Woda siarczkowa co to jest
Co to jest Woda siarczkowa. Wyjaśnienie lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1 mg/dm3 siarki.

Czy przydatne?

Co to jest Siarczkowa Woda

Definicja WODA SIARCZKOWA: Woda siarczkowa
→ Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1 mg/dm3 siarki oznaczalnej jodometrycznie, występującej w formie siarkowodoru (H2S), jonu hydrosiarczkowego (HS–), wielosiarczków (H2Sx przy x = 2–6) i w jonie tiosiarczanowym .[JD].

Słownik Warunki Utleniające:
Znaczenie Warunki utleniające Warunki charakterystyczne dla → środowiska utleniającego. → Strefa utleniająca, → Potencjał redoks, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM woda siarczkowa.
Słownik Wodonośność:
Znaczenie Właściwość utworów skalnych przejawiająca się w ich umiejętności do gromadzenia, przewodzenia i oddawania wody wolnej. Wodonośność skały zależy od jej właściwości hydrogeologicznych (→ porowatość, → woda siarczkowa.
Słownik Woda Hipertermalna:
Znaczenie Woda hipertermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 40°C.[JD woda siarczkowa.
Słownik Wodochłonność Kapilarna:
Znaczenie Wodochłonność kapilarna Umiejętność do gromadzenia i utrzymywania poprzez skałę wody wolnej w strefie wzniosu kapilarnego. → Wodochłonność, → Woda kapilarna.[TB i DM woda siarczkowa.
Słownik Współczynnik Pojemności Wodnej S; Współczynnik Zasobności:
Znaczenie pojemności wodnej S; współczynnik zasobności Relacja uwolnionej albo zmagazynowanej wody ΔV w warstwie wodonośnej do jej powierzchni A przypadający na jednostkową zmianę wysokości hydraulicznej ΔH: S woda siarczkowa.

Czym jest Woda siarczkowa znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: