Substancja obca (w wodzie co to jest
Co to jest Substancja obca (w wodzie). Wyjaśnienie Substancja, której występowanie w wodzie.

Czy przydatne?

Co to jest Substancja obca (w wodzie)

Definicja SUBSTANCJA OBCA (W WODZIE): Substancja obca (w wodzie)
Substancja, której występowanie w wodzie podziemnej nie jest powiązane z naturalnymi czynnikami kształtującymi chemizm wód w ich cyklu krążenia przyrodniczego. Definicja z reguły dotyczy zanieczyszczeń antropogenicznych i jest stosowane dla podkreślenia tego faktu. Niekiedy jest służące (zwykle z komentarzem) dla zaanonsowania, iż substancja nie pochodzi z warstwy wodonośnej, gdzie występuje woda zawierająca tę substancję. →Zanieczyszczenia wód podziemnych.[AM].

Słownik Skrzynia Przelewowa:
Znaczenie Skrzynia przelewowa Skrzynia w kształcie prostopadłościanu wykorzystywana do pomiaru natężenia przepływu wody (ze źródła, studni pompowej, z samowypływu) z zastawką i → przelewem pomiarowym.[AK substancja obca (w wodzie).
Słownik Środowisko Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne → Ośrodek hydrogeologiczny wspólnie z zawartą w nim wodą podziemną, której kierunek i szybkość przepływu są uzależnione od warunków hydrodynamicznych wewnętrznych i zewnętrznych substancja obca (w wodzie).
Słownik Studnia Bezfiltrowa; Studnia Bez Filtru:
Znaczenie studnia bez filtru Studnia wykonana w spękanych utworach zwięzłych bez kolumny filtrowej albo w skałach luźnych w warunkach wód naporowych w obrębie → wodonośca niewielkiej miąższości (ryc. 105). W substancja obca (w wodzie).
Słownik Siatka Dyskretyzacji:
Znaczenie Siatka dyskretyzacji Siatka zbudowana z → bloków obliczeniowych, na które jest podzielony zdyskretyzo-wany region filtracji. → Dyskretyzacja obszaru filtracji (przestrzeni).[MR substancja obca (w wodzie).
Słownik Substancje Stałe Łatwo Opadające:
Znaczenie łatwo opadające Definicja stosowane najczęściej w chemii sanitarnej, w szczególności przy → uzdatnianiu wody. Znaczy część substancji stałych, występu jących początkowo w stanie zawieszonym, ale substancja obca (w wodzie).

Czym jest Substancja obca (w wodzie znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: