Substancja obca (w wodzie co to jest
Co to jest Substancja obca (w wodzie). Wyjaśnienie Substancja, której występowanie w wodzie.

Czy przydatne?

Co to jest Substancja obca (w wodzie)

Definicja SUBSTANCJA OBCA (W WODZIE): Substancja obca (w wodzie)
Substancja, której występowanie w wodzie podziemnej nie jest powiązane z naturalnymi czynnikami kształtującymi chemizm wód w ich cyklu krążenia przyrodniczego. Definicja z reguły dotyczy zanieczyszczeń antropogenicznych i jest stosowane dla podkreślenia tego faktu. Niekiedy jest służące (zwykle z komentarzem) dla zaanonsowania, iż substancja nie pochodzi z warstwy wodonośnej, gdzie występuje woda zawierająca tę substancję. →Zanieczyszczenia wód podziemnych.[AM].

Słownik Stagnacja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Stan równowagi hydrogeochemicznej współdziałania wód podziemnych, gazów i ośrodka skalnego, teoretycznie możliwy do osiągnięcia na znaczących głębokościach, w strefie stagnacji substancja obca (w wodzie).
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Kationowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna kationowa → Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy dodatnio naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową substancja obca (w wodzie).
Słownik Studnia Wbijana; S. Wkręcana Płytka, S. Abisyńska, S. Nortonowska:
Znaczenie wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska Studnia wykonana przeważnie ręcznie poprzez wbicie albo wkręcenie rury, której końcowy odcinek jest przystosowany do bocznego dopływu wody (perforacja substancja obca (w wodzie).
Słownik Środowisko Utleniające:
Znaczenie utleniające Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh > 0,4 V dla wód kwaśnych, a wartością substancja obca (w wodzie).
Słownik System Wodnogospodarczy:
Znaczenie Mechanizm wodnogospodarczy Mechanizm łącznego gospodarowania wodą podziemną i powierzchniową w obrębie naturalnych jednostek hydrogeologicznych i hydrologicznych.[SK substancja obca (w wodzie).

Czym jest Substancja obca (w wodzie znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: