Suma składników stałych co to jest
Co to jest Suma składników stałych; całkowita zawartość substancji stałych. Wyjaśnienie całkowita.

Czy przydatne?

Co to jest Suma składników stałych; całkowita zawartość substancji stałych

Definicja SUMA SKŁADNIKÓW STAŁYCH; CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI STAŁYCH: Suma składników stałych; całkowita zawartość substancji stałych
Parametr jakości wód rozumiany jako suma → substancji stałych rozpuszczonych i substancji stałych występujących w wodzie w formie → zawiesin.[AM].

Słownik Strefowość Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Definicja s.h. jest powiązane z przestrzenną zmiennością warunków hydrogeologicznych zarówno w pionie (→ piętrowość hydrogeologiczna), jak i w poziomie (→ regionalizacja suma składników stałych; całkowita zawartość substancji stałych.
Słownik Substancje Nierozpuszczalne:
Znaczenie nierozpuszczalne Kolokwialnie: substancje nie wchodzące w reakcje z wodą i nie rozpuszczające się. Ściśle naukowo: substancje w kontakcie z wodą przechodzące do → roztworu wodnego w ilościach suma składników stałych; całkowita zawartość substancji stałych.
Słownik Substancje Łatwo Ulegające Biodegradacji:
Znaczenie ulegające biodegradacji Substancje występujące w wodzie, poddające się łatwo w przeciętnych warunkach naturalnej → biodegradacji. Definicja to dotyczy także metodyki oznaczeń laboratoryjnych suma składników stałych; całkowita zawartość substancji stałych.
Słownik Stan Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie Stan zwierciadła wód podziemnych Położenie zwierciadła wód podziemnych w relacji do określonego poziomu odniesienia. →Krzywa stanów wód podziemnych.[SK suma składników stałych; całkowita zawartość substancji stałych.
Słownik Sczerpywanie Badawcze W Studni:
Znaczenie badawcze w studni Badanie polowe polegające na sczerpywaniu wody i obserwacji jej wzniosu w studni w celu ustalenia właściwości hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Zalewanie badawcze, → suma składników stałych; całkowita zawartość substancji stałych.

Czym jest Suma składników stałych znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: