Sulina klasyfikacja co to jest
Co to jest SULINA KLASYFIKACJA (CHEMICZNA WÓD). Wyjaśnienie wód) regulacja chemiczna wód.

Czy przydatne?

Co to jest Sulina klasyfikacja (chemiczna wód)

Definicja SULINA KLASYFIKACJA (CHEMICZNA WÓD): Sulina regulacja (chemiczna wód)
regulacja chemiczna wód podziemnych opracowana w latach czterdziestych XX w. w Związku Radzieckim, używana do klasyfikacji wód silnie zmineralizowanych, otaczających złoża ropy naftowej. W Polsce używana w tym aspekcie dosyć szeroko, zazwyczaj z modyfikacjami L. Bojarskiego (ryc.115). → Klasyfikacje hydrogeochemiczne.[AM] Ryc. 115. Model klasyfikacji hydrogeochemicznej wg Sulina.

Słownik Studnia Zbiorcza:
Znaczenie Studnia, do której woda jest doprowadzana z całego albo z części ujęcia. Studnia centralna w studni promienistej, studnia, do której prowadzi → lewar ssący w zespole studzien (ryc.112).[AK] Ryc. 112 sulina klasyfikacja (chemiczna wód) co znaczy.
Słownik System Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Każdy przedmiot albo układ hydrogeologiczny zdefiniowany i opisany z pewnego punktu widzenia pod względem jego wewnętrznej struktury, zasad organizacji i/ albo działania. Przykłady sulina klasyfikacja (chemiczna wód) krzyżówka.
Słownik Strefa Termicznie Neutralna:
Znaczenie neutralna Strefa głębokościowa, gdzie temperatura jest zbliżona do średniej rocznej temperatury powietrza w danym punkcie i nie podlega wahaniom rocznym. Poniżej s.t.n. wzrost temperatury wraz ze sulina klasyfikacja (chemiczna wód) co to jest.
Słownik Siatka Filtracyjna (Podkładowa):
Znaczenie podkładowa) Siatka wykonana z miedzi, stali, mas plastycznych albo włókien sztucznych o różnym splocie, nakładana na nawój z drutu albo siatkę podkładową → filtru szkieletowego. → Filtr siatkowy sulina klasyfikacja (chemiczna wód) słownik.
Słownik Strefa Przepływu Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Region w obrębie struktury hydrogeologicznej leżący pomiędzy strefą zasilania a strefą drenażu. → Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (czwartorzędzie dużej miąższości).[AK sulina klasyfikacja (chemiczna wód) czym jest.

Czym jest Sulina klasyfikacja znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: