Systematyka wód podziemnych co to jest
Co to jest Systematyka wód podziemnych. Wyjaśnienie Podział wód podziemnych oparty na kryteriach.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Systematyka

Definicja SYSTEMATYKA WÓD PODZIEMNYCH: Systematyka wód podziemnych
Podział wód podziemnych oparty na kryteriach uwzględniających całokształt warunków hydrogeologicznych, gdzie te wody występują, czyli: głębokość występowania wód, ich relacja do powierzchni ziemi i procesu krążenia, układ → warstw wodonośnych i warstw nieprzepuszczalnych, charakter i rodzaj próżni, gdzie woda występuje, i jej geneza. Przyjętą w Polsce za Z. Pazdro (Pazdro, Kozerski, 1990) systematykę wód podziemnych ilustruje tabela 7. → Geneza wód podziemnych, → Wody podziemne, →Strefowość hydrogeochemiczna, – Regulacja wód podziemnych.[TB i DM] Tabela 7. Podział wód podziemnych.

Słownik Stan Techniczny Studzien:
Znaczenie studzien Wartościowanie studzien z uwagi na ich stan techniczny. Wg A. Wieczystego (1982) można po uproszczeniach wyróżnić trzy stopnie s.t.s.: dobry – studnie nowe, niezamulone, niezarośnięte systematyka wód podziemnych.
Słownik Skala Redoks; Skala RH, Skala Redox:
Znaczenie rH, skala redox Skala → potencjału redoks opracowana poprzez Clarka. Jednostką s.r. jest: rH = (Eh + 0,06pH)/0,03 gdzie: Eh – potencjał utleniająco-redukcyjny wyrażony w woltach, pH – odczyn wody. S systematyka wód podziemnych.
Słownik Sorbent;Substancja Sorbująca:
Znaczenie sorbująca Ogólna nazwa etapy stałej albo zawieszonej (w wodach podziemnych ośrodka skalnego i zawiesin) mogącej uczestniczyć w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja). Gdy te mechanizmy mają miejsce, używa systematyka wód podziemnych.
Słownik System Kanalizacji:
Znaczenie kanalizacji Układ ( mechanizm) kanałów ściekowych i urządzeń pomocniczych, którymi przekazywane są ścieki i wody ze spływów powierzchniowych do oczyszczalni ścieków albo do odbiornika ścieków.[AM systematyka wód podziemnych.
Słownik Synergizm; Efekt Synergetyczny:
Znaczenie synergetyczny Zdarzenie współdziałania (współwystępowania) wielu mechanizmów potęgujących zakres i tempo przeobrażenia (zmiany) w środowisku. Może przybierać różne formy, na przykład: na poziomie systematyka wód podziemnych.

Czym jest Systematyka wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: