Systematyka wód podziemnych co to jest
Co to jest Systematyka wód podziemnych. Wyjaśnienie Podział wód podziemnych oparty na kryteriach.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Systematyka

Systematyka wód podziemnych
Podział wód podziemnych oparty na kryteriach uwzględniających całokształt warunków hydrogeologicznych, gdzie te wody występują, czyli: głębokość występowania wód, ich relacja do powierzchni ziemi i procesu krążenia, układ → warstw wodonośnych i warstw nieprzepuszczalnych, charakter i rodzaj próżni, gdzie woda występuje, i jej geneza. Przyjętą w Polsce za Z. Pazdro (Pazdro, Kozerski, 1990) systematykę wód podziemnych ilustruje tabela 7. → Geneza wód podziemnych, → Wody podziemne, →Strefowość hydrogeochemiczna, – Regulacja wód podziemnych.[TB i DM] Tabela 7. Podział wód podziemnych.

Czym jest Systematyka wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje S