Studnia wbijana; s. wkręcana co to jest
Co to jest Studnia wbijana; s. wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska. Wyjaśnienie płytka, s.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia wbijana; s. wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska

Definicja STUDNIA WBIJANA; S. WKRĘCANA PŁYTKA, S. ABISYŃSKA, S. NORTONOWSKA: Studnia wbijana; s. wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska
Studnia wykonana przeważnie ręcznie poprzez wbicie albo wkręcenie rury, której końcowy odcinek jest przystosowany do bocznego dopływu wody (perforacja, filtr); średnica zazwyczaj mniejsza od 0,1 m, głębokość mniejsza od 10 m. [AK, TM].

Słownik Strumień Infiltracyjny QW,W:
Znaczenie infiltracyjny QW,W Koszt strumienia QW w ośrodku nienasyconym, najczęściej w kierunku pionowym, wskutek infiltracji opadów atmosferycznych. W razie odniesienia do jednostkowej powierzchni wyraża studnia wbijana; s. wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska.
Słownik Studnia Odwadniająca:
Znaczenie odwadniająca Studnia przeznaczona i przystosowana do odbioru wody w celu obniżenia zwierciadła wody dla odwodnienia górniczego, budowlanego, rolniczego. → Odwadnianie kopalni, →Odwadnianie obiektów studnia wbijana; s. wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska.
Słownik Szkody Hydrogeologiczne:
Znaczenie Szkody hydrogeologiczne Uszkodzenie powierzchni i jej zabudowy powstające w wyniku zmiany warunków hydrogeologicznych, na przykład poprzez odwodnienie i powiązane z nim osiadania. → Sufozja.[AK studnia wbijana; s. wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska.
Słownik Sorbent;Substancja Sorbująca:
Znaczenie sorbująca Ogólna nazwa etapy stałej albo zawieszonej (w wodach podziemnych ośrodka skalnego i zawiesin) mogącej uczestniczyć w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja). Gdy te mechanizmy mają miejsce, używa studnia wbijana; s. wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska.
Słownik Skażenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zanieczyszczenie wody substancjami nie występującymi w niej w stanie naturalnym. Skutkuje ono gwałtowne obniżenie jakości wody. Do typowych należy zaliczyć skażenia:bakteryjne studnia wbijana; s. wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska.

Czym jest Studnia wbijana; s. wkręcana znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: