Szczelinowanie skał strefy co to jest
Co to jest Szczelinowanie skał strefy przyotworowej. Wyjaśnienie przyotworowej Zabieg techniczny.

Czy przydatne?

Co to jest Szczelinowanie skał strefy przyotworowej

Definicja SZCZELINOWANIE SKAŁ STREFY PRZYOTWOROWEJ: Szczelinowanie skał strefy przyotworowej
Zabieg techniczny realizowany w otworach badawczych, złożowych i studniach, mający na celu powiększenie przepuszczalności warstwy wodonośnej poprzez utworzenie wokół odwiertu sztucznych spękań górotworu dzięki wysokich ciśnień uzyskanych dzięki wtłaczaniu medium ciekłego albo gazowego. Stosuje się raczej dwie sposoby s.s.s.p.: hydrauliczną i gazową (detonacje). Jako ciecz szczelinującą stosuje się zwykle wodę z piaskiem. W skałach węglanowych dodaje się kwasu solnego, co umożliwia połączenie szczelinowania z kwasowaniem (→ kwasowanie skał strefy przyotworowej). Wywierane ciśnienia mogą przekraczać 20 MPa. Szczelinowanie dzieje się w odsłoniętym otworze albo w jego zarurowanej części odsłoniętej poprzez → perforację rur okładzinowych. →Usprawnianie studni.[AR].

Słownik Studnia Fikcyjna; Studnia Pozorna:
Znaczenie studnia pozorna W → metodzie odbić zwierciadlanych obraz studni rzeczywistej powstały jako odbicie względem granicy warstwy wodonośnej. Uwzględnienie pracy s.f. pozwala symulować pracę studni szczelinowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Strefowość Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Definicja s.h. jest powiązane z przestrzenną zmiennością warunków hydrogeologicznych zarówno w pionie (→ piętrowość hydrogeologiczna), jak i w poziomie (→ regionalizacja szczelinowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Stójka W Pompowaniu, Wierceniu:
Znaczenie wierceniu 1. Ustalenie na przerwę, moment zaprzestania →pompowania badawczego pomiędzy poszczególnymi → etapami pompowania w celu stabilizacji zwierciadła wody albo także z powodów technicznych. → szczelinowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Studnia:
Znaczenie pionowe (aczkolwiek bywa także skośne, kierunkowe) → ujęcie wód podziemnych: wyrobisko, otwór wiercony albo kopany sięgający z powierzchni do poziomu wodonośnego i przystosowany dzięki urządzeń szczelinowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Studnia Artezyjska:
Znaczenie 1.Studnia z → samowypływem na powierzchnię ziemi, ujmująca → warstwę wodonośną o zwierciadle napiętym ze stanami zwierciadła ponad powierzchnią ziemi (o wysokości hydraulicznej H przekraczającej szczelinowanie skał strefy przyotworowej.

Czym jest Szczelinowanie skał strefy znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: