Subzbiornik wód podziemnych co to jest
Co to jest Subzbiornik wód podziemnych. Wyjaśnienie Zbiornik wód podziemnych występujący poniżej.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Subzbiornik

Definicja SUBZBIORNIK WÓD PODZIEMNYCH: Subzbiornik wód podziemnych
Zbiornik wód podziemnych występujący poniżej innych i wykazujący znacząco mniejszą od nich zasobność. Sub- wyraża zarówno położenie zbiornika w pionie (w Polsce poniżej zbiorników czwartorzędowych), jak także znacząco mniejszą (zazwyczaj przynajmniej o rząd wielkości) zasobność mierzoną → parametrem zasobności, na przykład w l/(s∙km2). Nadkład subzbiornika ogranicza jego zasilanie, poprzez co zasoby eksploatacyjne są mniejsze, niż gdyby utwory budujące subzbiornik były odsłonięte (ryc. 114). → Zbiornik wód podziemnych, →Regionalizacja hydrogeologiczna.[AK] Ryc. 114. Subzbiornik wód podziemnych Przekrój poprzez kluczowe zbiorniki wód podziemnych (GZWP) obok gdańskim; w kwadratach – parametr zasobów dyspozycyjnych l/skm2, w dole (linią osiową) zaznaczono zasięg występowania wód słodkich; pod dwoma czwartorzędowymi (Q) zbiornikami śródmorenowymi (śródm.) i zbiornikiem pradolinnym (pradol.) leży subzbiornik kredowy (Cr2) o wskaźniku zasobowym prawie o rząd wielkości mniejszym od zbiornika pradolinnego.

Słownik Stężenie; Koncentracja (Substancji Występujących W Wodzie):
Znaczenie koncentracja (substancji występujących w wodzie) Liczba określająca zawartość rozpuszczonego składnika w 1 dm3 wody. W starszych opracowaniach stężenia były wyrażane w relacji do objętości 1 litra subzbiornik wód podziemnych.
Słownik Suma Składników Stałych; Całkowita Zawartość Substancji Stałych:
Znaczenie stałych; całkowita zawartość substancji stałych Parametr jakości wód rozumiany jako suma → substancji stałych rozpuszczonych i substancji stałych występujących w wodzie w formie → zawiesin.[AM subzbiornik wód podziemnych.
Słownik System Wodonośny:
Znaczenie 1. Zespół poziomów wodonośnych znajdujących się w → kontakcie hydraulicznym, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i dynamicznie granicami. 2. Odpowiednik terminu → formacja wodonośna. [TM subzbiornik wód podziemnych.
Słownik Studnia Doskonała; Studnia Doskonała Hydraulicznie:
Znaczenie studnia doskonała hydraulicznie Studnia o takim stanie filtru, który gwarantuje, iż w momencie jej pracy (pompowania albo odbioru wody poprzez studnię chłonną) nie powstają na filtrze dodatkowe subzbiornik wód podziemnych.
Słownik Strefy Hydrogeologiczne W Krasie:
Znaczenie hydrogeologiczne w krasie W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca subzbiornik wód podziemnych.

Czym jest Subzbiornik wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: