Uskok wodonośny (górn co to jest
Co to jest USKOK WODONOŚNY (GÓRN.). Wyjaśnienie Struktura tektoniczna powstająca wskutek.

Czy przydatne?

Co to jest Górn Wodonośny Uskok

Definicja USKOK WODONOŚNY (GÓRN.): Uskok wodonośny (górn.)
Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefa nieciągłości prowadząca wody podziemne. Szczególnie predysponowane do tego mogą być szczeliny tektoniczne występujące w strefie uskokowej. Wodonośne szczeliny uskokowe mogą stanowić zagrożenie wodne dla robót górniczych.[AR].

Słownik Utwór Przepuszczalny; Utwór Wodonośny, Wodonosiec, Kolektor:
Znaczenie przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor Utwór w strefie saturacji zdolny do przewodzenia i magazynowania wody wolnej; współczynniki filtracji poziomej k i pionowej k’ większe od 10–6 uskok wodonośny (górn.) co to jest.
Słownik Ultrafiltracja:
Znaczenie mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i uskok wodonośny (górn.) definicja.
Słownik Udlufta Wykres; Wykres Kołowy:
Znaczenie wykres kołowy Graficzna sposób odwzorowywania w formie koła pojedynczej analizy wody. sposób czytelna wizualnie, umożliwiająca przedstawienie w okolicy stężeń głównych jonów (→ jony kluczowe uskok wodonośny (górn.) co znaczy.
Słownik Udostępnienie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Dotarcie z powierzchni do wód podziemnych w celu ich ujęcia. U.w.p. odbywa się najczęściej dzięki pionowych wyrobisk: studzien, czyli otworów hydrogeologicznych wiertniczych, i szybów, a uskok wodonośny (górn.) słownik.
Słownik Utrwalanie Próbki (Wody):
Znaczenie wody) Czynność przeprowadzana przy → pobieraniu próbki wody, wykorzystywana zachowaniu → składu chemicznego wody w momencie od pobrania do wykonania → analizy hydrochemicznej. U.p. może bazować na uskok wodonośny (górn.) znaczenie.

Czym jest Uskok wodonośny (górn znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: