Uskok wodonośny (górn co to jest
Co to jest Uskok wodonośny (górn.). Wyjaśnienie Struktura tektoniczna powstająca wskutek.

Czy przydatne?

Co to jest Górn Wodonośny Uskok

Definicja USKOK WODONOŚNY (GÓRN.): Uskok wodonośny (górn.)
Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefa nieciągłości prowadząca wody podziemne. Szczególnie predysponowane do tego mogą być szczeliny tektoniczne występujące w strefie uskokowej. Wodonośne szczeliny uskokowe mogą stanowić zagrożenie wodne dla robót górniczych.[AR].

Słownik Uprzywilejowane Drogi Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie drogi migracji zanieczyszczeń Chmura zanieczyszczeń ma na swoim froncie charakter palczasty (z angielskiego: fingering). Zasadniczy front wyprzedzają zanieczyszczenia migrujące strefami o większej uskok wodonośny (górn.).
Słownik Ustalanie Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Dokonywanie oceny ilości i jakości wód podziemnych (→ zasoby wód podziemnych) w określonym środowisku ich występowania (→zbiornik wód podziemnych, → zlewnia podziemna, → struktura uskok wodonośny (górn.).
Słownik Utlenianie; Oksydacja:
Znaczenie oksydacja Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych, przebiegający jednocześnie i w ilościach równoważnych z procesem redukcji. U. bazuje na utracie elektronów poprzez utleniacz na uskok wodonośny (górn.).
Słownik Utwór Pólprzepuszczalny:
Znaczenie pólprzepuszczalny Odpowiada utworom bardzo słabo (pół-) izolującym; w porównaniu do sąsiadujących utworów – mniej przepuszczalny. Zalicza się do nich na przykład gliny piaszczyste, mułki, piaski uskok wodonośny (górn.).
Słownik Utwory Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Ogólne ustalenie skał luźnych i zwięzłych rozpatrywanych pod względem właściwości hydrogeologicznych. Nazwa nawiązuje do utworów petrograficznych (ogólne ustalenie minerałów i skał uskok wodonośny (górn.).

Czym jest Uskok wodonośny (górn znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: