Szczelinowanie skał strefy co to jest
Co to jest Szczelinowanie skał strefy przyotworowej. Wyjaśnienie przyotworowej Zabieg techniczny.

Czy przydatne?

Co to jest Szczelinowanie skał strefy przyotworowej

Definicja SZCZELINOWANIE SKAŁ STREFY PRZYOTWOROWEJ: Szczelinowanie skał strefy przyotworowej
Zabieg techniczny realizowany w otworach badawczych, złożowych i studniach, mający na celu powiększenie przepuszczalności warstwy wodonośnej poprzez utworzenie wokół odwiertu sztucznych spękań górotworu dzięki wysokich ciśnień uzyskanych dzięki wtłaczaniu medium ciekłego albo gazowego. Stosuje się raczej dwie sposoby s.s.s.p.: hydrauliczną i gazową (detonacje). Jako ciecz szczelinującą stosuje się zwykle wodę z piaskiem. W skałach węglanowych dodaje się kwasu solnego, co umożliwia połączenie szczelinowania z kwasowaniem (→ kwasowanie skał strefy przyotworowej). Wywierane ciśnienia mogą przekraczać 20 MPa. Szczelinowanie dzieje się w odsłoniętym otworze albo w jego zarurowanej części odsłoniętej poprzez → perforację rur okładzinowych. →Usprawnianie studni.[AR].

Słownik Strefa Ochrony Sanitarnej (Ujęcia Wody):
Znaczenie sanitarnej (ujęcia wody) Definicja służące w wielu państwach – najczęściej dotyczy obszaru wyznaczonego wokół ujęć wód, w obrębie którego zabroniona jest działalność gospodarcza mogąca zagrażać szczelinowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Spływ Powierzchniowy:
Znaczenie powierzchniowy Epizodyczne, grawitacyjne przemieszczanie się wody atmosferycznej po powierzchni terenu ku korytom cieków i zagłębieniom na powierzchni zlewni. Tworzy się wskutek nawalnych opadów szczelinowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Substancje Łatwo Ulegające Biodegradacji:
Znaczenie ulegające biodegradacji Substancje występujące w wodzie, poddające się łatwo w przeciętnych warunkach naturalnej → biodegradacji. Definicja to dotyczy także metodyki oznaczeń laboratoryjnych szczelinowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik System Krążenia Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Przestrzenny układ trumieni wód podziemnych w obrębie jednostki albo regionu hydrogeologicznego, traktowany jako całość, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i szczelinowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Studnia Bezfiltrowa; Studnia Bez Filtru:
Znaczenie studnia bez filtru Studnia wykonana w spękanych utworach zwięzłych bez kolumny filtrowej albo w skałach luźnych w warunkach wód naporowych w obrębie → wodonośca niewielkiej miąższości (ryc. 105). W szczelinowanie skał strefy przyotworowej.

Czym jest Szczelinowanie skał strefy znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: