Szczelinowanie skał strefy co to jest
Co to jest Szczelinowanie skał strefy przyotworowej. Wyjaśnienie przyotworowej Zabieg techniczny.

Czy przydatne?

Co to jest Szczelinowanie skał strefy przyotworowej

Definicja SZCZELINOWANIE SKAŁ STREFY PRZYOTWOROWEJ: Szczelinowanie skał strefy przyotworowej
Zabieg techniczny realizowany w otworach badawczych, złożowych i studniach, mający na celu powiększenie przepuszczalności warstwy wodonośnej poprzez utworzenie wokół odwiertu sztucznych spękań górotworu dzięki wysokich ciśnień uzyskanych dzięki wtłaczaniu medium ciekłego albo gazowego. Stosuje się raczej dwie sposoby s.s.s.p.: hydrauliczną i gazową (detonacje). Jako ciecz szczelinującą stosuje się zwykle wodę z piaskiem. W skałach węglanowych dodaje się kwasu solnego, co umożliwia połączenie szczelinowania z kwasowaniem (→ kwasowanie skał strefy przyotworowej). Wywierane ciśnienia mogą przekraczać 20 MPa. Szczelinowanie dzieje się w odsłoniętym otworze albo w jego zarurowanej części odsłoniętej poprzez → perforację rur okładzinowych. →Usprawnianie studni.[AR].

Słownik Sorbat; Substancja Sorbowana, Faza Sorbowana:
Znaczenie sorbowana, etap sorbowana Substancje rozpuszczane w wodach podziemnych, mogące podlegać mechanizmom sorpcyjnym (→ sorpcja). Gdy zachodzi → adsorpcja, sorbaty są nazywane → adsorbatami i to definicja szczelinowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Sorbent;Substancja Sorbująca:
Znaczenie sorbująca Ogólna nazwa etapy stałej albo zawieszonej (w wodach podziemnych ośrodka skalnego i zawiesin) mogącej uczestniczyć w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja). Gdy te mechanizmy mają miejsce, używa szczelinowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Strefy Hydrogeologiczne W Krasie:
Znaczenie hydrogeologiczne w krasie W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca szczelinowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Studnia Niedoskonała; Studnia Niedoskonała Hydraulicznie:
Znaczenie niedoskonała; studnia niedoskonała hydraulicznie Studnia, gdzie w momencie jej pracy (pompowania albo zalewania czy zatłaczania przy studni chłonnej) powstają dodatkowe utraty hydrauliczne, w szczelinowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Stożek Represji:
Znaczenie Stożek represji Stożek wznoszenia się zwierciadła wody podziemnej, tworzący się w wyniku wlewania czy wtłaczania wody do studni. Odwrotność →leja depresji. → Impresja (zwierciadła wody).[AK szczelinowanie skał strefy przyotworowej.

Czym jest Szczelinowanie skał strefy znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: