Studnia odwadniająca co to jest
Co to jest Studnia odwadniająca. Wyjaśnienie przeznaczona i przystosowana do odbioru wody w celu.

Czy przydatne?

Co to jest Odwadniająca Studnia

Definicja STUDNIA ODWADNIAJĄCA: Studnia odwadniająca
Studnia przeznaczona i przystosowana do odbioru wody w celu obniżenia zwierciadła wody dla odwodnienia górniczego, budowlanego, rolniczego. → Odwadnianie kopalni, →Odwadnianie obiektów budowlanych.[AK].

Słownik Strefa Utleniająca:
Znaczenie Strefa występowania w → wodach naturalnych → warunków utleniających. W wodach podziemnych najczęściej wraz ze → strefą aeracji obejmuje wody gruntowe (→ wody podziemne swobodne) i wody wgłębne (→ studnia odwadniająca.
Słownik Strefy Ochronne Źródeł I Ujęć Wody; Strefy Ochrony Ujęć:
Znaczenie źródeł i ujęć wody; strefy ochrony ujęć Region poddany zakazom, nakazom i ograniczeniom w dziedzinie użytkowania gruntów i korzystania z wody, obejmujący ujęcie wody, źródło albo jego część i grunty studnia odwadniająca.
Słownik Szczelinowanie Skał Strefy Przyotworowej:
Znaczenie strefy przyotworowej Zabieg techniczny realizowany w otworach badawczych, złożowych i studniach, mający na celu powiększenie przepuszczalności warstwy wodonośnej poprzez utworzenie wokół odwiertu studnia odwadniająca.
Słownik Substancja Szkodliwa (Występująca W Wodzie):
Znaczenie szkodliwa (występująca w wodzie) Substancja, której występowanie albo wysokie stężenie w wodzie jest niepożądane, raczej z racji na zdrowie człowieka. → Substancja zanieczyszczająca, → Substancja studnia odwadniająca.
Słownik Studnia Niezupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną nie na całej jej miąższości albo niecałą miąższość strefy nasycenia, dla której → stopień ujęcia warstwy α < 0,95 , jest to długość części roboczej filtru l jest studnia odwadniająca.

Czym jest Studnia odwadniająca znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: