Subzbiornik wód podziemnych co to jest
Co to jest Subzbiornik wód podziemnych. Wyjaśnienie Zbiornik wód podziemnych występujący poniżej.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Subzbiornik

Definicja SUBZBIORNIK WÓD PODZIEMNYCH: Subzbiornik wód podziemnych
Zbiornik wód podziemnych występujący poniżej innych i wykazujący znacząco mniejszą od nich zasobność. Sub- wyraża zarówno położenie zbiornika w pionie (w Polsce poniżej zbiorników czwartorzędowych), jak także znacząco mniejszą (zazwyczaj przynajmniej o rząd wielkości) zasobność mierzoną → parametrem zasobności, na przykład w l/(s∙km2). Nadkład subzbiornika ogranicza jego zasilanie, poprzez co zasoby eksploatacyjne są mniejsze, niż gdyby utwory budujące subzbiornik były odsłonięte (ryc. 114). → Zbiornik wód podziemnych, →Regionalizacja hydrogeologiczna.[AK] Ryc. 114. Subzbiornik wód podziemnych Przekrój poprzez kluczowe zbiorniki wód podziemnych (GZWP) obok gdańskim; w kwadratach – parametr zasobów dyspozycyjnych l/skm2, w dole (linią osiową) zaznaczono zasięg występowania wód słodkich; pod dwoma czwartorzędowymi (Q) zbiornikami śródmorenowymi (śródm.) i zbiornikiem pradolinnym (pradol.) leży subzbiornik kredowy (Cr2) o wskaźniku zasobowym prawie o rząd wielkości mniejszym od zbiornika pradolinnego.

Słownik Schemat Warstwy Jednorodnej; (O Zwierciadle Napiętym):
Znaczenie Model warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym) Schemat ( model) jednorodnej warstwy wodonośnej (k = const), poziomej i o stałej miąższości (m = const).[TM subzbiornik wód podziemnych.
Słownik Sozologia:
Znaczenie o kompleksowych zmianach zachodzących w środowisku przyrodniczym, w szczególności pod wpływem czynników postępu technicznego, i o sposobach ochrony przyrody i zapewnienia trwałości użytkowania jej subzbiornik wód podziemnych.
Słownik Środowisko Utleniające:
Znaczenie utleniające Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh > 0,4 V dla wód kwaśnych, a wartością subzbiornik wód podziemnych.
Słownik Sorpcja:
Znaczenie nazwa ekipy podstawowych → mechanizmów hydrogeochemicznych zachodzących powszechnie w → wodach naturalnych, w tym w wodach podziemnych. Polegają one na gromadzeniu na powierzchni → sorbentów subzbiornik wód podziemnych.
Słownik Sonda Do Pobierania Próbek (Wody):
Znaczenie próbek (wody) Rodzaj → próbnika albo część próbnika zanurzona w wodzie na określoną głębokość, do której wpływa (w sposób swobodny albo wymuszony) opróbowywana woda. → Próbka (wody podziemnej), → subzbiornik wód podziemnych.

Czym jest Subzbiornik wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: