Substancja powierzchniowo co to jest
Co to jest Substancja powierzchniowo czynna anionowa. Wyjaśnienie czynna anionowa → Substancja.

Czy przydatne?

Co to jest Substancja powierzchniowo czynna anionowa

Definicja SUBSTANCJA POWIERZCHNIOWO CZYNNA ANIONOWA: Substancja powierzchniowo czynna anionowa
→ Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy ujemnie naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową. →Substancja powierzchniowo czynna kationowa, → Substancja powierzchniowo czynna niejonowa.[AM].

Słownik Sorbat; Substancja Sorbowana, Faza Sorbowana:
Znaczenie sorbowana, etap sorbowana Substancje rozpuszczane w wodach podziemnych, mogące podlegać mechanizmom sorpcyjnym (→ sorpcja). Gdy zachodzi → adsorpcja, sorbaty są nazywane → adsorbatami i to definicja substancja powierzchniowo czynna anionowa.
Słownik Strefa Występowania Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych 1. Przestrzeń o ustalonych właściwościach i warunkach hydrogeologicznych, na przykład hydrodynamicznych, hydrogeochemicznych. Definicja s.w.w.p., w przeciwieństwie od obszaru substancja powierzchniowo czynna anionowa.
Słownik Stężenie Roztworu:
Znaczenie Liczba substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika. Wyróżniamy stężenie procentowe (s.p.), jest to liczbę jednostek masy (s.p. masowe), objętości (s.p. objętościowe) albo moli (s.p substancja powierzchniowo czynna anionowa.
Słownik Studnia Doskonała; Studnia Doskonała Hydraulicznie:
Znaczenie studnia doskonała hydraulicznie Studnia o takim stanie filtru, który gwarantuje, iż w momencie jej pracy (pompowania albo odbioru wody poprzez studnię chłonną) nie powstają na filtrze dodatkowe substancja powierzchniowo czynna anionowa.
Słownik Sufozja:
Znaczenie sufozja Mechaniczne albo raczej mechaniczne wypłukiwanie cząstek mineralnych poprzez wody podziemne.[AK substancja powierzchniowo czynna anionowa.

Czym jest Substancja powierzchniowo znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: