Uskok wodonośny (górn co to jest
Co to jest Uskok wodonośny (górn.). Wyjaśnienie Struktura tektoniczna powstająca wskutek.

Czy przydatne?

Co to jest Górn Wodonośny Uskok

Uskok wodonośny (górn.)
Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefa nieciągłości prowadząca wody podziemne. Szczególnie predysponowane do tego mogą być szczeliny tektoniczne występujące w strefie uskokowej. Wodonośne szczeliny uskokowe mogą stanowić zagrożenie wodne dla robót górniczych.[AR].

Czym jest Uskok wodonośny (górn znaczenie w Słownik definicje U