Zdolności ochronne nadkładu co to jest
Co to jest Zdolności ochronne nadkładu. Wyjaśnienie nadkładu Ochrona zbiorników wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Nadkładu Ochronne Zdolności

Definicja ZDOLNOŚCI OCHRONNE NADKŁADU: Umiejętności ochronne nadkładu
Ochrona zbiorników wód podziemnych zależy od budowy → nadkładu poziomu wodonośnego. Dobre umiejętności ochronne wynikają z obecności w nadkładzie skał izolujących o małym → współczynniku filtracji pionowej i/albo dużej pojemności sorpcyjnej. Ważną rolę odgrywają → umiejętności ochronne gleb i → umiejętności ochronne strefy aeracji. Miarą z.o.n. może być obliczony czas pionowego przesączania i przesiąkania poprzez nadkład substancji konserwatywnych (→ substancja trwała). Przy czasie dłuższym niż 25 lat uznaje się zbiornik wód podziemnych a niewiele w niebezpieczeństwie.[SW].

Słownik Związki Ropopochodne; Substancje R., Produkty R.:
Znaczenie ropopochodne; substancje r., produkty r. Wszystkie związki organiczne pochodzące z zastosowania i przerobu ropy naftowej (PN). Mogą być oznaczane sumarycznie albo jako związki indywidualne. Występują zdolności ochronne nadkładu.
Słownik Zdolności Ochronne Gleb:
Znaczenie ochronne gleb Z.o.g. względem wód podziemnych zależą od odporności (czułości) różnych rodzajów gleb na zanieczyszczenia i od umiejętności do pochłaniania i przetwarzania zanieczyszczeń. Z.o.g zdolności ochronne nadkładu.
Słownik Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego:
Znaczenie monitoring środowiska przyrodniczego Monitoring środowiska obejmujący równoległe prowadzenie (w spójnym zakresie) badań przedmiotów abiotycznych i biotycznych w modelowych → ekosystemach. Kluczowym zdolności ochronne nadkładu.
Słownik Źródło:
Znaczenie naturalny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu albo w dnie zbiornika wodnego (→ ź. zatopione). Ź. występuje w miejscu, gdzie powierzchnia terenu przecina → warstwę wodonośną zdolności ochronne nadkładu.
Słownik Źródło Descenzyjne; Ź. Zstępujące, Ź. Grawitacyjne, Ź. Spływowe:
Znaczenie ź. zstępujące, ź. grawitacyjne, ź. spływowe Źródło, do którego woda spływa pod działaniem siły ciężkości od obszaru zasilania w dół, przez środowisko wód podziemnych (→ środowisko hydrogeologiczne zdolności ochronne nadkładu.

Czym jest Zdolności ochronne nadkładu znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: