Studnia doskonała; studnia co to jest
Co to jest Studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie. Wyjaśnienie doskonała hydraulicznie.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie

Definicja STUDNIA DOSKONAŁA; STUDNIA DOSKONAŁA HYDRAULICZNIE: Studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie
Studnia o takim stanie filtru, który gwarantuje, iż w momencie jej pracy (pompowania albo odbioru wody poprzez studnię chłonną) nie powstają na filtrze dodatkowe spadki hydrauliczne typu → efektu przyściennego. Przewodność filtru s.d. jest znacząco lepsza niż przewodność warstwy w strefie przyfiltrowej.[TM].

Słownik Schoellera Wykres; Schoellera-Berkaloffa Wykres:
Znaczenie Schoellera-Berkaloffa wykres Graficzna sposób odwzorowywania chemizmu wód w układzie prostokątnych współrzędnych. Stężenia poszczególnych jonów, substancji organicznej, gazów nanosi się na pionowych studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie.
Słownik Studnia Bez Obudowy; Studnia Bosa:
Znaczenie studnia bosa Studnia głębinowa w skałach litych (silnych). Obudowa ograniczona do odcinka przypowierzchniowego (rura obsadowa) (ryc. 106).[AK] Ryc. 106. Studnia bez obudowy w spękanych wapieniach studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie.
Słownik Stopień Zagrożenia (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Względna (umowna) ocena możliwości przenikania substancji zanieczyszczających do warstw wodonośnych, wynikająca z budowy geologicznej i uwarunkowań hydrogeologicznych na drodze studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie.
Słownik Studnia Próżniowa:
Znaczenie Studnia odwadniająca wykonana w spągu wyrobiska podziemnego, wyposażona w specjalną głowicę albo tampon izolujący od ciśnienia atmosferycznego, wykorzystywana do wytworzenia w studni podciśnienia, a studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie.
Słownik Stężenie Roztworu:
Znaczenie Liczba substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika. Wyróżniamy stężenie procentowe (s.p.), jest to liczbę jednostek masy (s.p. masowe), objętości (s.p. objętościowe) albo moli (s.p studnia doskonała; studnia doskonała hydraulicznie.

Czym jest Studnia doskonała; studnia znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: