Szkielet gleby; szkielet co to jest
Co to jest Szkielet gleby; szkielet gruntu. Wyjaśnienie gruntu Znajdujące się w glebie (gruncie) w.

Czy przydatne?

Co to jest Szkielet gleby; szkielet gruntu

Definicja SZKIELET GLEBY; SZKIELET GRUNTU: Szkielet gleby; szkielet gruntu
Znajdujące się w glebie (gruncie) w miarę trwałe i niepodlegające łatwo transportowi ziarna o wielkości ponadkoloidalnej, powstałe wskutek mechanizmów glebotwórczych (na przykład piasek, ciała organiczne i tym podobne).[JD].

Słownik System Wodonośny:
Znaczenie 1. Zespół poziomów wodonośnych znajdujących się w → kontakcie hydraulicznym, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i dynamicznie granicami. 2. Odpowiednik terminu → formacja wodonośna. [TM szkielet gleby; szkielet gruntu.
Słownik Substancje Nierozpuszczalne:
Znaczenie nierozpuszczalne Kolokwialnie: substancje nie wchodzące w reakcje z wodą i nie rozpuszczające się. Ściśle naukowo: substancje w kontakcie z wodą przechodzące do → roztworu wodnego w ilościach szkielet gleby; szkielet gruntu.
Słownik Schemat Warstwy Jednorodnej; (O Zwierciadle Napiętym):
Znaczenie Model warstwy jednorodnej; (o zwierciadle napiętym) Schemat ( model) jednorodnej warstwy wodonośnej (k = const), poziomej i o stałej miąższości (m = const).[TM szkielet gleby; szkielet gruntu.
Słownik Symulacja:
Znaczenie mechanizmów fizycznych zachodzących w interesującym nas układzie (na przykład filtracji wód podziemnych w warstwie wodonośnej), zwanym oryginałem, przez obserwację zachowania się innego, specjalnie w szkielet gleby; szkielet gruntu.
Słownik Strefy Hydrogeologiczne W Krasie:
Znaczenie hydrogeologiczne w krasie W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca szkielet gleby; szkielet gruntu.

Czym jest Szkielet gleby; szkielet znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: