Szkielet gleby; szkielet co to jest
Co to jest Szkielet gleby; szkielet gruntu. Wyjaśnienie gruntu Znajdujące się w glebie (gruncie) w.

Czy przydatne?

Co to jest Szkielet gleby; szkielet gruntu

Definicja SZKIELET GLEBY; SZKIELET GRUNTU: Szkielet gleby; szkielet gruntu
Znajdujące się w glebie (gruncie) w miarę trwałe i niepodlegające łatwo transportowi ziarna o wielkości ponadkoloidalnej, powstałe wskutek mechanizmów glebotwórczych (na przykład piasek, ciała organiczne i tym podobne).[JD].

Słownik System Hydrologiczny:
Znaczenie hydrologiczny Zlewnia hydrologiczna rozpatrywana z punktu widzenia współzależności w jej obrębie składników obiegu wody, jest to transformacji opadu atmosferycznego na różne rodzaje retencji i szkielet gleby; szkielet gruntu.
Słownik Studnia Odwadniająca:
Znaczenie odwadniająca Studnia przeznaczona i przystosowana do odbioru wody w celu obniżenia zwierciadła wody dla odwodnienia górniczego, budowlanego, rolniczego. → Odwadnianie kopalni, →Odwadnianie obiektów szkielet gleby; szkielet gruntu.
Słownik Studnia Zupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości albo całą miąższość strefy nasyconej, dla której → stopień ujęcia warstwy α = 1, jest to długość części roboczej filtru l jest równa szkielet gleby; szkielet gruntu.
Słownik Siatka Hydrauliczna; Siatka Hydrodynamiczna:
Znaczenie siatka hydrodynamiczna Siatka ortogonalna → linii prądu i → hydroizohips odtwarzająca strukturę hydrodynamiczną strumienia płaskiego, stanowiąca graficzny obraz rozwiązania równania Laplace'a albo szkielet gleby; szkielet gruntu.
Słownik Schemat Uwikłany (Implicite):
Znaczenie implicite) Aproksymacja różnicowa równania → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie końcowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać szkielet gleby; szkielet gruntu.

Czym jest Szkielet gleby; szkielet znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: