Sulina klasyfikacja co to jest
Co to jest Sulina klasyfikacja (chemiczna wód). Wyjaśnienie wód) regulacja chemiczna wód.

Czy przydatne?

Co to jest Sulina klasyfikacja (chemiczna wód)

Definicja SULINA KLASYFIKACJA (CHEMICZNA WÓD): Sulina regulacja (chemiczna wód)
regulacja chemiczna wód podziemnych opracowana w latach czterdziestych XX w. w Związku Radzieckim, używana do klasyfikacji wód silnie zmineralizowanych, otaczających złoża ropy naftowej. W Polsce używana w tym aspekcie dosyć szeroko, zazwyczaj z modyfikacjami L. Bojarskiego (ryc.115). → Klasyfikacje hydrogeochemiczne.[AM] Ryc. 115. Model klasyfikacji hydrogeochemicznej wg Sulina.

Słownik Sczerpywanie Badawcze W Studni:
Znaczenie badawcze w studni Badanie polowe polegające na sczerpywaniu wody i obserwacji jej wzniosu w studni w celu ustalenia właściwości hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Zalewanie badawcze, → sulina klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Struktura Hydrogeologiczna; Struktura Wodonośna:
Znaczenie hydrogeologiczna; struktura wodonośna Definicja w polskiej terminologii niejednoznaczne. W poezji światowej definiuje się s.h. jako jedną albo kilka sąsiadujących struktur geologicznych sulina klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Sieć Kontrolno-Pomiarowa Wód Podziemnych; ,Monitoring Wód Podziemnych:
Znaczenie pomiarowa wód podziemnych; ,monitoring wód podziemnych Sieć otworów hydrogeologicznych, gdzie są dokonywane systematyczne pomiary zmian położenia zwierciadła wód podziemnych i badania jakości. Może sulina klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Strefa Epikrasu:
Znaczenie Strefa występująca w stropie → strefy wadycznej (aeracji) w skałach węglanowych i siarczanowych, gdzie występuje szczególne nasilenie mechanizmów krasowienia i zeszczelinowania górotworu. Umożliwia sulina klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Strefa Potencjalnej Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie migracji zanieczyszczeń Strefa potencjalnie zagrożona zanieczyszczeniem wód podziemnych z określonego ogniska zanieczyszczeń. W ocenach przybliżonych wyznaczają ją skrajne → linie prądu sulina klasyfikacja (chemiczna wód).

Czym jest Sulina klasyfikacja znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: