Substancja powierzchniowo co to jest
Co to jest Substancja powierzchniowo czynna anionowa. Wyjaśnienie czynna anionowa → Substancja.

Czy przydatne?

Co to jest Substancja powierzchniowo czynna anionowa

Definicja SUBSTANCJA POWIERZCHNIOWO CZYNNA ANIONOWA: Substancja powierzchniowo czynna anionowa
→ Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy ujemnie naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową. →Substancja powierzchniowo czynna kationowa, → Substancja powierzchniowo czynna niejonowa.[AM].

Słownik Studnia Niezupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną nie na całej jej miąższości albo niecałą miąższość strefy nasycenia, dla której → stopień ujęcia warstwy α < 0,95 , jest to długość części roboczej filtru l jest substancja powierzchniowo czynna anionowa.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Niejonowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna niejonowa → Substancja powierzchniowo czynna obniżająca napięcie powierzchniowe przy występowaniu w wodzie, lecz niewytwarzająca jonów przy rozpuszczaniu. → Substancja substancja powierzchniowo czynna anionowa.
Słownik Schemat Uwikłany (Implicite):
Znaczenie implicite) Aproksymacja różnicowa równania → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie końcowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać substancja powierzchniowo czynna anionowa.
Słownik Spąg, Podstawa Poziomu Wodonośnego (Wodonośca):
Znaczenie Spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca) Powierzchnia ograniczająca poziom wodonośny, wodonosiec od dołu. → Strop poziomu wodonośnego, → Warstwa wodonośna (ryc.123).[AK substancja powierzchniowo czynna anionowa.
Słownik Strefa Wzniosu Kapilarnego:
Znaczenie Strefa wzniosu kapilarnego Strefa występująca nad → zwierciadłem wód podziemnych, gdzie występują → wody kapilarne. → Wznios kapilarny.[SK substancja powierzchniowo czynna anionowa.

Czym jest Substancja powierzchniowo znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: