Systematyka wód podziemnych co to jest
Co to jest Systematyka wód podziemnych. Wyjaśnienie Podział wód podziemnych oparty na kryteriach.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Systematyka

Definicja SYSTEMATYKA WÓD PODZIEMNYCH: Systematyka wód podziemnych
Podział wód podziemnych oparty na kryteriach uwzględniających całokształt warunków hydrogeologicznych, gdzie te wody występują, czyli: głębokość występowania wód, ich relacja do powierzchni ziemi i procesu krążenia, układ → warstw wodonośnych i warstw nieprzepuszczalnych, charakter i rodzaj próżni, gdzie woda występuje, i jej geneza. Przyjętą w Polsce za Z. Pazdro (Pazdro, Kozerski, 1990) systematykę wód podziemnych ilustruje tabela 7. → Geneza wód podziemnych, → Wody podziemne, →Strefowość hydrogeochemiczna, – Regulacja wód podziemnych.[TB i DM] Tabela 7. Podział wód podziemnych.

Słownik Studnia Odwadniająca:
Znaczenie odwadniająca Studnia przeznaczona i przystosowana do odbioru wody w celu obniżenia zwierciadła wody dla odwodnienia górniczego, budowlanego, rolniczego. → Odwadnianie kopalni, →Odwadnianie obiektów systematyka wód podziemnych.
Słownik Strefa Stagnacji Hydrogeologicznej:
Znaczenie hydrogeologicznej Region, gdzie woda podziemna znajduje się w bezruchu przez wzgląd na brakiem zasilania i drenażu. → Zasilanie wód podziemnych, →Drenaż wód podziemnych, → Stagnacja wód podziemnych systematyka wód podziemnych.
Słownik Studnia Doskonała; Studnia Doskonała Hydraulicznie:
Znaczenie studnia doskonała hydraulicznie Studnia o takim stanie filtru, który gwarantuje, iż w momencie jej pracy (pompowania albo odbioru wody poprzez studnię chłonną) nie powstają na filtrze dodatkowe systematyka wód podziemnych.
Słownik Smak Wody:
Znaczenie Właściwość organoleptyczna oznaczana jedynie w razie pewności, iż badana woda nie jest zanieczyszczona. Wyróżniamy 4 fundamentalne rodzaje s., wywoływane najczęściej poprzez określone substancje systematyka wód podziemnych.
Słownik Strefa Przepływu Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Region w obrębie struktury hydrogeologicznej leżący pomiędzy strefą zasilania a strefą drenażu. → Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (czwartorzędzie dużej miąższości).[AK systematyka wód podziemnych.

Czym jest Systematyka wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: