Synergizm; efekt co to jest
Co to jest Synergizm; efekt synergetyczny. Wyjaśnienie synergetyczny Zdarzenie współdziałania.

Czy przydatne?

Co to jest Synergetyczny Efekt Synergizm

Definicja SYNERGIZM; EFEKT SYNERGETYCZNY: Synergizm; sukces synergetyczny
Zdarzenie współdziałania (współwystępowania) wielu mechanizmów potęgujących zakres i tempo przeobrażenia (zmiany) w środowisku. Może przybierać różne formy, na przykład: na poziomie siedliska – symbioza, na poziomie cząsteczkowym – pogłębianie się efektów oddziaływania (uwodnienie i utlenienie SO2 i NOx).[AS].

Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Niejonowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna niejonowa → Substancja powierzchniowo czynna obniżająca napięcie powierzchniowe przy występowaniu w wodzie, lecz niewytwarzająca jonów przy rozpuszczaniu. → Substancja synergizm; efekt synergetyczny.
Słownik Studnia Filtrowa:
Znaczenie Studnia filtrowa → Studnia wiercona, gdzie założono → kolumnę filtrową, studnia wyposażona w → filtr studzienny synonim studni bezfiltrowej.[AK synergizm; efekt synergetyczny.
Słownik Strefa Redukcyjna:
Znaczenie Strefa występowania w → wodach naturalnych → warunków redukcyjnych. W wodach podziemnych z reguły występuje w profilu pionowym pod → strefą utleniającą. Lokalnie (na przykład w obszarach bagiennych synergizm; efekt synergetyczny.
Słownik Sztolnia Wodna:
Znaczenie Sztolnia wodna Wyrobisko korytarzowe lekko nachylone w kierunku ujścia, usytuowane na stoku, wykorzystywane do ujmowania wód podziemnych w celu zaopatrzenia albo → odwadniania metodą górniczym.[AK synergizm; efekt synergetyczny.
Słownik Studnia Niedoskonała; Studnia Niedoskonała Hydraulicznie:
Znaczenie niedoskonała; studnia niedoskonała hydraulicznie Studnia, gdzie w momencie jej pracy (pompowania albo zalewania czy zatłaczania przy studni chłonnej) powstają dodatkowe utraty hydrauliczne, w synergizm; efekt synergetyczny.

Czym jest Synergizm; efekt synergetyczny znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: