Synergizm; efekt co to jest
Co to jest Synergizm; efekt synergetyczny. Wyjaśnienie synergetyczny Zdarzenie współdziałania.

Czy przydatne?

Co to jest Synergetyczny Efekt Synergizm

Definicja SYNERGIZM; EFEKT SYNERGETYCZNY: Synergizm; sukces synergetyczny
Zdarzenie współdziałania (współwystępowania) wielu mechanizmów potęgujących zakres i tempo przeobrażenia (zmiany) w środowisku. Może przybierać różne formy, na przykład: na poziomie siedliska – symbioza, na poziomie cząsteczkowym – pogłębianie się efektów oddziaływania (uwodnienie i utlenienie SO2 i NOx).[AS].

Słownik Sczerpywanie Badawcze W Studni:
Znaczenie badawcze w studni Badanie polowe polegające na sczerpywaniu wody i obserwacji jej wzniosu w studni w celu ustalenia właściwości hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Zalewanie badawcze, → synergizm; efekt synergetyczny.
Słownik Średnica Miarodajna Ziarna De; Ś. Efektywna, Ś. Zastępcza:
Znaczenie ziarna de; ś. skuteczna, ś. zastępcza Przyjmuje się najczęściej, iż to jest średnica ziarn kulistych skały fikcyjnej, doskonale jednorodnej, która wykazuje taką samą →» przepuszczalność jak skała synergizm; efekt synergetyczny.
Słownik Środowisko Utleniające:
Znaczenie utleniające Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh > 0,4 V dla wód kwaśnych, a wartością synergizm; efekt synergetyczny.
Słownik Samowypływ; Samowypływ Wód Artezyjskich:
Znaczenie samowypływ wód artezyjskich Spontaniczny wypływ wody podziemnej ze studni ujmującej warstwę o zwierciadle napiętym, spowodowany ciśnieniem artezyjskim, przy zwierciadle piezometrycznym o rzędnej synergizm; efekt synergetyczny.
Słownik Sufozja:
Znaczenie sufozja Mechaniczne albo raczej mechaniczne wypłukiwanie cząstek mineralnych poprzez wody podziemne.[AK synergizm; efekt synergetyczny.

Czym jest Synergizm; efekt synergetyczny znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: