Studnia wbijana; s. wkręcana co to jest
Co to jest Studnia wbijana; s. wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska. Wyjaśnienie płytka, s.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia wbijana; s. wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska

Definicja STUDNIA WBIJANA; S. WKRĘCANA PŁYTKA, S. ABISYŃSKA, S. NORTONOWSKA: Studnia wbijana; s. wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska
Studnia wykonana przeważnie ręcznie poprzez wbicie albo wkręcenie rury, której końcowy odcinek jest przystosowany do bocznego dopływu wody (perforacja, filtr); średnica zazwyczaj mniejsza od 0,1 m, głębokość mniejsza od 10 m. [AK, TM].

Słownik Stopień Twardości (Wody):
Znaczenie wody) Jednostka → twardości wody. Obowiązującą w Polsce jednostką twardości wody jest 1 mg CaCO3/dm3 wody, znana w poezji jako stopień amerykański. Poprzednio służącą jednostką był 1 studnia wbijana; s. wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska.
Słownik Studnia Szybowa; Studnia Kopana:
Znaczenie studnia kopana Studnia kopana, na ogół wielkośrednicowa (średnica większa od 0,75 m, regularnie 1,5 – 2,0 m), pracująca poprzez dno z → zasypką (na dnie studni) filtrującą, gruboziarnistą (ryc. 110 studnia wbijana; s. wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska.
Słownik Synergizm; Efekt Synergetyczny:
Znaczenie synergetyczny Zdarzenie współdziałania (współwystępowania) wielu mechanizmów potęgujących zakres i tempo przeobrażenia (zmiany) w środowisku. Może przybierać różne formy, na przykład: na poziomie studnia wbijana; s. wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska.
Słownik Strumień Infiltracyjny QW,W:
Znaczenie infiltracyjny QW,W Koszt strumienia QW w ośrodku nienasyconym, najczęściej w kierunku pionowym, wskutek infiltracji opadów atmosferycznych. W razie odniesienia do jednostkowej powierzchni wyraża studnia wbijana; s. wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska.
Słownik Stężenie Letalne lc50:
Znaczenie Stężenie letalne LC50 Stężenie substancji toksycznej powodujące śmierć połowy ekipy populacji organizmów testowych. Definicja używane przy ocenach zanieczyszczenia wód substancjami toksycznymi.[AM studnia wbijana; s. wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska.

Czym jest Studnia wbijana; s. wkręcana znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: