Substancja obca (w wodzie co to jest
Co to jest Substancja obca (w wodzie). Wyjaśnienie Substancja, której występowanie w wodzie.

Czy przydatne?

Co to jest Substancja obca (w wodzie)

Definicja SUBSTANCJA OBCA (W WODZIE): Substancja obca (w wodzie)
Substancja, której występowanie w wodzie podziemnej nie jest powiązane z naturalnymi czynnikami kształtującymi chemizm wód w ich cyklu krążenia przyrodniczego. Definicja z reguły dotyczy zanieczyszczeń antropogenicznych i jest stosowane dla podkreślenia tego faktu. Niekiedy jest służące (zwykle z komentarzem) dla zaanonsowania, iż substancja nie pochodzi z warstwy wodonośnej, gdzie występuje woda zawierająca tę substancję. →Zanieczyszczenia wód podziemnych.[AM].

Słownik Sozologia:
Znaczenie o kompleksowych zmianach zachodzących w środowisku przyrodniczym, w szczególności pod wpływem czynników postępu technicznego, i o sposobach ochrony przyrody i zapewnienia trwałości użytkowania jej substancja obca (w wodzie).
Słownik Studnia Promienista, S. Drenażowa, S. Złożona, S. Z Drenami Poziomymi:
Znaczenie s. drenażowa, s. złożona, s. z drenami poziomymi Ujęcie wód podziemnych składające się z dwóch przedmiotów: drenów poziomych albo skośnych doprowadzających wodę i → studni zbiorczej (ryc. 109).[AK substancja obca (w wodzie).
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Anionowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna anionowa → Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy ujemnie naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową substancja obca (w wodzie).
Słownik Substancja Rozpuszczona:
Znaczenie Substancja rozpuszczona Substancja występująca w wodzie i tworząca z nią jednorodną mieszaninę. → Zawiesina, →Roztwór… → Rozpuszczanie, → Rozpuszczalność.[AM substancja obca (w wodzie).
Słownik Schemat Warstwy Jednorodnej; (O Zwierciadle Napiętym):
Znaczenie Model warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym) Schemat ( model) jednorodnej warstwy wodonośnej (k = const), poziomej i o stałej miąższości (m = const).[TM substancja obca (w wodzie).

Czym jest Substancja obca (w wodzie znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: