Synergizm; efekt co to jest
Co to jest Synergizm; efekt synergetyczny. Wyjaśnienie synergetyczny Zdarzenie współdziałania.

Czy przydatne?

Co to jest Synergetyczny Efekt Synergizm

Synergizm; sukces synergetyczny
Zdarzenie współdziałania (współwystępowania) wielu mechanizmów potęgujących zakres i tempo przeobrażenia (zmiany) w środowisku. Może przybierać różne formy, na przykład: na poziomie siedliska – symbioza, na poziomie cząsteczkowym – pogłębianie się efektów oddziaływania (uwodnienie i utlenienie SO2 i NOx).[AS].

Czym jest Synergizm; efekt synergetyczny znaczenie w Słownik definicje S