odbioru wody poprzez studnię chłonną) nie powstają na filtrze dodatkowe spadki hydrauliczne typu → efektu przyściennego. Przewodność filtru s.d. jest znacząco lepsza niż przewodność warstwy w strefie przyfiltrowej.[TM].

Słownik Struktura Hydrogeologiczna; Struktura Wodonośna:
Znaczenie hydrogeologiczna; struktura wodonośna Definicja w polskiej terminologii niejednoznaczne. W poezji światowej definiuje się s.h. jako jedną albo kilka sąsiadujących struktur geologicznych studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie.
Słownik Sieć Opróbowania (Wód Podziemnych); Sieć Pobierania Próbek (Wody):
Znaczenie wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody) Ustalony przestrzenny układ punktów opróbowania używany najczęściej przy →monitoringu wód podziemnych albo przy jednorazowym, kontrolnym opróbowaniu studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie.
Słownik Strefowość Hydrogeochemiczna Pionowa:
Znaczenie hydrogeochemiczna pionowa Zmienność chemizmu wód podziemnych w pionie uwarunkowana raczej ograniczeniem wspólnie z głębokością ruchliwości wód, szybkości i intensywności zamiany wód infiltracyjnych studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie.
Słownik Substancja Trwała; S. Trudno Rozkładająca Się, S. Konserwatyw Na, S. Refrakcyjna:
Znaczenie s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna Substancje (zanieczyszczenia, → znaczniki), których skład w naturalnych warunkach nie ulega zmianom albo wymienia się bardzo wolno. Nie studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie.
Słownik Sieć Hydrauliczna W Skrasowiałych Skałach Węglanowych:
Znaczenie skrasowiałych skałach węglanowych S.h. w skale jest systemem połączonych pustek, którymi przepływa i gdzie gromadzi się woda. S.h. w ośrodku skał węglanowych podległych mechanizmom → krasowienia studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie.

Czym jest Studnia doskonała; studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: