Zamykanie wód podziemnych co to jest
Co to jest ZAMYKANIE WÓD PODZIEMNYCH. Wyjaśnienie Czynności techniczne przeprowadzane w → otworach.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Zamykanie

Definicja ZAMYKANIE WÓD PODZIEMNYCH: Zamykanie wód podziemnych
Czynności techniczne przeprowadzane w → otworach hydrogeologicznych, w tym w → studniach albo wyrobiskach górniczych, budowlanych, mające na celu odcięcie dopływu wody.[AK].

Słownik Zasoby Dyspozycyjne:
Znaczenie Liczba wód podziemnych zbiornika albo jego części nadających się i możliwych do zastosowania gospodarczego przy zachowaniu ograniczeń związanych z wymogami ochrony środowiska naturalnego. Pojęcie z zamykanie wód podziemnych co to jest.
Słownik Związki Ropopochodne; Substancje R., Produkty R.:
Znaczenie ropopochodne; substancje r., produkty r. Wszystkie związki organiczne pochodzące z zastosowania i przerobu ropy naftowej (PN). Mogą być oznaczane sumarycznie albo jako związki indywidualne. Występują zamykanie wód podziemnych definicja.
Słownik Zasoby Wodne:
Znaczenie zasoby wodne Całość wód (powierzchniowych i podziemnych) możliwych do użytkowania.[AK zamykanie wód podziemnych co znaczy.
Słownik Zdrój:
Znaczenie Zdrój Pod nazwą z. rozumie się w j. polskim zarówno ujęte źródło, jak i otwór hydrogeologiczny (studnię), szczególnie z samowypływem, a również pkt. zaopatrzenia w wodę, w szczególności publiczny.[AK zamykanie wód podziemnych słownik.
Słownik Zdolności Ochronne Gleb:
Znaczenie ochronne gleb Z.o.g. względem wód podziemnych zależą od odporności (czułości) różnych rodzajów gleb na zanieczyszczenia i od umiejętności do pochłaniania i przetwarzania zanieczyszczeń. Z.o.g zamykanie wód podziemnych znaczenie.

Czym jest Zamykanie wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: