Zasilanie lateralne co to jest
Co to jest Zasilanie lateralne; zasilanie boczne. Wyjaśnienie zasilanie boczne Zasilanie →.

Czy przydatne?

Co to jest Zasilanie lateralne; zasilanie boczne

Definicja ZASILANIE LATERALNE; ZASILANIE BOCZNE: Zasilanie lateralne; zasilanie boczne
Zasilanie → zbiornika wód podziemnych (poziomu wodonośnego) poprzez wody podziemne sąsiedniego zbiornika znajdującego się w bezpośrednim kontakcie.[SK].

Słownik Zatwierdzanie Projektów Prac/Badań Geologicznych I Dokumentacji:
Znaczenie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji Projekt prac geologicznych jest zatwierdzany poprzez właściwy organ administracji geologicznej, w razie gdy prace te nie wymagają koncesji. Wydanie zasilanie lateralne; zasilanie boczne.
Słownik Zapotrzebowanie Na Wodę:
Znaczenie wodę Liczba wody na jednostkę czasu konieczna do zaspokojenia potrzeb ludności, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa w danej miejscowości, regionie, jednostce administracyjnej i tym podobne[JD zasilanie lateralne; zasilanie boczne.
Słownik Zasoby Sztuczne Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zasoby wód podziemnych powstające w konsekwencji działalności człowieka: sztucznego zasilania, piętrzenia wód powierzchniowych, irygacji, a również → piętrzenia wód podziemnych.[SK zasilanie lateralne; zasilanie boczne.
Słownik Źródło:
Znaczenie naturalny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu albo w dnie zbiornika wodnego (→ ź. zatopione). Ź. występuje w miejscu, gdzie powierzchnia terenu przecina → warstwę wodonośną zasilanie lateralne; zasilanie boczne.
Słownik Zapach (Wody):
Znaczenie Właściwość organoleptyczna oceniana raczej w analizach sanitarnych wody. Wody podziemne nie wykazują najczęściej żadnego z. Ocenia się rodzaj z. (jakość) i jego intensywność (natężenie). Wrażenia zasilanie lateralne; zasilanie boczne.

Czym jest Zasilanie lateralne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: